«Реконструкція території в НВК "СЗШ № 2 - гімназія" в м. Трускавець вул. Данилишиних, 19» Коригування.

  • Ідентифікатор тендеру UA-2020-02-25-002874-a
  • 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт
  • Завершена
Найменування замовника:
Відділ освіти Трускавецької міської ради
Тип закупівлі
Відкриті торги
Контактна особа замовника
Драновська Світлана , +380324751785 , trusk_vo2015@ukr.net
Адреса замовника
Україна, Трускавець, 82200, Львівська область, Львівська область, м. Трускавець, вул. Бориславська, 1
Дата укладення договору
6.04.20
Переможець
ПП ЯНА "БУД"
Очікувана вартість
5 509 641 UAH з ПДВ
Сума договору
4 415 000 UAH
Оцінка умов закупівлі:
Ризики:
останні зміни 7.04.20
  • Відгуки 1
  • Інформація про тендер
  • Ризик-індикатори 4

Умови закупівлі:

25.02.2020р. Замовником торгів було розпочато (оголошено) процедуру закупівлі (відкриті торги) ідентифікатор закупівлі: UA-2020-02-25-002874-a.
19.03.2020р. Протоколом №4 від 18.03.2020р. Замовником визнано переможцем торгів ПП " ЯНА «БУД». В даному протоколі зазначене наступне: «В результаті розгляду було встановлено, що пропозиція учасника ПП ЯНА «БУД» відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим ст.. 16, вимогам встановленим ст.. 17 Закону та умовам тендерної документації».
Скаржник не може погодитися з такими рішеннями та вважає зазначене рішення Замовника таким, що порушує його права та інтереси, та норми ЗУ «Про публічні закупівлі» з наступних підстав:
Замовником залишено поза увагою недоліки тендерної пропозиції учасника ПП ЯНА «БУД» а саме:
1. Відповідно до п.7 Таблиці 3 Додатку 1 до ТД Учаснику у складі тендерної пропозиції необхідно надати: чинний на дату розкриття пропозицій (на дату аукціону) дозвіл (чи дозволи) учасника на виконання робіт з підвищеної небезпеки / та у випадку наявності – дозвіл (чи дозволи) субпідрядної організації на виконання робіт з підвищеної небезпеки (сканований оригінал або копія). Також подається гарантійний лист від імені учасника про те, що він гарантує та забезпечить наявність чинного дозволу протягом усього терміну виконання робіт. (* у разі, якщо для робіт по даному тендеру не потрібно наявності ліцензії чи декларації чи дозволу (дозволів) на виконання робіт з підвищеної небезпеки - тоді учасник надає лист-пояснення в довільній формі, в якому зазначає законодавчі підстави ненадання вищезазначеного документ (сканований оригінал).
Всупереч зазначеним вимогам ПП ЯНА «БУД» у складі пропозиції надано лише власну ліцензію, ліцензію субпідрядника, власний дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та декларацію про відповідність матеріально технічної бази вимогам з охорони праці. Проте дозволу субпідрядника ФОП Франчук Руслан Іванович, який буде виконувати роботи по водовідведенню, у складі пропозиції не надано. В той же час відсутній і лист-пояснення про підстави ненадання цього документу, що суперечить вимогам ТД та є безумовною підставою для відхилення учасника.
2. Відповідно до п.7.1. Таблиці 3 Додатку №1 до ТД Учаснику у складі тендерної пропозиції необхідно надати інформацію про наявність чинної на дату розкриття пропозицій (на дату аукціону) ліцензії учасника на здійснення господарської діяльності у будівництві згідно видів робіт відповідно до технічного завдання та, у випадку наявності – субпідрядної організації (сканований оригінал або копія). Дана інформація може подаватися або у формі безпосередньо ліцензії з додатками, або посилання на офіційний інтернет-ресур, де можна перевірити в електронному вигляді наявність/відсутність ліцензії. Також подається гарантійний лист від імені учасника про те, що він гарантує та забезпечить наявнісь чинної ліцензії протягом усього терміну виконання робіт. Учасником у складі тендерної пропозиції надано власну ліцензію на виконання будівельних робіт з додатком. Однак відповідно до технічного завдання предметом закупівлі є зовнішні роботи (пов'язані із зовнішніми інженерними мережами). Згідно додатку до поданої ліцензії ПП ЯНА «БУД» може забезпечити виконання ліцензійних вимог лише при монтажі внутрішніх інженерних мереж. Отже, в учасника відсутня ліцензія на виконання робіт саме із предметом закупівлі, що є підставою для відхилення. Виконання в подальшому робіт організацією, у якої відсутня відповідна ліцензія , потягне за собою накладення штрафу, передбаченого Законом України "Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності", та призведе до надмірного необгрунтованого витрачання бюджетних коштів. Більше того, Підрядник, у якого відсутня відповідна ліцензія не здатний забезпечити належну якість робіт та надати гарантії. Наголошуємо, що наявність в субпідрядника ліцензії на монтаж зовнішніх інженерних мереж не звільняє учасника від виконання вимоги ТД щодо подання власної ліцензії на ці роботи.
3. Відповідно до п.3.2 Таблиці 1 Додатку 1 до ТД Учасник повинен надати копії аналогічного договору (не менше 1-го) з усіма додатками та додатковими угодами, разом з долученням до кожного договору оформлених належним чином (з дотриманням вимог до письмової форми правочину) документів, що підтверджують факт виконання робіт щодо всього обсягу робіт; позитивний відгук (або рекомендаційний лист, тощо) від замовника згідно поданого аналогічного договору, що має бути складений на фірмовому бланку замовника (за наявності), завірений підписом уповноваженої особи замовника, з інформацією щодо реквізитів договору, щодо виконання якого надається такий відгук (дата укладення, номер за наявності), а також найменування виконаних робіт згідно договору, та інформацію про: суму (вартість) виконаних робіт.
Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні визначено Законом України від 16 липня 1999 року № 996 «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в України» (далі — Закон № 996).
Відповідно до пункту 2 статті 3 Закону № 996 бухгалтерський облік є обов’язковим видом обліку, який ведеться підприємством. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку.
Згідно зі статтею 9 Закону № 996 підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.
Під поняттям первинного документу розуміється документ, який містить відомості про господарську операцію (стаття 1 Закону № 996). Зокрема акт виконаних робіт є первинним документом.
Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені у паперовій або в електронній формі та повинні мати такі обов’язкові реквізити:
назву документа (форми);
дату складання;
назву підприємства, від імені якого складено документ;
зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції;
посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;
особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.
Отже, враховуючи норми Закону № 996, акт виконаних робіт (наданих послуг) набуває статусу первинного документа, що засвідчує факт здійснення господарської операції, після належним чином його оформлення.
У наданих учасником ПП ЯНА «БУД» актах виконаних робіт з ТзОВ «КОРОНА» відсутня дата їх складення та підписання, що свідчить про відсутність обов’язкового реквізиту цього первинного документу, а отже такий документ не може засвідчувати факт здійснення господарської операції, оскільки не є належним чином його оформлений. Також всупереч вимогам ТД, учасником не дотримано вимог щодо письмової форми правочину (а саме наявності обов’язкового реквізиту документу – дати складення та підписання) відносно актів виконаних робіт, що є підставою для відхилення тендерної пропозиції цього учасника.
4. Відповідно до п.1.2 Розділу ІІІ ТД Тендерна пропозиція учасника має бути підтверджена електронним підписом, враховуючи норми Закону України від 05.10.2017 № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги». Станом на 19.03.2020р. 15:27 год. До публікації протоколу акцепту тендерна пропозиції ПП ЯНА «БУД» не була скріплена електронним-цифровим підписом, що підтверджується скрін шотом з електронного майданчика та свідчить про невідповідність тендерної пропозиції цього учасника вимогам ТД , що є підставою для її відхилення.
Вважаємо що Замовник при оцінці пропозиції учасника ПП ЯНА «БУД» та визнання його переможцем торгів порушив наступні принципи здійснення закупівель встановлені ч.1 ст.3 ЗУ «Про публічні закупівлі»: об’єктивна та неупереджена оцінка пропозицій конкурсних торгів. Замовник необ’єктивно оцінив пропозицію ПП ЯНА «БУД» залишивши поза увагою недоліки пропозиції цього учасника. Замовник неправомірно визнав переможцем торгів ПП ЯНА "БУД", чим створив загрозу виконання робіт підрядником у якого відсутня відповідна ліцензія та документи, який не виконав вимог документації, що може призвести до необгрунтованого витрачання бюджетних коштів.

Інформація про процедуру

Роз’яснення:

до 01.03.2020 23:59

Оскарження умов:

до 07.03.2020 00:00

Подання пропозицій:

11.03.2020 23:59

Початок аукціону:

12.03.2020 14:25

Очікувана вартість
5 509 641 UAH з ПДВ
Вид тендерного забезпечення:
Електронна банківська гарантія
Сума тендерного забезпечення:
27 500 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни:
25 000 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни, %:
0.45 %

Інформація про предмет закупівлі

Предмет закупівлі
Фінансування робіт здійснюється за рахунок коштів місцевого та державного бюджетів.

Опис окремої частини або частин предмета закупівлі

1 Роботи
«Реконструкція території в НВК "СЗШ № 2 - гімназія" в м. Трускавець вул. Данилишиних, 19» Коригування.
ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт

Критерії вибору переможця

Очікувана вартість:
100%

Скарги до процедури

Кількість скарг: UA-2020-02-25-002874-a.b1

Статус:
Залишено без розгляду

Скаржник: Приватне підприємство "СЧН ЖИТЛО-БУД", Код ЄДРПОУ:37197537
Пошук по цьому автору
Дата подання: 29.03.2020 21:22

Скарга до АМКУ про скасування рішення Замовника про визнання переможцем торгів ПП ЯНА "БУД"

25.02.2020р. Замовником торгів було розпочато (оголошено) процедуру закупівлі (відкриті торги) ідентифікатор закупівлі: UA-2020-02-25-002874-a. Приватне підприємство «СЧН ЖИТЛО-БУД» (надалі - Підприємство) виявило бажання взяти участь у відповідному тендері та згідно ТД подало тендерну пропозицію. Предметом закупівлі є - «Реконструкція території в НВК "СЗШ № 2 - гімназія" в м. Трускавець вул. Данилишиних, 19» Коригування. (згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва») (Код національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” - 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт), що зазначено у оголошенні та ТД. 12.03.2020р. було проведено аукціон по зазначеній процедурі закупівлі, за результатами якого пропозиція ПП ЯНА «БУД» була визнана найбільш економічно вигідною. 19.03.2020р. Протоколом №4 від 18.03.2020р. Замовником визнано переможцем торгів ПП " ЯНА «БУД». В даному протоколі зазначене наступне: «В результаті розгляду було встановлено, що пропозиція учасника ПП ЯНА «БУД» відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим ст.. 16, вимогам встановленим ст.. 17 Закону та умовам тендерної документації». Скаржник не може погодитися з такими рішеннями та вважає зазначене рішення Замовника таким, що порушує його права та інтереси, та норми ЗУ «Про публічні закупівлі» з наступних підстав: Замовником залишено поза увагою недоліки тендерної пропозиції учасника ПП ЯНА «БУД» а саме: 1. Відповідно до п.7 Таблиці 3 Додатку 1 до ТД Учаснику у складі тендерної пропозиції необхідно надати: чинний на дату розкриття пропозицій (на дату аукціону) дозвіл (чи дозволи) учасника на виконання робіт з підвищеної небезпеки / та у випадку наявності – дозвіл (чи дозволи) субпідрядної організації на виконання робіт з підвищеної небезпеки (сканований оригінал або копія). Також подається гарантійний лист від імені учасника про те, що він гарантує та забезпечить наявність чинного дозволу протягом усього терміну виконання робіт. (* у разі, якщо для робіт по даному тендеру не потрібно наявності ліцензії чи декларації чи дозволу (дозволів) на виконання робіт з підвищеної небезпеки - тоді учасник надає лист-пояснення в довільній формі, в якому зазначає законодавчі підстави ненадання вищезазначеного документ (сканований оригінал). Всупереч зазначеним вимогам ПП ЯНА «БУД» у складі пропозиції надано лише власну ліцензію, ліцензію субпідрядника, власний дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та декларацію про відповідність матеріально технічної бази вимогам з охорони праці. Проте дозволу субпідрядника ФОП Франчук Руслан Іванович, який буде виконувати роботи по водовідведенню, у складі пропозиції не надано. В той же час відсутній і лист-пояснення про підстави ненадання цього документу, що суперечить вимогам ТД та є безумовною підставою для відхилення учасника. 2. Відповідно до п.7.1. Таблиці 3 Додатку №1 до ТД Учаснику у складі тендерної пропозиції необхідно надати інформацію про наявність чинної на дату розкриття пропозицій (на дату аукціону) ліцензії учасника на здійснення господарської діяльності у будівництві згідно видів робіт відповідно до технічного завдання та, у випадку наявності – субпідрядної організації (сканований оригінал або копія). Дана інформація може подаватися або у формі безпосередньо ліцензії з додатками, або посилання на офіційний інтернет-ресур, де можна перевірити в електронному вигляді наявність/відсутність ліцензії. Також подається гарантійний лист від імені учасника про те, що він гарантує та забезпечить наявнісь чинної ліцензії протягом усього терміну виконання робіт. Учасником у складі тендерної пропозиції надано власну ліцензію на виконання будівельних робіт з додатком. Однак відповідно до технічного завдання предметом закупівлі є зовнішні роботи (пов'язані із зовнішніми інженерними мережами). Згідно додатку до поданої ліцензії ПП ЯНА «БУД» може забезпечити виконання ліцензійних вимог лише при монтажі внутрішніх інженерних мереж. Отже, в учасника відсутня ліцензія на виконання робіт саме із предметом закупівлі, що є підставою для відхилення. Виконання в подальшому робіт організацією, у якої відсутня відповідна ліцензія , потягне за собою накладення штрафу, передбаченого Законом України "Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності", та призведе до надмірного необгрунтованого витрачання бюджетних коштів. Більше того, Підрядник, у якого відсутня відповідна ліцензія не здатний забезпечити належну якість робіт та надати гарантії. Наголошуємо, що наявність в субпідрядника ліцензії на монтаж зовнішніх інженерних мереж не звільняє учасника від виконання вимоги ТД щодо подання власної ліцензії на ці роботи. 3. Відповідно до п.3.2 Таблиці 1 Додатку 1 до ТД Учасник повинен надати копії аналогічного договору (не менше 1-го) з усіма додатками та додатковими угодами, разом з долученням до кожного договору оформлених належним чином (з дотриманням вимог до письмової форми правочину) документів, що підтверджують факт виконання робіт щодо всього обсягу робіт; позитивний відгук (або рекомендаційний лист, тощо) від замовника згідно поданого аналогічного договору, що має бути складений на фірмовому бланку замовника (за наявності), завірений підписом уповноваженої особи замовника, з інформацією щодо реквізитів договору, щодо виконання якого надається такий відгук (дата укладення, номер за наявності), а також найменування виконаних робіт згідно договору, та інформацію про: суму (вартість) виконаних робіт. Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні визначено Законом України від 16 липня 1999 року № 996 «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в України» (далі — Закон № 996). Відповідно до пункту 2 статті 3 Закону № 996 бухгалтерський облік є обов’язковим видом обліку, який ведеться підприємством. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку. Згідно зі статтею 9 Закону № 996 підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи. Під поняттям первинного документу розуміється документ, який містить відомості про господарську операцію (стаття 1 Закону № 996). Зокрема акт виконаних робіт є первинним документом. Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені у паперовій або в електронній формі та повинні мати такі обов’язкові реквізити: назву документа (форми); дату складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції. Отже, враховуючи норми Закону № 996, акт виконаних робіт (наданих послуг) набуває статусу первинного документа, що засвідчує факт здійснення господарської операції, після належним чином його оформлення. У наданих учасником ПП ЯНА «БУД» актах виконаних робіт з ТзОВ «КОРОНА» відсутня дата їх складення та підписання, що свідчить про відсутність обов’язкового реквізиту цього первинного документу, а отже такий документ не може засвідчувати факт здійснення господарської операції, оскільки не є належним чином його оформлений. Також всупереч вимогам ТД, учасником не дотримано вимог щодо письмової форми правочину (а саме наявності обов’язкового реквізиту документу – дати складення та підписання) відносно актів виконаних робіт, що є підставою для відхилення тендерної пропозиції цього учасника. 4. Відповідно до п.1.2 Розділу ІІІ ТД Тендерна пропозиція учасника має бути підтверджена електронним підписом, враховуючи норми Закону України від 05.10.2017 № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги». Станом на 19.03.2020р. 15:27 год. До публікації протоколу акцепту тендерна пропозиції ПП ЯНА «БУД» не була скріплена електронним-цифровим підписом, що підтверджується скрін шотом з електронного майданчика та свідчить про невідповідність тендерної пропозиції цього учасника вимогам ТД , що є підставою для її відхилення. Вважаємо що Замовник при оцінці пропозиції учасника ПП ЯНА «БУД» та визнання його переможцем торгів порушив наступні принципи здійснення закупівель встановлені ч.1 ст.3 ЗУ «Про публічні закупівлі»: об’єктивна та неупереджена оцінка пропозицій конкурсних торгів. Вважаємо, що Замовник необ’єктивно оцінив пропозицію ПП ЯНА «БУД» залишивши поза увагою недоліки пропозиції цього учасника, чим порушив права нашого підприємства, оскільки пропозиція нашого підприємства повністю відповідає вимогам Замовника, що підтверджується поданими документами і мала бути визнана переможцем торгів у разі прийняття законного рішення Замовником щодо ПП ЯНА «БУД». Всі вищенаведені незаконні дії Замовника призвели до неправомірного визнання переможцем торгів пропозиції ПП ЯНА «БУД», що в свою чергу призвело до порушення майнових прав нашого підприємства, як потенційного переможця торгів, чия пропозиція повністю відповідає Вимогам ТД. Наявність порушених прав обґрунтовується тим фактом, що Скаржник є Учасником відповідної процедури та реально претендує на визнання його пропозиції як найкращої, та укладення договору з Замовником у майбутньому, крім того Скаржник є реальним ринку виконання будівельних робіт Виходячи з вищевикладеного та керуючись ст. 18 ЗУ «Про публічні закупівлі» та Конституцією України, ПРОСИМО: 1. Прийняти скаргу до розгляду. 2. Прийняти рішення про встановлення порушень процедури закупівлі 3. Зобов’язати замовника скасувати своє рішення про визнання переможцем торгів ПП ЯНА «БУД» зазначене у протоколі №4 від 18.03.2020р. Додатки: 1. Докази оплати за подання скарги з відміткою про зарахування коштів до державного бюджету. 2. Скрін шот з електронного майданчика E-tender від 19.03.2020р. 15:27 год.
Розгорнути Згорнути
Документи

Рішення Органу оскарження: Залишено без розгляду

Документи подані скаржником

29.03.2020 21:21
Платіжка.pdf
29.03.2020 21:21
Скарга АМКУ.pdf

Апеляція

Аукціон

Початок:
12.03.2020 14:25
Завершення:
12.03.2020 14:52

Реєстр пропозицій

Дата і час розкриття: 12.03.2020 14:52

Учасник Первинна пропозиція Остаточна пропозиція Документи
4 999 760.40 UAH з ПДВ 4 415 000 UAH з ПДВ Документи
ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА МІСТО БУД"
Пошук по цьому учаснику
5 153 853 UAH з ПДВ 4 416 000 UAH з ПДВ Документи
Приватне підприємство "СЧН ЖИТЛО-БУД"
Пошук по цьому учаснику
4 999 999.99 UAH з ПДВ 4 756 235 UAH з ПДВ Документи

Публічні документи

20.03.2020 11:06
Довідка ДФС.pdf
11.03.2020 21:48
sign.p7s
11.03.2020 21:42
витяг з ЄДР.pdf
11.03.2020 21:42
400005_ДЦ_ССР_5.rtf
11.03.2020 21:42
400005_ДЦ_ЛС2_2-1-3.rtf
11.03.2020 21:42
400005_ДЦ_ЛС1_2-1-2.rtf
11.03.2020 21:42
400005_ДЦ_ЛС1_2-1-1.rtf
11.03.2020 21:42
400005_ДЦ_ИВР.rtf
11.03.2020 21:42
400005_ДЦ_ДЦ_4.rtf
11.03.2020 21:42
400005_ДЦ_ДЦ_3.rtf
11.03.2020 21:42
400005_ДЦ_ДЦ_2 (1).rtf
11.03.2020 21:42
400005_ДЦ_ДФ_2-1-2.rtf
11.03.2020 21:42
400005_ДЦ_ДФ_2-1-1.rtf
11.03.2020 21:42
400005_ДЦ_ВОБ.rtf
11.03.2020 21:41
рішення 02.pdf
11.03.2020 21:41
рішення 01.pdf
11.03.2020 21:41
1ДФ.pdf
11.03.2020 21:41
ГАРАНТІЯ 3537.pdf

Публічні документи

11.03.2020 18:14
sign.p7s
11.03.2020 18:13
137.imd
11.03.2020 18:13
Статут.rar
11.03.2020 18:13
Працівники.rar
11.03.2020 18:13
МТБ.rar
11.03.2020 18:13
Кошторис.zip
11.03.2020 18:13
Кошторис.pdf
11.03.2020 18:13
Досвід.rar
11.03.2020 18:13
Витяг ПДВ.PDF
11.03.2020 18:13
Dovirenist_Savchenko.zip
11.03.2020 18:13
Dovidka pro nazvu.zip
11.03.2020 18:13
Bankivska Licenzia.zip
11.03.2020 18:13
202796_19_4_27 500.zip

Публічні документи

11.03.2020 15:04
sign.p7s
11.03.2020 15:00
r_106_ДЦ_Т3-10.doc
11.03.2020 15:00
r_106_ДЦ_Т2.doc
11.03.2020 15:00
r_106_ДЦ_ЛС1_2-1-1.doc
11.03.2020 14:59
r_106_ДЦ_ИВР.doc
11.03.2020 14:59
r_106_ДЦ_ЛС2_2-1-3.doc
11.03.2020 14:59
r_106_ДЦ_ССР.doc
11.03.2020 14:59
r_106_ДЦ_ОС_2-1.doc
11.03.2020 14:59
r_106_ДЦ_ССРПРП.doc
11.03.2020 14:59
r_106_ДЦ_ДЦПЗ.doc
11.03.2020 14:59
r_106_ДЦ_ДЦ.doc
11.03.2020 14:59
r_106_ДЦ_ДФ_2-1-1.doc
11.03.2020 14:59
r_106_ДЦ_ДЦРД.doc
11.03.2020 14:59
r_106_ДЦ_ССРАВ.doc
11.03.2020 14:58
Статут СЧН.pdf
11.03.2020 14:58
Витяг з ЄДР.pdf
11.03.2020 14:58
Дозвіл СЧН.pdf
11.03.2020 14:58
Ліцензія.pdf
11.03.2020 14:58
лист дозволи.pdf
11.03.2020 14:58
демпінг цін.pdf

Отримані пропозиції

Учасник Рішення Пропозиція Опубліковано
ПП ЯНА "БУД"
#39225120
Пошук по цьому переможцю
Переможець 4 415 000 UAH з ПДВ 19.03.2020 15:31

Переможець

Дата і час публікації: 19.03.2020 15:31

Учасник Пропозиція Документи
ПП ЯНА "БУД"
Пошук по цьому переможцю
#39225120
4 415 000 UAH з ПДВ Документи

Укладений договір


Строк дії 06.04.2020 00:00 - 31.12.2020 00:00
Номер 75
Перевірити оплати (тільки для платежів казначейства)
Контракт Статус Сума Опубліковано Укладений
Д №75.pdf Укладений
4 415 000
07.04.2020 10:19
06.04.2020
sign.p7s Укладений
07.04.2020 10:19

Зміни до договору

Покращення якості предмета закупівлі 07.04.2020 10:46
Опис змін: У відповідності до затвердженого кошторису на 2020 рік сторони встановлюють, що фінансування робіт в 2020 році згідно кошторисних призначень по «Реконструкція території в НВК "СЗШ № 2 - гімназія" в м. Трускавець вул. Данилишиних, 19» Коригування. складає 561 337,00 грн. (П’ятсот шістдесят одна тисяча триста тридцять сім грн. 00 коп.) з ПДВ. 1. Всі інші умови договору № 75 від 06 квітня 2020 року залишаються без змін. 2. Ця додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін. 3. Ця Угода складена при повному розумінні Сторонами її умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.
Номер договору: 1
Контракт:
Покращення якості предмета закупівлі 15.04.2020 12:21
Опис змін: 1. Виправити технічну помилкудопущенупри підписанні договору № 75 від 06 квітня 2020 року та викласти у новій редакції Додаток 2 «План фінансування робіт» та Додаток 3 «Календарний графік виконання робіт» по об’єкту: «Реконструкція території в НВК "СЗШ № 2 - гімназія" в м. Трускавець вул. Данилишиних, 19» Коригування.
Номер договору: 2
Контракт:
Продовження строку дії договору (через документально підтверджені об’єктивні обставини) 15.04.2020 12:27
Опис змін: 1. У зв’язку із затримкою фінансування та відсутності у Замовника усієї необхідної суми коштів для оплати виконання робіт, Сторони погодили продовжити строк дії Договору та виконаннязобов'язаньщодовиконанняробіт, не збільшуючи при цьому загальнусуму Договору та обсяги виконання робіт. У зв’язку з чим викласти в новій редакції такі пункти: • «5.1 Строк (термін) виконанняробіт – до 31.12.2021 р, згідно календарного графікувиконанняробіт.»; • «10.1. Даний Договір є укладеним з моменту підписанняйогоповноважнимипредставникамиСторін та дієдо 31.12.2021 року або до повноговиконання сторонами своїхзобов’язань»; • Додаток 2 «План фінансування робіт»; • Додаток 3 «Календарний графік виконання робіт»; 2. Загальна сума фінансування робіт в межах договірної ціни на 2021 рік при виділеннівідповідних кошторисних призначень буде уточнена у Додаткових угодах. 3. Всі інші умови Договору залишаються без змін. 4. Ця додаткова угода набирає чинності з моменту її підписанняСторонами та скріплення печатками Сторін. 5. Ця Угода складена при повному розумінні Сторонами її умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.
Номер договору: 3
Контракт:
Покращення якості предмета закупівлі 17.07.2020 13:40
Опис змін: 1. У зв’язку із зменшенням кошторисних призначень на 2020 рік по об’єкту «Реконструкція території в НВК "СЗШ № 2 - гімназія" в м. Трускавець вул. Данилишиних, 19» Коригування. Сторони дійшло згоди: 1.1. Зменшити суму фінансування робіт на 2020 рік по даному об’єкту на 250 000,00 грн. (Двісті п’ятдесят тисяч грн. 00 коп.). 1.2. У відповідності до затверджених кошторисних призначень на 2020 рік, загальна сума фінансування по даному об’єкту складає 311 337,00 грн. (Триста одинадцять тисяч триста тридцять сім грн. 00 коп.). 1.3. Загальна сума договору та загальні обсяги виконання робіт не змінились. 2. Загальна сума фінансування робіт в межах договірної ціни на 2020 рік може бути переглянута при виділення додаткових кошторисних призначень. 3. Всі інші умови договору № 75 від 06 квітня 2020 року залишаються без змін. 4. Ця додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін. 5. Ця Угода складена при повному розумінні Сторонами її умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін. 6. Невід’ємною частиною даної Додаткової угоди є: - Календарний графік виконання робіт на 2020 рік; - Графік фінансування робіт на 2020 рік.
Номер договору: 4
Контракт:
Покращення якості предмета закупівлі 05.10.2020 13:37
Опис змін: 1. Замовник та Підрядник дійшли згоди внести зміни до договору підряду №75 від 06 квітня 2020 року. 2. У звязку зі зміною директора Підрядника, Сторони домовилися в преамболі договору та в Розділі ХІІ "Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін" директор Гординський Володимир Іванович замінити на директор Крамар Ганна Володимирівна в усіх відмінках. 3. Всі інші умови договору №75 від 06 квітня 2020 року залишаються без. 4. Ця додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін. 5. Ця Угода складена при повному розумінні Сторонами її умов та термінології українаською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.
Номер договору: 5
Контракт:
Покращення якості предмета закупівлі 17.11.2020 09:08
Опис змін: У звязку із збільшенням кошторисних призначень на 2020 рік по обєкту, сторони дійшли згоди збільшити суму фінансування на 140 304,00 грн. Загальна сума фінансування по даному обєкту на 2020 рік становить 451 641,00 грн.
Номер договору: 6
Контракт:

Ризик-індикатор

Відгуки на умови - 1

Тендери, на яких є загальний відгук на умови з оцінкою від 1 до 3

Недетальний код класифікатору - Так

Тендери, у яких вибраний класифікатор занадто високого рівня, тобто третій або третій і четвертий символи класифікатору є нулем

Покращення якості предмета закупівлі - 4
Продовження строку договору - 1

© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено

Необхідно авторизуватись

Необхідно авторизуватись

Помилка з'єднання