Послуги телефонного зв’язку та передачі даних

  • Ідентифікатор тендеру UA-2020-02-26-003492-a
  • 64210000-1 - Послуги телефонного зв’язку та передачі даних
  • Завершена
Найменування замовника:
Управління поліції охорони в Івано-Франківській області
Тип закупівлі
Переговорна процедура за нагальною потребою
Контактна особа замовника
Сміх Любов Василівна, +380342557832 , smih1961@gmail.com
Адреса замовника
Україна, Івано-Франківськ, 76010, Івано-Франківська область, Млинарська, 2
Дата укладення договору
12.03.20
Очікувана вартість
2 220 000 UAH з ПДВ
Сума договору
2 220 000 UAH
Оцінка умов закупівлі:
Ризики:
останні зміни 13.03.20
  • Відгуки 0
  • Інформація про тендер
  • Ризик-індикатори 1

Обгрунтування застосування переговорної процедури

Пункт закону
Непозбувна бентега
Обгрунтування
Управління поліції охорони в Івано-Франківській області, з метою забезпечення своєї господарської діяльності та для здійснення охорони об’єктів різних форм власності, багато років користується телекомунікаційними послугами телефонного та мобільного зв’язку таких установ: ТзОВ «Прикарпатське ВП зв’язку», ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ», ПрАТ «ВФ Україна», ТзОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар», та ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» Івано-Франківська філія ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ». Статтями 27, 39 Закону України 18.11.2003 № 1280-IV "Про телекомунікації" встановлено, що усі оператори телекомунікацій, незалежно від форм власності, в першу чергу надають у користування на договірних засадах ресурси своїх мереж та телекомунікаційні послуги підрозділам Національної поліції. Відповідно до Закону України від 02.07.2015 № 580-VIII "Про Національну поліцію": Національна поліція України - це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку. Згідно п.1 Положення, УПО в Івано-Франківській області є територіальним органом Національної поліції України, що провадить некомерційну господарську діяльність та безпосередньо підпорядковується Департаменту поліції охорони. Принципом та ідеєю створення УПО в Івано-Франківській області є забезпечення публічної безпеки і порядку, боротьба зі злочинністю на місцевому рівні шляхом охорони об’єктів, майна державної та інших форм власності, запобігання та припинення правопорушень у місцях несення служби. До основних завдань поліції належать також здійснення охорони об’єктів права державної власності у випадках та порядку, визначених законом та іншими нормативно-правовими актами, а також участь у здійсненні державної охорони. Одним із основних напрямків діяльності УПО в Івано-Франківській області є надання суб’єктам господарювання та громадянам послуг з охорони майна за допомогою систем охоронної сигналізації, якою обладнані охороняємі об’єкти та приміщення із особистим майном громадян. Надання цих послуг з технічної охорони об’єктів здійснюється шляхом цілодобового реагування нарядів поліції УПО на тривожні сповіщення охоронної сигналізації. Сигналізація об’єктів, що охороняються на сьогодні УПО в Івано-Франківській області, підключена на головний пункт централізованого спостереження (ГПЦС) шляхом використання мобільних мереж та лінії телефонного зв’язку. Технічні системи такої охоронної сигналізації передбачають можливість їх підключення до ГПЦС УПО виключно через спеціальні комплексні технічні передавальні прилади систем тривожних сповіщень (апаратура СТС), що розміщуються безпосередньо на автоматичних телефонних станціях (АТС) оператора телекомунікацій. Охорона об'єктів за допомогою технічних засобів також здійснюється з використанням GSM та GPRS каналів деяких операторів. Зв'язок між ГПЦС УПО в Івано-Франківській області та об'єктами здійснюється за допомогою підключення сім-карток цих операторів, встановлених в приладах охоронної сигналізації клієнтів УПО в Івано-Франківській області. Маючи власну територіально розгалужену мережу покриття та сервісно-технічну інфраструктуру вони забезпечують можливість отримувати повний спектр послуг з обслуговування. Дані послуги використовуються замовником торгів під час виконання своєї службової діяльності. Поліція охорони для організації охорони за допомогою пунктів централізованого спостереження використовує канали зв'язку, що надаються операторами телекомунікацій на договірних засадах. Згідно Закону України від 02.07.2015 № 580-VIII "Про Національну поліцію" розділу XI п. 4 «До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом акти законодавства застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону». На сьогодні порядок взаємодії підрозділів поліції охорони з операторами усіх телекомунікацій в організації централізованої охорони об'єктів визначений відповідною Інструкцією, яка затверджена спільним наказом МВС України та Державного комітету зв'язку та інформатизації від 12.07.2004 №794/151 (зареєстрований Мінюстом України 05.08.2004 за №975/9574), далі – Інструкція. Пунктом 18 Інструкції встановлено, що "взаємодія між УПО та підприємством здійснюється на підставі договору про встановлення, спільне використання ліній зв'язку та організацію обслуговування апаратури СТС на місцевих телекомунікаційних мережах" , а пунктом 7 Інструкції визначено, що "питання про оренду приміщення для розміщення апаратури СТС на АТС вирішується на підставі окремого договору оренди". Відповідно до норм частин 1-3, 5 статті 11 ЦК України, цивільні права та обов’язки виникають, зокрема, з дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства або непередбачені актами цивільного законодавства, але за своєю аналогією породжують цивільні права та обов’язки. Відповідно до норм статті 14 ЦК України, цивільні обов’язки виконуються у межах, встановлених договором або актом цивільного законодавства. Відповідно до частини 3 статті 6 ЦК України, сторони в договорі не можуть відступити від положень актів цивільного законодавства, якщо в цих актах прямо вказано про це, а також у разі, якщо обов'язковість для сторін положень актів цивільного законодавства випливає з їх змісту або із суті відносин між сторонами. Статтею 7 ГК України встановлено, що відносини у сфері господарювання регулюються Конституцією України, цим Кодексом, законами України, нормативно-правовими актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також іншими нормативними актами. Акт державного чи іншого органу - це юридична форма рішень цих органів, тобто офіційний письмовий документ, який породжує певні правові наслідки, спрямований на регулювання тих чи інших суспільних відносин і має обов'язковий характер для суб'єктів цих відносин. Нормативний акт - це прийнятий уповноваженим державним чи іншим органом у межах його компетенції офіційний письмовий документ, який встановлює, змінює чи скасовує норми права, носить загальний чи локальний характер та застосовується неодноразово. Що ж до актів ненормативного характеру (індивідуальних актів), то вони породжують права і обов'язки тільки у того суб'єкта (чи визначеного ними певного кола суб'єктів), якому вони адресовані. Постанова КМУ від 10.08.1993 № 615 (якою затверджене Положення) є актом цивільного законодавства відповідно до норм частини 4 статті 4 ЦК України, а наказ МВС України та Державного комітету зв'язку та інформатизації від 12.07.2004 №794/151 (яким затверджена Інструкція) прийнятий цими державними органами у межах їх компетенції, є нормативно-правовим актом органів державної влади, що регулює цивільні правовідносини відповідно до норм частини 5 статті 4 ЦК України і розповсюджує свою дію на усіх операторів телекомунікаційних послуг і ці акти є обов’язковими для виконання як з боку УПО, так і з боку операторів зв’язку. Підрозділи поліції охорони під час здійснення покладених державою обов’язків щодо забезпечення охорони майна на об’єктах за допомогою засобів сигналізації використовують телекомунікаційні мережі багатьох операторів зв’язку. На сьогодні охоронна сигналізація на численних об’єктах замовників охоронних послуг вже підключена на ГПЦС УПО в Івано-Франківській області за допомогою телекомунікаційних мереж ТзОВ «Прикарпатське ВП зв’язку», ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ», ПрАТ «МТС Україна», ТзОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар», ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ", Івано-Франківська філія ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ», заміна цих операторів телекомунікаційних послуг є недоцільною з технічних причин, що пов’язана з необхідністю вчинення дій по перепрограмуванню та перекросуванню кожного з охоронних приладів, у тому числі й тих, що належать виключно замовнику охоронних послуг, а також значні витрати грошових коштів на цю мету, пов’язані з закупівлею додаткових послуг у інших суб’єктів господарювання. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі: - Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII "Про Національну поліцію"; - Закон України 18.11.2003 № 1280-IV "Про телекомунікації"; - постанова КМУ від 13.10.2015 № 834; - наказ МВС України та Державного комітету зв'язку та інформатизації від 12.07.2004 № 794/151 "Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії підрозділів Державної служби охорони при МВС України з операторами телекомунікацій в організації централізованої охорони об'єктів" (зареєстрований Мінюстом України 05.08.2004 за №375/9574).

Інформація про предмет закупівлі

Предмет закупівлі

Тендерна документація

Ризик-індикатор

Лот 1

YouControl: зв'язки учасників - 1 Переглянути

Система Youcontrol ідентифікувала зв`язки між учасниками

Лоти

Лот 3

YouControl: зв'язки учасників - 1 Переглянути

Система Youcontrol ідентифікувала зв`язки між учасниками

Лот 4

YouControl: зв'язки учасників - 1 Переглянути

Система Youcontrol ідентифікувала зв`язки між учасниками

Лот 5

YouControl: зв'язки учасників - 1 Переглянути

Система Youcontrol ідентифікувала зв`язки між учасниками

Лот 6

YouControl: зв'язки учасників - 1 Переглянути

Система Youcontrol ідентифікувала зв`язки між учасниками

лот 2

YouControl: зв'язки учасників - 1 Переглянути

Система Youcontrol ідентифікувала зв`язки між учасниками

© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено

Необхідно авторизуватись

Необхідно авторизуватись

Помилка з'єднання