Методика Організації економічного співробітництва та розвитку

Назва: Бріф з моніторингу публічних закупівель


Посилання: http://bit.ly/2evFqmN 


Важливість моніторингу публічних закупівель в ЄС зумовлена їх обсягом - 2 100 млрд євро, або 19% бюджету ЄС, у 2009 році. Цей моніторинг визначено ОЕСР як систематичний нагляд за системою публічних закупівель для того, щоб оцінити функціонування та розвиток цієї системи у часі, а також перевірити досягнення політичних цілей. ОЕСР застерігає не плутати це поняття із оцінкою відповідності - більш вузьким концептом, що означає виявлення та протидію порушенням правил публічних закупівель. Цікавим видається наголос на тому, що здійснювати моніторинг можуть представники різних секторів у різних країнах: Парламент, громадські організації, бізнес, та інші. Наприклад, в Іспанії, за моніторинг закупівель відповідає Обзерваторія публічних закупівель, яка є неприбутковою організацією, що поєднує академічних спеціалістів, які співпрацюють із державою. 

У брифі наводяться три типи моніторингу: аудит відповідності, оцінка виконання, та моніторинг відповідності політики. У першому з них, аудиті відповідності, йдеться про верифікацію застосування законів на практиці закупівельниками. Для прикладу, індикатором є вчасна/невчасна публікація договору із переможцем тендеру. 

Другий тип, оцінка виконання, фокусується на прозорості, ефективності, коефіцієнті корисної дії та подібних показниках системи публічних закупівель. Зокрема, кількість тендерів, що завершились успішно протягом визначеного періоду часу, є одним із індикаторів. Цей тип моніторингу може застосовуватись на трьох рівнях: країна в цілому, окремий закупівельник, та конкретний договір. 

Останній тип, моніторинг відповідності політики, дозволяє оцінити процеси публічних закупівель в плані досягнення цілей політики у цій сфері. Важливим індикатором для країн ЄС є відсоток договорів, укладених із середніми та малими компаніями, оскільки 98% бізнесів у ЄС належать до цієї категорії. Цим типом моніторингу як правило опікуються центральні органи влади, наприклад Орган нагляду за публічними контрактами в Італії. 

Наостанок, ОЕСР радить звернути увагу на повідомлення про укладання договорів, звіти закупівельників, та річні плани закупівельників як важливі джерела інформації. Для успішного моніторингу, важливо обрати певний часовий проміжок, визначитись із методологією, та зібрати порівнювані дані (такі, які зʼявились у подібних умовах). Також, не варто забувати про те, що державні органи, приватні аудитори, та громадські організації можуть моніторити різні, але однаково важливі, аспекти публічних закупівель.  


Методика Transparency International USA


Назва: Інструмент моніторингу публічних закупівель для громадянського суспільства


Посилання: http://monitoring.transparency-usa.org/ 


Моніторинговий інструмент від ТІ США містить онлайн опитувальник із більше ніж 60 запитаннями, що покривають весь життєвий цикл закупівлі. Крім цього, даний інструмент поділяється на 6 основних компонент: загальний моніторинговий керівник, моніторингові керівники для окремих країн, допоміжний контрольний список моніторингу, посилання на корисні онлайн матеріали, форум для користувачів інструменту, та навчальну методичку. У випадку Індонезії та Філіппін, ці матеріали стали у нагоді місцевим громадським організаціям, які здійснювали моніторинг, а в Штатах їх використовував ТІ США разом із студентами Школи міжнародної служби Американського Університету. 

Актуальність розробки такого інструменту зумовлена тим, що публічні закупівлі в середньому складають від 15 до 30% ВВП різних країн світу, за даними ТІ США. Оскільки громадяни будь-якої країни потерпають від корупції у таких масштабах, моніторинг цієї сфери громадянським суспільством є необхідним. Громадські організації не мають простого, легкого у користуванні, веб-орієнтованого інструменту для здійснення моніторингу. 

Новий інструмент покликаний отримати якісну, радше ніж кількісну, оцінку проведення публічних закупівель. Зокрема, однією з його найцінніших функцій є виокремлення та детальний розгляд аномальних процесів. Водночас, він не дає можливості збирати великі масиви даних та відшукувати закономірності в них.  

Серед головних результатів застосування цієї методології в США, усі три штати мають проблеми із анти-корупційним законодавством. Наприклад, учасники торгів можуть робити внески у кампанії виборних посадових осіб, у функції яких входить нагляд за публічними закупівлями. Таким чином, існує можливість появи конфлікту інтересів. Найбільш сильними є регуляції у Вашингтоні, де міська рада має право переглядати договори, що укладаються на кілька років або мають вартість більше 1 млн доларів, а також держслужбовці, які працюють із закупівлями, мають подавати річні фінансові декларації. Щодо результатів моніторингу в Індонезії та на Філіппінах, в обох випадках постала необхідність перекладання інструменту на місцеві мови. Застосування інструменту на Філіппінах дозволило не лише виявити корупційні ризики у розглянутих закупівлях, але й надало корисні ідеї для розвитку методології. На противагу, в Індонезії дослідники стикнулись з недостатньо розвиненою мережею громадського моніторингу, проблемами із розкриттям тендерної документації, незважаючи на наявність закону про інформацію, і недостатністю юридичних підстав для здійснення моніторингу громадянським суспільством. Методика Transparency International Вірменії

Назва: Моніторинговий звіт з публічних закупівель


Посилання: http://bit.ly/1SVkyXZ 


Методологія розроблена ТІ Вірменія охоплює чотири аспекти: законодавчі зміни, розвиток системи оскаржень, закупівлі в одного постачальника, та укладання рамкових угод. Перший з них дозволяє відслідкувати надання преференцій певним постачальникам чи країнам на рівні законів. Зокрема, у період 2013-15, було відслідковано появу цінових преференцій для постачальників з країн новоствореного Євразійського економічного союзу. 

В рамках моніторингу розвитку системи оскаржень, методологія дозволяє оцінити роботу центрального органу оскарження на предмет відсутності конфлікту інтересів його членів, дотримання строків роботи, та інших показників. Також, прослідковується виконання рішень органу оскарження шляхом надсилання запитів до Міністерства Фінансів, завдяки чому протягом звітного періоду було виявлено низький рівень санкцій до порушників. 

Моніторинг третього аспекта, закупівлі в одного постачальника, надає можливість відслідкувати якість відкритих даних про такі закупівлі, обгрунтованість застосування цієї процедури замість конкурсу, а також відсоток договорів і фінансування, які припадають на необгрунтовані угоди із одним постачальником. У своєму звіті, ТІ Вірменія оприлюднює списки закупівельників та постачальників з найбільш підозрілих закупівель в одного постачальника.  

Останній та найбільш цікавий аспект моніторингу - це укладання рамкових угод. На відміну від попередніх показників, його відслідковують щоквартально або помісячно за типом закупівель: товари, сервіси, та роботи. Наприклад, у першому кварталі 2015 року 32% закупівель відбулись за укладання рамкових угод на загальну суму 52 млн вірменських драм (63% від усіх закупівель). Через широке застосування рамкових угод, ТІ Вірменія розробила власну методологію їх моніторингу, що включає кількість договорів, обсяг фінансування, та кількість переможців за типом закупівлі, відхилення за вартістю - середній показник різниці між найбільшою та найменшою оплатою виграних тендерів одного постачальника, асиметрія співвідношення прибутку і кількості виграних тендерів постачальника, централізація замовників за вартістю закупівель та кількістю тендерів, а також частка постачальника у місячному портфелі рамкових угод замовника. Для прикладу, у вересні 2014 було укладено 182 рамкові договори на суму 114 млн драм із 33 компаніями. Показник відхилення за вартістю, 527, є підозріло високим, а отже один постачальник міг вигравати дуже різні тендери. Водночас, за показником асиметрії 4 організації отримали 70% прибутку, але виграли лише 21% тендерів. За індикатором централізації, виявилось що департамент поліції запропонував 88% від усіх грошей та 80% тендерів. Наостанок, 29% угод поліція уклала із однією компанією, що, враховуючи попередню інформацію, є найбільш вірогідним випадком корупції.

       Методика Центру протидії корупції

Назва: Інструкція щодо громадського моніторингу та аналізу державних закупівель у різних сферах


Посилання: http://bit.ly/2dyOLhy 

Інструкція дозволяє поетапно розглянути проведення публічних закупівель. Підхід ЦПК орієнтований на розслідування випадків корупції у конкретній закупівлі, радше ніж отримання узагальнених висновків, і є корисним зокрема журналістам та слідчим. За цією методологією, процес закупівлі поділяється на 8 етапів, й щодо кожного наведені корисні поради щодо виявлення підозрілих ситуацій.

Першим етапом є планування закупівлі та формування кошторису. Під час його аналізу, радять звертати увагу на наявність річного плану закупівель державного органу та інформацію в цьому плані. Зокрема, конкурентна процедура має застосовуватись завжди, коли немає обґрунтованих винятків, а також закупівля одного виду товарів не має поділятись на частини без вагомих причин. 

Другим етапом є формування номенклатури та технічного завдання до закупівлі. В цьому випадку, варто уважно дослідити специфікації закупівлі. Як приклад, потрібно перевірити, чи правильно обраний тип закупівлі: товари, послуги, чи роботи. Необхідно також звернути увагу на можливі дискримінаційні вимоги, такі як надто уточнені характеристики товару чи преференції щодо торгової марки. 

На третьому етапі, радять проаналізувати оголошення про заплановану закупівлю. Воно має бути опубліковане щонайменше за 20 днів (10 днів в окремих випадках) до розкриття пропозицій. Важливо перевірити обґрунтованість поділу закупівлі на лоти та відповідність документації торгів опису предмету закупівлі. 

Четвертим етапом моніторингу є подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів. Якщо є зміни до документації, то необхідно перевірити, що вони були внесені не пізніше 1 дня з моменту прийняття відповідного рішення. Загалом, під час цього етапу фіксуються цілісність документації, дані про учасників, та ціна кожної пропозиції. Обовʼязково має бути протокол розкриття пропозицій. 

Під час пʼятого етапу, розгляд і оцінка пропозицій конкурсних торгів, є багато можливостей для перевірки. Так, варто провести аналіз структури власності учасників закупівлі, що може включати пошук як в українських реєстрах, наприклад http://usr.minjust.gov.ua/, так і в закордонних, таких як www.kvk.nl/english. Особливу увагу необхідно приділити історії власності, зокрема датам внесення змін в реєстраційні документи, а також неформальним звʼязкам, зокрема фізичному розташуванню компаній власників. Інформація про відхилення пропозиції має оприлюднюватись протягом 3 днів. Крім цього, варто порівняти ціни пропозицій із ринковими та розглянути обґрунтованість відхилення найменшої цінової пропозиції з формальних підстав.

Шостий етап - це визначення переможця та прийняття пропозиції. Переможця мають повідомити протягом 1 дня з моменту прийняття рішення. Оприлюднення результатів має відбутись протягом 3 днів. Корисно перевірити найменування товарів та ціни за одиницю на відповідність початковій документації.

Сьомий етап, укладення договору про закупівлю, має завершитись протягом 20 (10 за скороченою процедурою) днів з моменту прийняття пропозиції. Важливо переглянути умови договору на відповідність пропозиції та цінам. Після підписання, ключові умови не мають змінюватись, а в разі наявності таких змін, інформація про них має бути відображена на порталі публічних закупівель https://tender.me.gov.ua

Останній етап, який часто не потрапляє до моніторингу, це - виконання договору. Тим не менше, саме на цьому етапі визначається якість закупівлі. Має бути оприлюднений звіт про її виконання. Варто звернути увагу на якість поставлених товарів, дотримання строків укладання договорів, відповідність фактичної оплати задекларованій, та ін. Укладання додаткових угод, якщо сума договору зростає, є порушенням.     


© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено