Електрична енергія (універсальна послуга)

  • Ідентифікатор тендеру UA-2019-12-27-001052-a
  • 09310000-5 - Електрична енергія
  • Завершена
Найменування замовника:
ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) №156 ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Тип закупівлі
Переговорна процедура за нагальною потребою
Контактна особа замовника
Ващук Марта Іллівна, 380322960571 , dnz-156@ukr.net
Адреса замовника
Україна, Винники, 79495, Львівська область, Горького 2 а
Дата укладення договору
14.01.20
Переможець
ТзОВ "Львівенергозбут"
Очікувана вартість
290 949 UAH з ПДВ
Сума договору
290 949 UAH
Оцінка умов закупівлі:
останні зміни 14.01.20
  • Відгуки 0
  • Інформація про тендер

Обгрунтування застосування переговорної процедури

Пункт закону
cт. 35, п 2 Відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи
Обгрунтування
Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі (посилання на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі).
Законом України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 № 2019-VIII визначено, що він визначає правові, економічні та організаційні засади функціонування ринку електричної енергії, регулює відносини, пов’язані з виробництвом, передачею, розподілом, купівлею-продажем, постачанням електричної енергії для забезпечення надійного та безпечного постачання електричної енергії споживачам з урахуванням інтересів споживачів, розвитку ринкових відносин, мінімізації витрат на постачання електричної енергії та мінімізації негативного впливу на навколишнє природне середовище.
Слід зазначити, що 23.11.2018 р. прийнято Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» № 2628-VIII (за основу взято законопроект 9260 від 05.11.2018), яким внесено зміни зокрема у Закон України «Про ринок електричної енергії»: - у статті 1 пункт 42 викладено у такій редакції: «малий непобутовий споживач – споживач, який купує електричну енергію для власного споживання, що не є побутовим споживачем, та електроустановки якого приєднані до електричних мереж з договірною потужністю до 50 кВт»; - частину четверту статті 46 доповнено першим абзацом у такій редакції: «Оператор системи розподілу надає послуги з розподілу електричної енергії на підставі договорів про надання послуг з розподілу. Договори про надання послуг з розподілу є публічними договорами приєднання та укладаються на основі типових договорів, форма яких затверджується Регулятором»; У зв’язку з чим абзац перший частини четвертої вважати абзацом другим; - перше речення частини четвертої статті 63 замінено двома реченнями в наступній редакції: «Постачальник універсальних послуг здійснює постачання електричної енергії у порядку, визначеному правилами роздрібного ринку, та на умовах договору постачання універсальних послуг. Договір про постачання універсальних послуг є публічним договором приєднання та розробляється постачальником універсальної послуги на підставі типового договору, форма якого затверджується Регулятором»; - перше речення частини шостої статті 64 після слів «що затверджується Регулятором» доповнено словами «та є публічним договором приєднання»; - у пункті 13 Прикінцевих та перехідних положень: в абзаці першому слова та цифри «не пізніше ніж через 18 місяців з дня набрання чинності цим Законом» замінено словами та цифрами «у термін до 1 січня 2019 року»; - в абзаці четвертому слова «з дня отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії такий електропостачальник» замінено словами та цифрами «з 1 січня 2019 року, такий електропостачальник, який отримав ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії»; - після абзацу четвертого доповнено новим абзацом п’ятим у такій редакції: «фактом приєднання споживача до умов договору постачання універсальних послуг (акцептування договору) є вчинення споживачем будь-яких дій, які засвідчують його бажання укласти договір, зокрема, надання підписаної заяви-приєднання, сплата рахунка постачальника універсальної послуги та/або факт споживання електричної енергії». У зв’язку з чим абзаци п’ятий - двадцять восьмий пункту 13 вважати абзацами шостим - двадцять дев’ятим відповідно; - у першому реченні абзацу десятого слова «не пізніше ніж через 18 місяців з дня набрання чинності цим Законом» замінено словами та цифрами «в термін до 1 січня 2019 року»; після абзацу десятого доповнено новим абзацом одинадцятим у такій редакції: «Тимчасово на період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2020 року включно універсальні послуги, окрім побутових та малих непобутових споживачів, надаються постачальником таких послуг також бюджетним установам незалежно від розміру договірної потужності та іншим споживачам, електроустановки яких приєднані до електричних мереж з договірною потужністю до 150 кВт. У зазначений період на бюджетні установи незалежно від розміру договірної потужності та на інших споживачів, електроустановки яких приєднані до електричних мереж з договірною потужністю до 150 кВт, поширюються всі права та обов’язки, передбачені Законом України «Про ринок електричної енергії» для малих непобутових споживачів щодо отримання універсальних послуг, передбачених статтею 63 цього Закону». У зв’язку з чим абзаци одинадцятий - двадцять дев’ятий пункту 13 вважати абзацами дванадцятим - тридцятим відповідно; - в абзаці чотирнадцятому слова та цифри «протягом 18 місяців з дня набрання чинності цим Законом» замінено словами та цифрами «в термін до 1 січня 2019 року»; - у першому реченні абзацу п’ятнадцятого слова та цифри «не пізніше ніж через 18 місяців з дня набрання чинності цим Законом» замінено словами та цифрами «з 1 січня 2019 року»; у абзаці шістнадцятому слова та цифри «через 18 місяців з дня набрання чинності цим Законом» замінено словами та цифрами «з 1 січня 2019 року»; - у абзаці дев’ятнадцятому слова «у встановлений цим пунктом строк» замінено словами та цифрами «в термін до 1 грудня 2018 року»; - у пункті 16 Прикінцевих та перехідних положень: після абзацу п’ятого доповнено новим абзацом у зв’язку з чим абзаци шостий – шістнадцятий вважати абзацами сьомим – сімнадцятим відповідно; - пункт 17 Прикінцевих та перехідних положень доповнено новим абзацом такого змісту: «до 1 січня 2019 року затвердити примірні форми договорів купівлі-продажу електричної енергії, що укладаються на оптовому ринку електричної енергії підприємством, що провадить діяльність з оптового постачання електричної енергії, з оператором системи розподілу, постачальником електричної енергії споживачам, постачальником універсальної послуги, постачальником «останньої надії».
Абзацом 2, 4 пункту 13 розділу XVII "Прикінцеві та перехідні положення" ЗУ «Про ринок електричної енергії» № 2019-VIII від 13.04.2017 (зі змінами від 23.11.2018 №2628-VIII) передбачено, що з метою забезпечення надійного та безперервного постачання електричної енергії побутовим та малим непобутовим споживачам відокремлення оператора системи розподілу, кількість приєднаних споживачів до системи розподілу якого перевищує 100 тисяч, здійснюється з урахуванням вимог цього пункту, а саме: упродовж двох років з 1 січня 2019 року такий електропостачальник, який отримав ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії виконує функції постачальника універсальних послуг на закріпленій території, яка визначається як область, міста Київ та Севастополь, Автономна Республіка Крим, на якій до відокремлення провадив свою діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та постачання електричної енергії за регульованим тарифом вертикально інтегрований суб’єкт господарювання;
Відповідно до пункту 93 частини 1 статті 1 Закону № 2019-VIII універсальна послуга – це постачання електричної енергії побутовим та малим непобутовим споживачам, що гарантує їхні права бути забезпеченими електричною енергією визначеної якості на умовах, визначених відповідно до цього Закону, на всій території України.
Слід зазначити, що «універсальна послуга» з постачання електричної енергії надається за економічно обґрунтованими, прозорими та недискримінаційними цінами, що формуються постачальником відповідно до методики (порядку), затвердженої Регулятором, а саме - відповідно до Постанови НКРЕКП від 05.10.2018 року № 1176 «Про затвердження Методики розрахунку тарифу на послуги постачальника універсальних послуг». Тариф на універсальну послугу включає ціну купівлі електричної енергії на ринку електричної енергії, ціну (тариф) на послуги постачальника універсальних послуг, ціни (тарифи) на послуги оператора системи передачі та оператора системи розподілу відповідно до укладених договорів про надання відповідних послуг. Методика (порядок) розрахунку ціни електричної енергії, що застосовується постачальником універсальних послуг при формуванні цін на універсальні послуги, затверджується Регулятором, а саме - Порядок формування цін на універсальні послуги» затверджений Постановою НКРЕКП від 05.10.2018 № 1177.
3 урахуванням вищенаведеного, у контексті внесених змін замовник має можливість, відповідно до п 1.2.8. Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених Постановою HKPEKH від 14.03.2018 № 312, застосувати універсальну послугу постачання електричної енергії. Постачальник універсальних послуг здійснює постачання електричної енергії на підставі договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг, який розробляеться постачальником універсальних послуг на основі Типового договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг та укладається в установленому Правилами порядку. Постачальник універсальної послуги не може відмовити побутовому та малому непобутовому споживачу, електроустановки якого розташовані на території діяльності постачальника універсальної послуги, в укладенні такого договору. Зазначені зміни надають можливість застосувати переговорну процедуру до закупівлі електричної енергії (універсальної послуги) з ТОВ «Львівенергозбут». Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послугах № 1268 від 26 жовтня 2018 року визначено ТОВ «Львівенергозбут» постачальником універсальних послуг.
Відповідно до норм Закон України «Про ринок електричної енергії» постачальник універсальної послуги - визначений відповідно до цього Закону електропостачальник, який виконує зобов’язання щодо надання універсальної послуги.Визначення постачальника універсальних послуг здійснюється рішенням Кабінету Міністрів України за результатами конкурсу, проведеного у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України. Межі території здійснення діяльності постачальника універсальних послуг визначаються в умовах конкурсу. У межах території здійснення діяльності одного постачальника універсальних послуг не допускається здійснення діяльності іншими постачальниками універсальних послуг. Постачальник надає універсальні послуги за економічно обґрунтованими, прозорими та недискримінаційними цінами, що формуються ним відповідно до методики (порядку), затвердженої Регулятором, та включають, зокрема, ціну купівлі електричної енергії на ринку електричної енергії, ціну (тариф) на послуги постачальника універсальних послуг, ціни (тарифи) на послуги оператора системи передачі та оператора системи розподілу відповідно до укладених договорів про надання відповідних послуг.
На підставі викладеного, оскільки постачання електричної енергіїяк універсальної послуги може бути запропоновано лише ТОВ «Львівенергозбут» Замовник для здійснення закупівлі постачання електричної енергії, відповідно до положень пункту 2 частини другої статті 35 Закону України «Про публічні закупівлі» повинен застосувати переговорну процедуру закупівлі з причини «відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи».

Інформація про предмет закупівлі

Предмет закупівлі

Опис окремої частини або частин предмета закупівлі

96000 Кіловат-година
Електрична енергія (універсальна послуга)
ДК 021:2015: 09310000-5 — Електрична енергія

Тендерна документація

Переможець

Дата і час публікації: 27.12.2019 15:37

Учасник Пропозиція Документи
ТзОВ "Львівенергозбут"
Пошук по цьому переможцю
#42092130
290 949 UAH з ПДВ Документи

Документи

27.12.2019 15:30
ПНД.pdf
27.12.2019 15:34
sign.p7s

Укладений договір


Номер 65830/2020
Перевірити оплати (тільки для платежів казначейства)
Контракт Статус Сума Опубліковано Укладений
Договір електрична енергія.pdf Укладений
290 949
14.01.2020 15:41
14.01.2020
sign.p7s Укладений
14.01.2020 15:45

Виконання договору

Строк дії за договором: не вказанa — 31.12.2020
Сума оплати за договором: 284 910.30
UAH з ПДВ

© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено

Необхідно авторизуватись

Необхідно авторизуватись

Помилка з'єднання