комплекти постільної білизни з бязі

  • Ідентифікатор тендеру UA-2017-06-29-000341-a
  • 39510000-0 - Вироби домашнього текстилю
  • Не відбулася
Найменування замовника:
Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця»
Тип закупівлі
Відкриті торги
Контактна особа замовника
Чайковська Олена Вікторівна, +38 (044) 465 08 82 , tender@czv.com.ua
Адреса замовника
Україна, Київ, 03049, Київська обл., Повітрофлотський проспект, будинок 11/15
Очікувана вартість
3 826 287 UAH з ПДВ
Оцінка умов закупівлі:
останні зміни 14.08.17
  • Відгуки 3
  • Інформація про тендер

Чи було дискваліфіковано замовником найнижчу цінову пропозицію за підсумками аукціону (одну або декілька)??  – Так

Чи була наведена аргументація для дискваліфікації достатньою та обґрунтованою??  – Ні

Причини відхилення пропозиції учасника ТОВ «УКРТЕКСІМ» вказані Замовником в Протоколі неаргументовані та незаконні, оскільки Учасник ТОВ «УКРТЕКСІМ» у складі пропозиції надав всі документи у відповідності до Тендерної документації

Чи було дискваліфіковано замовником найнижчу цінову пропозицію за підсумками аукціону (одну або декілька)??  – Так

Чи була наведена аргументація для дискваліфікації достатньою та обґрунтованою??  – Ні

03.08.2017 Замовником прийняте рішення про відхилення тендерної пропозиції ТОВ «ТК-Домашній текстиль», на підставі п.4 ч.1. ст. 30 ЗУ «Про публічні закупівлі» (не ві-дповідає умовам тендерної документації), про що складено протокол №848/345/-17-Т від 03.08.2017 (надалі – Протокол).
Замовником в Протоколі зазначено кілька причин відхилення учасника ТОВ «ТК-Домашній текстиль»:
1) Учасником наданий висновок санітарно-епідеміологічної експертизи від 26.06.2017 р. №602-123-20-3/29508 в якому в рядку «Виготовлений у відповідності із - » від-сутня будь-яка інформація щодо нормативної документації, згідно з яким виготовлена про-дукція.

Відносно даного твердження Замовника, хочемо зазначити, що Філія «Центр за-безпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» не має права приймати рішення про недійсність або дійсність документів, що видаються компетентними державними установа-ми, в тому числі Державною службою України з питань Безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів.
Постановою Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2015 р. № 667 затвердже-но Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Згідно до підпункт 3 пункту 4 вищевказаного положення Держспоживслужба відповідно до покладених на неї завдань: проводить державну санітарно-епідеміологічну експертизу, видає за результатами її проведення відповідні висновки. Форма висновку та порядок його складання затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Тимчасового порядку проведення державної санітарно-гігієнічної експерти-зи» від 09.10.2000 №247 (далі- Тимчасовий порядок).
Відповідно до абзацу третього Тимчасово порядку висновок державної санітар-но-епідеміологічної експертизи - це документ установленої форми, що засвідчує ві-дповідність (невідповідність) об'єкта державної санітарно-епідеміологічної експертизи медичним вимогам безпеки для здоров'я і життя людини.
Тобто, висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, що був на-даний учасником ТОВ «ТК-Домашній текстиль» виданий повноважним державним орга-ном, у встановленому порядку та в межах його повноважень. А отже, наданий висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи є достатнім доказом відповідності перелічених в ньому товарів діючому санітарному законодавству України та не може бути скасований або не прийнятий Філією «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця».

2) Учасником наданий висновок санітарно-епідеміологічної експертизи від 12.06.2017 р. №602-123-20-3/17970 в якому в рядку «Виготовлений у відповідності із - » від-сутня будь-яка інформація щодо нормативної документації, згідно з яким виготовлена про-дукція.

Відносно даного твердження Замовника хочемо зазначити, що Філія «Центр за-безпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» не має права приймати рішення про недійсність або дійсність документів, що видаються компетентними державними установа-ми, в тому числі Державною службою України з питань Безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів.
Постановою Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2015 р. № 667 затвердже-но Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Відповідно до підпункт 3 пункту 4 вищевказаного положення Держпродспожив-служба відповідно до покладених на неї завдань: проводить державну санітарно-епідеміологічну експертизу, видає за результатами її проведення відповідні висновки. Форма висновку та порядок його складання затверджено наказом Міністерства охорони здо-ров’я України Про затвердження Тимчасового порядку проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи від 09.10.2000 №247. (далі- Тимчасовий порядок).
Відповідно до абзацу третього Тимчасово порядку висновок державної санітар-но-епідеміологічної експертизи - це документ установленої форми, що засвідчує ві-дповідність (невідповідність) об'єкта державної санітарно-епідеміологічної експертизи медичним вимогам безпеки для здоров'я і життя людини.
Тобто, висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, що був на-даний учасником ТОВ «ТК-Домашній текстиль» виданий повноважним державним орга-ном, у встановленому порядку та в межах його повноважень. А отже, наданий висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи є достатнім доказом відповідності перелічених в ньому товарів діючому санітарному законодавству України та не може бути скасований або не прийнятий Філією «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця».

3) Учасником не надано копію висновку санітарно-епідеміологічної експертизи на продукцію виробника ТОВ «ТК Домашній текстиль-Одеса», що не відповідає умовам п2.2. Додатку №1 до тендерної документації.

Відносно даного твердження Замовника, зазначаємо наступне:
Відповідно до п. 2.2. додатку №1 до тендерної документації встановлено вимоги про надання учасником сканованої копії висновку державної санітарно-епідеміологічної ек-спертизи на комплекти або тканину з якої виготовляється продукція, завірену підписом та печаткою особи на ім’я якої видано оригінал, дійсний на момент розкриття.
Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи на продукцію виробника ТОВ «ТК Домашній текстиль-Одеса» видано на ім’я ТОВ «ТК-Домашній текстиль», а не ТОВ «ТК Домашній текстиль-Одеса».
У складі тендерної пропозиції учасник ТОВ «ТК-Домашній текстиль» надав заві-рений своїм підписом та печаткою висновок санітарно-епідеміологічної експертизи на про-дукцію виробника ТОВ «ТК Домашній текстиль-Одеса» на продукцію, що виробляється ТОВ «ТК Домашній текстиль-Одеса, оскільки на його ім’я видано оригінал даного висновку.
Враховуючи вищевикладене учасник виконав вимоги замовника викладені у п. 2.2. додатку №1 до тендерної документації повністю.

4) Учасником надана декларація про відповідність (простирадла, наволочка верх-ня, рушник махровий) та декларація про відповідність (простирадла, наволочка верхня), в яких є посилання на висновок санітарно-епідеміологічної експертизи від 29.06.2016 №05.03.02-04/1987, який не надано у складі пропозиції.

Відносно даного твердження Замовника, зазначаємо, що Учасником ТОВ «ТК-Домашній текстиль» дійсно в декларації випадково зазначено висновок санітарно-епідеміологічної експертизи від 29.06.2016 №05.03.02-04/1987, який не має відношення до запропонованого товару, але дана помилка не впливає на зміст пропозиції, оскільки в складі пропозиції учасником ТОВ «ТК-Домашній текстиль» надано повний пакет документів, що підтверджує якість запропонованої продукції, а помилка зазначена в деклараціях, не приз-водить до значного спотворення інформації, допущена очевидно не навмисно та не з метою надання недостовірної інформації, при комплексному розгляді документів можливо встано-вити інформацію, яка відповідає дійсності.
Відповідно до абзацу п’ятому пункту 5.2. Тендерної документації формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст пропозиції, а саме - технічні помилки та описки. Технічні помилки та описки будуть сприйматися замовником, як формальна (несуттєва) помилка в разі, якщо та-ка помилка не призводить до значного спотворення інформації, допущена очевидно не на-вмисно та не з метою надання недостовірної інформації, та при умові, що при комплек-сному розгляді документів можливо встановити інформацію, яка відповідає дійсності, та встановити, що така помилка не навмисна.

Отже, з огляду на наведене вище, вважаємо відхилення пропозиції учасника ТОВ «ТК-Домашній текстиль» необґрунтованим, оскільки пропозиція учасника ТОВ «ТК-Домашній текстиль» повністю відповідає Тендерній документації.

Чи було дискваліфіковано замовником найнижчу цінову пропозицію за підсумками аукціону (одну або декілька)??  – Так

Чи була наведена аргументація для дискваліфікації достатньою та обґрунтованою??  – Ні

несправдлива дискваліфікація
Замовником в Протоколі зазначено кілька причин відхилення учасника ТОВ «ТК-Домашній текстиль»:
1) Учасником наданий висновок санітарно-епідеміологічної експертизи від 26.06.2017 р. №602-123-20-3/29508 в якому в рядку «Виготовлений у відповідності із - » від-сутня будь-яка інформація щодо нормативної документації, згідно з яким виготовлена про-дукція.

Відносно даного твердження Замовника, хочемо зазначити, що Філія «Центр за-безпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» не має права приймати рішення про недійсність або дійсність документів, що видаються компетентними державними установа-ми, в тому числі Державною службою України з питань Безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів.
Постановою Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2015 р. № 667 затвердже-но Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Згідно до підпункт 3 пункту 4 вищевказаного положення Держспоживслужба відповідно до покладених на неї завдань: проводить державну санітарно-епідеміологічну експертизу, видає за результатами її проведення відповідні висновки. Форма висновку та порядок його складання затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Тимчасового порядку проведення державної санітарно-гігієнічної експерти-зи» від 09.10.2000 №247 (далі- Тимчасовий порядок).
Відповідно до абзацу третього Тимчасово порядку висновок державної санітар-но-епідеміологічної експертизи - це документ установленої форми, що засвідчує ві-дповідність (невідповідність) об'єкта державної санітарно-епідеміологічної експертизи медичним вимогам безпеки для здоров'я і життя людини.
Тобто, висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, що був на-даний учасником ТОВ «ТК-Домашній текстиль» виданий повноважним державним орга-ном, у встановленому порядку та в межах його повноважень. А отже, наданий висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи є достатнім доказом відповідності перелічених в ньому товарів діючому санітарному законодавству України та не може бути скасований або не прийнятий Філією «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця».

2) Учасником наданий висновок санітарно-епідеміологічної експертизи від 12.06.2017 р. №602-123-20-3/17970 в якому в рядку «Виготовлений у відповідності із - » від-сутня будь-яка інформація щодо нормативної документації, згідно з яким виготовлена про-дукція.

Відносно даного твердження Замовника хочемо зазначити, що Філія «Центр за-безпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» не має права приймати рішення про недійсність або дійсність документів, що видаються компетентними державними установа-ми, в тому числі Державною службою України з питань Безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів.
Постановою Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2015 р. № 667 затвердже-но Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Відповідно до підпункт 3 пункту 4 вищевказаного положення Держпродспожив-служба відповідно до покладених на неї завдань: проводить державну санітарно-епідеміологічну експертизу, видає за результатами її проведення відповідні висновки. Форма висновку та порядок його складання затверджено наказом Міністерства охорони здо-ров’я України Про затвердження Тимчасового порядку проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи від 09.10.2000 №247. (далі- Тимчасовий порядок).
Відповідно до абзацу третього Тимчасово порядку висновок державної санітар-но-епідеміологічної експертизи - це документ установленої форми, що засвідчує ві-дповідність (невідповідність) об'єкта державної санітарно-епідеміологічної експертизи медичним вимогам безпеки для здоров'я і життя людини.
Тобто, висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, що був на-даний учасником ТОВ «ТК-Домашній текстиль» виданий повноважним державним орга-ном, у встановленому порядку та в межах його повноважень. А отже, наданий висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи є достатнім доказом відповідності перелічених в ньому товарів діючому санітарному законодавству України та не може бути скасований або не прийнятий Філією «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця».

3) Учасником не надано копію висновку санітарно-епідеміологічної експертизи на продукцію виробника ТОВ «ТК Домашній текстиль-Одеса», що не відповідає умовам п2.2. Додатку №1 до тендерної документації.

Відносно даного твердження Замовника, зазначаємо наступне:
Відповідно до п. 2.2. додатку №1 до тендерної документації встановлено вимоги про надання учасником сканованої копії висновку державної санітарно-епідеміологічної ек-спертизи на комплекти або тканину з якої виготовляється продукція, завірену підписом та печаткою особи на ім’я якої видано оригінал, дійсний на момент розкриття.
Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи на продукцію виробника ТОВ «ТК Домашній текстиль-Одеса» видано на ім’я ТОВ «ТК-Домашній текстиль», а не ТОВ «ТК Домашній текстиль-Одеса».
У складі тендерної пропозиції учасник ТОВ «ТК-Домашній текстиль» надав заві-рений своїм підписом та печаткою висновок санітарно-епідеміологічної експертизи на про-дукцію виробника ТОВ «ТК Домашній текстиль-Одеса» на продукцію, що виробляється ТОВ «ТК Домашній текстиль-Одеса, оскільки на його ім’я видано оригінал даного висновку.
Враховуючи вищевикладене учасник виконав вимоги замовника викладені у п. 2.2. додатку №1 до тендерної документації повністю.

4) Учасником надана декларація про відповідність (простирадла, наволочка верх-ня, рушник махровий) та декларація про відповідність (простирадла, наволочка верхня), в яких є посилання на висновок санітарно-епідеміологічної експертизи від 29.06.2016 №05.03.02-04/1987, який не надано у складі пропозиції.

Відносно даного твердження Замовника, зазначаємо, що Учасником ТОВ «ТК-Домашній текстиль» дійсно в декларації випадково зазначено висновок санітарно-епідеміологічної експертизи від 29.06.2016 №05.03.02-04/1987, який не має відношення до запропонованого товару, але дана помилка не впливає на зміст пропозиції, оскільки в складі пропозиції учасником ТОВ «ТК-Домашній текстиль» надано повний пакет документів, що підтверджує якість запропонованої продукції, а помилка зазначена в деклараціях, не приз-водить до значного спотворення інформації, допущена очевидно не навмисно та не з метою надання недостовірної інформації, при комплексному розгляді документів можливо встано-вити інформацію, яка відповідає дійсності.
Відповідно до абзацу п’ятому пункту 5.2. Тендерної документації формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст пропозиції, а саме - технічні помилки та описки. Технічні помилки та описки будуть сприйматися замовником, як формальна (несуттєва) помилка в разі, якщо та-ка помилка не призводить до значного спотворення інформації, допущена очевидно не на-вмисно та не з метою надання недостовірної інформації, та при умові, що при комплек-сному розгляді документів можливо встановити інформацію, яка відповідає дійсності, та встановити, що така помилка не навмисна.

Отже, з огляду на наведене вище, вважаємо відхилення пропозиції учасника ТОВ «ТК-Домашній текстиль» необґрунтованим, оскільки пропозиція учасника ТОВ «ТК-Домашній текстиль» повністю відповідає Тендерній документації.

Відповідно до ч. 3 ст. 30 ЗУ «Про публічні закупівлі» у разі якщо учасник, тен-дерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідом-ленні, такий учасник може повторно звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію стосовно причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної докумен-тації, зокрема, технічній специфікації та/або його невідповідності кваліфікаційним критері-ям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніше ніж че-рез п’ять днів з дня надходження такого звернення через електронну систему закупівель.
На підставі вищенаведеного, керуючись ч.3 ст. 30 ЗУ «Про публічні закупівлі»,

ПРОШУ:

Надати стосовно причин невідповідності пропозиції ТОВ «ТК-Домашній текс-тиль» умовам тендерної документації обґрунтування та додаткову інформацію.

Інформація про процедуру

Роз’яснення:

до 07.07.2017 10:00

Оскарження умов:

до 13.07.2017 00:00

Подання пропозицій:

17.07.2017 10:00

Початок аукціону:

18.07.2017 11:27

Очікувана вартість
3 826 287 UAH з ПДВ
Вид тендерного забезпечення:
Електронна банківська гарантія
Сума тендерного забезпечення:
114 700 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни:
19 131 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни, %:
0.50 %

Інформація про предмет закупівлі

Предмет закупівлі
комплекти постільної білизни з бязі

Опис окремої частини або частин предмета закупівлі

14650 комплект
Комплект постільної білизни: простирадло (214±1,0 х 120±1,0) см, наволочка верхня (60±0,5 х 60±0,5) см, рушник махровий (40/50±0,5 х 80/90±0,5) см
ДК 021:2015: 39510000-0 — Вироби домашнього текстилю

Критерії вибору переможця

Очікувана вартість:
100%

Тендерна документація

Вимоги про усунення порушення

Номер вимоги: UA-2017-06-29-000341-a.b1

Статус:
Очікує розгляду

Учасник: ТОВ "ТК-Домашній Текстиль", Код ЄДРПОУ:38192655
Дата подання: 07.08.2017 12:35
Просимо надати пояснення

Рішення замовника: Очікується

Номер вимоги: UA-2017-06-29-000341-a.b2

Статус:
Очікує розгляду

Учасник: ТОВ "УКРТЕКСІМ", Код ЄДРПОУ:40137970
Дата подання: 07.08.2017 16:09
Вимога
про надання додаткової інформації стосовно причини невідповідності пропозиції умовам тендерної документації

Рішення замовника: Очікується

Документи подані скаржником

07.08.2017 12:35
Вимога 341 а.pdf

Документи подані скаржником

Аукціон

Початок:
18.07.2017 11:27
Завершення:
18.07.2017 11:54

Реєстр пропозицій

Дата і час розкриття: 18.07.2017 11:54

Учасник Первинна пропозиція Остаточна пропозиція Документи
ТОВ "ТК-Домашній Текстиль"
Пошук по цьому учаснику
3 806 070 UAH з ПДВ 3 701 469 UAH з ПДВ Документи
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АЙТЕР"
Пошук по цьому учаснику
3 773 840 UAH з ПДВ 3 701 999 UAH з ПДВ Документи
3 793 764 UAH з ПДВ 3 716 412 UAH з ПДВ Документи

Отримані пропозиції

Учасник Рішення Пропозиція Опубліковано
ТОВ "ТК-Домашній Текстиль"
#38192655
Пошук по цьому переможцю
Відхилено 3 701 469 UAH з ПДВ 03.08.2017 19:48
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АЙТЕР"
#41126865
Пошук по цьому переможцю
Відхилено 3 701 999 UAH з ПДВ 03.08.2017 19:49
ТОВ "УКРТЕКСІМ"
#40137970
Пошук по цьому переможцю
Відхилено 3 716 412 UAH з ПДВ 03.08.2017 19:50

Документи

18.07.2017 11:55
edr_identification.yaml
19.07.2017 15:07
0341_a.pdf
19.07.2017 15:07
sign.p7s
03.08.2017 19:48
848_345.pdf
19.07.2017 15:07
sign.p7s

Документи

03.08.2017 19:48
edr_identification.yaml
03.08.2017 19:49
848_345.pdf
03.08.2017 19:49
sign.p7s

Документи

03.08.2017 19:49
edr_identification.yaml
03.08.2017 19:50
848_345.pdf
03.08.2017 19:50
sign.p7s

© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено

Необхідно авторизуватись

Необхідно авторизуватись

Помилка з'єднання