Послуги централізованого адміністрування мереж, інформаційних ресурсів та технічної підтримки

  • Ідентифікатор тендеру UA-2022-04-08-001216-c
  • 72220000-3 - Консультаційні послуги з питань систем та з технічних питань
  • Завершена
Найменування замовника:
Закарпатський апеляційний суд
Тип закупівлі
Переговорна процедура
Контактна особа замовника
Глаголич Іван Іванович, 380312614532 , glagolich@zka.court.gov.ua
Адреса замовника
Україна, Ужгород, 88000, Закарпатська область, Довженка, 7
Дата укладення договору
25.04.22
Переможець
Державне підприємство Інформаційні судові системи
Очікувана вартість
223 428.96 UAH з ПДВ
Сума договору
223 428.96 UAH
Оцінка умов закупівлі:
останні зміни 25.04.22
  • Відгуки 0
  • Інформація про тендер

Обгрунтування застосування переговорної процедури

Пункт закону
Технічні причини
Обгрунтування
Частиною 10 статті 11 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) передбачено, що функціями уповноваженої особи, зокрема, але не виключно є планування закупівлі, складання та затвердження річного плану закупівель, здійснення вибору процедури закупівлі та проведення процедури закупівель.

Частиною 10 статті 3 Закону встановлено, що забороняється придбання товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур закупівель / спрощених закупівель, визначених цим Законом, та укладення договорів про закупівлю, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур закупівель / спрощених закупівель, визначених цим Законом. Пунктом 1 частини 1 статті 3 Закону встановлено, що норми Закону зокрема, застосовуються Замовниками при умові, коли вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт - 1,5 мільйона гривень. Серед таких закупівель, які потрібно провести є закупівля по предмету Послуги централізованого адміністрування мереж, інформаційних ресурсів та технічної підтримки (ДК021-2015: 72220000-3 — Консультаційні послуги з питань систем та з технічних питань).
Так, відповідно до ст.151 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у судах функціонує Єдина судова інформаційна (автоматизована) система.
На виконання вимог Закону України «Про судоустрій і статус суддів», положень Кримінального процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 № 30 (із змінами та доповненнями, внесеними рішеннями Ради суддів України) затверджено Положення про автоматизовану систему документообігу суду (далі – Положення).
Відповідно до Положення (із змінами та доповненнями) автоматизована система документообігу суду – сукупність комп’ютерних програм і відповідних програмно-апаратних комплексів судів та Державної судової адміністрації України (далі - ДСА України), що забезпечує функціонування документообігу суду, обіг інформації між судами різних інстанцій та спеціалізацій, передачу інформації до центральних баз даних залежно від спеціалізації судів, захист від несанкціонованого доступу тощо.
Підпунктом 5 п. 1 Розділу ІІ Положення адміністратором Єдиної судової інформаційної системи (далі – ЄСІС) та Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (далі – ЄСІТС) визначено Державне підприємство «Інформаційні судові системи». Для функціонування автоматизованої системи документообігу та інших підсистем адміністратор (ДП «Інформаційні судові системи») здійснює:
- технічний супровід та підтримку працездатності АСДС та інших підсистем в цілому, згідно з вимогами цього Положення;
- створення, вдосконалення та супроводження АСДС та інших підсистем;
- адміністрування централізованих ресурсів судів та органів системи правосуддя, надання до них доступу;
- забезпечення зберігання та захисту даних централізованих ресурсів, у тому числі шляхом визначення концепції захисту від несанкціонованого доступу та засобів і методів забезпечення цілісності їх баз даних;
- координацію і супроводження створення комплексної системи захисту інформації інформаційно-телекомунікаційної системи в органах, що використовують АСДС та інші підсистеми, як складову інформаційно-телекомунікаційної системи;
- затвердження єдиної політики безпеки використання АСДС, обов’язкових до застосування цими органами;
- підтримку сервісу обміну обліково-статистичними та реєстраційно-контрольними картками, електронними документами суду, органу системи правосуддя з ЦБД у відповідності до протоколів обміну, затверджених адміністратором;
- виконання цих та інших функцій, передбачених цим Положенням та взятими на себе договірними зобов'язаннями.
Відповідно до вимог Положення «Технічний супровід та підтримка працездатності АСДС, модуля автоматизованого розподілу та інших підсистем, здійснюються адміністратором на підставі договорів…».
З метою належного функціонування ЄСІС на виконання вимог чинного законодавства з питань технічного захисту інформації, договірної документації Державним підприємством «Інформаційні судові системи» надане Замовнику та іншим судам обладнання для забезпечення програмно-технічної платформи обробки даних.
Наказом Голови ДСА України від 13 квітня 2018 року № 168 затверджено Концепцію побудови Єдиної судової інформаційної-телекомунікаційної системи, якою визначена структура, організація та принципи побудови ЄСІТС з використанням сучасних програмно-технічних засобів. Наказом ДСА України від 07 листопада 2019 року № 1096 затверджено Концепцію побудови ЄСІТС (у новій редакції).
Побудова ЄСІТС передбачає автоматизацію ділових процесів, включаючи процеси документообігу, розгляд судових справ, складання оперативної та аналітичної звітності, надання інформаційної допомоги суддям, а також процесів, які забезпечують фінансові, майнові, організаційні, кадрові та інформаційно-телекомунікаційні потреби органів судової влади.
Засобами ЄСІТС здійснюється створення, зберігання та використання електронних судових справ, забезпечення регламентованого доступу до судових справ судам та учасникам судового процесу, збір та аналіз даних щодо розгляду судових справ, розрахунок та облік фінансових витрат тощо.
Концепція побудови ЄСІТС визначає:
- принципи створення ЄСІТС;
- стратегію формування, функціонування та розвитку інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності судів, органів та установ системи правосуддя;
- методи та засоби забезпечення інформаційно-аналітичної підтримки процесів підготовки, прийняття та контролю виконання управлінських рішень шляхом автоматизованого збору, накопичення, обробки, аналізу інформації.
У концепції побудови ЄСІТС визначені структура, організація та принципи побудови ЄСІТС з використанням сучасних програмно-технічних засобів.
Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», процесуального законодавства України ЄСІТС має забезпечити:
- ведення електронного діловодства, в тому числі рух електронних документів у межах відповідних органів та установ та між ними, реєстрацію вхідних і вихідних документів та етапів їх руху;
- централізоване захищене зберігання судових справ, процесуальних, інших документів та інформації в єдиній базі даних;
- захищене зберігання, автоматизовану аналітичну і статистичну обробку інформації;
- збереження судових справ та інших документів в електронному архіві;
- обмін документами та інформацією (надсилання та отримання документів та інформації, спільна робота з документами) в електронній формі між судами, іншими органами системи правосуддя, учасниками судового процесу, а також проведення відеоконференції в режимі реального часу;
- автоматизацію роботи судів, органів та установ системи правосуддя, в тому числі, автоматизоване формування в режимі реального часу основних аналітичних показників діяльності;
- автоматизацію процесів ведення бухгалтерського, статистичного, кадрового обліку, формування та консолідації фінансової, статистичної та управлінської звітності;
- автоматизацію процесів планування та виконання бюджетів;
- формування і ведення суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді) в електронній формі;
- віддалений доступ користувачів ЄСІТС до будь-якої інформації, що в ній зберігається, в електронній формі відповідно до диференційованих прав доступу;
- визначення судді (судді-доповідача) для розгляду конкретної справи у порядку, визначеному процесуальним законом;
- визначення присяжних для судового розгляду з числа осіб, які внесені до списку присяжних;
- відбір кандидатури арбітражного керуючого у справах про банкрутство;
- розподіл справ у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, Вищій раді правосуддя, їх органах;
- аудіо- та відеофіксацію судових засідань, засідань Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя, її органів, їх транслювання в мережі Інтернет у порядку, визначеному законом;
- ведення Єдиного державного реєстру судових рішень;
- ведення Єдиного державного реєстру виконавчих документів;
- функціонування офіційного веб-порталу судової влади України, веб-сайтів Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
- функціонування єдиного контакт-центру для управління запитами, іншими зверненнями;
- можливість автоматизованої взаємодії ЄСІТС з іншими автоматизованими, інформаційними, інформаційно-телекомунікаційними системами органів та установ системи правосуддя, органів правопорядку, Міністерства юстиції України та підпорядкованих йому органів та установ;
- можливість учасникам справи брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції;
- інші функції, передбачені Положенням про ЄСІТС.
ЄСІТС є централізованою системою з гібридною розподіленою архітектурою. Особливістю цієї архітектури є розмежування відкритого та захищеного середовищ, а також, наявність територіально розподілених підсистем, які взаємодіють з центральною системою через інформаційну шину обміну даними та забезпечують автономне функціонування автоматизованих систем у територіально віддалених судах та органах і установах системи правосуддя при аварійних збоях в каналах зв'язку.
До складу цільової архітектури ЄСІТС входять:
1. Центральна система обробки та зберігання даних.
2. Захищена телекомунікаційна мережа.
3. Інформаційно-телекомунікаційні системи автоматизації діяльності судів, органів та установ системи правосуддя.
4. Комплексна система захисту інформації.
Крім того, на виконання вимог Указу Президента України «Про стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2016 роки» та Концепції оптимізації інфраструктури забезпечення органів судової влади, схваленої Радою з питань судової реформи 28 грудня 2015 року, з метою забезпечення реалізації Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» у частині створення та належного функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи Наказом ДСА України «Про забезпечення створення і функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи» від 07.11.2019 № 1096 ДП «Інформаційні судові системи» визначено Адміністратором ЄСІТС.
Для забезпечення безперебійної роботи судової системи будь-яка система електронного суду повинна тісно інтегруватися з інформаційною системою, вже існуючою у судах України. На сьогоднішній день ДП «Інформаційні судові системи» напрацьовано унікальний досвід щодо обробки значних масивів даних, розробки форматів та протоколів обміну даними у електронному вигляді, реалізації та впровадження центральних серверів обміну повідомленнями та відповідних електронних сервісів, створення відповідних інтерфейсів користувача та вирішення технічних та організаційних питань у національному масштабі. Тому слід звернути увагу, що, використовуючи надбаний досвід та технології, ДП «Інформаційні судові системи» має можливість створити таку інтеграцію, не порушуючи налагоджених виробничих процесів у судах.
Необхідність застосування переговірної процедури зумовлено тим, що можлива зміна адміністратора ЄСІС скоріш за все унеможливить супроводження та технічну підтримку ЄСІС, що у свою чергу призведе до призупинення автоматичної відправки рішень до Єдиного державного реєстру судових рішень, збільшення навантаження на співробітників суду для ведення інформаційно-довідкової роботи у суді, виникнення необхідності в конвертації даних, що накопичувалися в ЄСІС, ускладнення роботи з центральною базою даних, яка містить всі документи, що створюються у судовій системи. Також використання іншого програмного продукту може привести до зупинки обміну даними між судами загальної юрисдикції та органами досудового слідства, що у свою чергу на певний період (до створення відповідних умов) призведе до повної зупинки функціонування ЄСІС.
Також слід зазначити, що надання даних послуг іншим виконавцем в умовах певного дефіциту часу, оскільки система вже впроваджена в діяльність і перерви в її обслуговувані є неприпустимими, ймовірніше за все, буде потребувати залучення додаткового персоналу, що призведе до збільшення вартості послуг.
Статтею 40 Закону визначено умови застосування переговорної процедури закупівлі, та викладено вичерпний перелік випадків застосування цієї процедури. Зокрема, переговорна процедура закупівлі застосовується замовником, як виняток, у разі відсутність конкуренції з технічних причин, яка має бути документально підтверджена замовником.
Тому, враховуючи вищенаведені факти та у відповідності до абзацу 4 пункту 2 частини 2 статті 40 Закону, прийняте рішення про закупівлю Послуг централізованого адміністрування мереж, інформаційних ресурсів та технічної підтримки (ДК021-2015: 72220000-3 — Консультаційні послуги з питань систем та з технічних питань) за переговорною процедурою є обґрунтованим, та таким, що відповідає закону.

Інформація про предмет закупівлі

Предмет закупівлі

Опис окремої частини або частин предмета закупівлі

1 послуга
Послуги централізованого адміністрування мереж, інформаційних ресурсів та технічної підтримки
ДК 021:2015: 72220000-3 — Консультаційні послуги з питань систем та з технічних питань

Тендерна документація

Переможець

Дата і час публікації: 08.04.2022 14:15

Учасник Пропозиція Документи
Державне підприємство Інформаційні судові системи
Пошук по цьому переможцю
#34614292
223 428.96 UAH з ПДВ Документи

Укладений договір


Строк дії 25.04.2022 00:00 - 31.12.2022 00:00
Номер 16/22
Перевірити оплати (тільки для платежів казначейства)
Контракт Статус Сума Опубліковано Укладений
АДМІНІСТРУВАННЯ МЕРЕЖ 2022.pdf Укладений
223 428.96
25.04.2022 14:19
25.04.2022
sign.p7s Укладений
25.04.2022 14:20

© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено

Необхідно авторизуватись

Необхідно авторизуватись

Помилка з'єднання