доступ до комерційних інформаційних ресурсів

  • Ідентифікатор тендеру UA-2020-04-15-001780-c
  • 64210000-1 - Послуги телефонного зв’язку та передачі даних
  • Завершена
Найменування замовника:
ДП «Український інститут інтелектуальної власності»
Тип закупівлі
Переговорна процедура
Контактна особа замовника
Черняєв Святослав Юрійович, +380444983854 , s.chernyaev@uipv.org
Адреса замовника
Україна, Київ, 01601, м. Київ, вул. Глазунова, 1
Дата укладення договору
20.05.20
Очікувана вартість
121 795.88 EUR з ПДВ
Сума договору
121 795.88 EUR
Оцінка умов закупівлі:
останні зміни 20.05.20
  • Відгуки 0
  • Інформація про тендер

Обгрунтування застосування переговорної процедури

Пункт закону
cт. 35, п 2 Відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи
Обгрунтування
Законом України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (далі – Закон) передбачена необхідність проведення закладом експертизи кваліфікаційної експертизи заявлених винаходів, під час якої встановлюється відповідність винаходів умовам патентоздатності (новизні, винахідницькому рівню, промисловій придатності). Виконання визначених Законом повноважень закладу експертизи покладено на Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" (далі – Укрпатент) його статутом. Згідно зі статтею 7 Закону винахід визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. При цьому рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі. З метою забезпечення ефективного та якісного патентного пошуку для проведення кваліфікаційної експертизи заявок на винаходи і корисні моделі в галузі хімії, медицини, фармацевтики експерти Укрпатенту користуються БД REAXYS та БД Reaxys Medicinal Chemistry компанії Elsеvier B.V. (Нідерланди) – одного з найбільш відомого у світі провайдера інформації у сфері науки, технології та медицини. Відповідно до наказу Укрпатенту від 23.10.2015 № 211 "Про склад інформаційних ресурсів для проведення інформаційного пошуку" (зі змінами) зазначені ресурси входять до Переліку зарубіжних комерційних інформаційних ресурсів, які забезпечують доступ до мінімуму документації РСТ (патентної документації та непатентної літератури) через мережу Інтернет, тому їх використання є обов’язковим, передусім в контексті виконання Укрпатентом функцій МПО та ОМПЕ у рамках Договору про патентну кооперацію (Договір РСТ), які за угодою Угодою між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Міжнародним бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) покладені на Укрпатент. БД REAXYS компанії Elsevier B.V. є однією з найбільших баз даних для проведення пошуків у галузі хімії, медицини, фармацевтики і біотехнології. За змістом БД REAXYS – це інформаційно-пошуковий комплекс, який надає доступ до інтегрованої та уніфікованої патентної і непатентної інформації з трьох достовірних, всесвітньо відомих баз даних у галузі хімії, які надають можливість пошуку хімічних структур та фрагментів структур, синтетичних реакцій та окремих стадій цих реакцій в єдиному інтерфейсі, що спеціально був розроблений у 2009 році компанією Elsevier за участі представників науково-дослідних інститутів різних країн світу, а саме: - з органічної хімії БД CrossFire Belstein (з 1779 року) надає вичерпну інформацію щодо синтезу органічних сполук та фармакологічних, екологічних та токсикологічних наслідків такого синтезу. Надається прямий доступ до конкретних результатів біологічних проб, величин токсичності та активності, інших цінних даних. REAXYS дозволяє знаходити дані про реакції, описи експериментальних реакцій та інформацію про речовини з англомовних патентів у галузі органічної хімії та біологічних наук. Також БД індексує віртуальні сполуки – інформацію, яка дуже рідко надається в інших базах даних, – і містить розширені структури Маркуша у форматі, легкому для сприйняття; - з неорганічної та металоорганічної хімії БД CrossFire Gmelin (з 1772 року) та Patent Chemistry Database (з 1976 року) надає широке охоплення структур, властивостей та цитувань у галузі неорганічної та металоорганічної хімії, у тому числі про фосфорорганічні сполуки, каталізатори та полімери, а також інші речовини, які використовують в електроніці, магнітоелектроніці, оптиці та нанотехнологіях. Ця БД охоплює неорганічні сполуки, такі як наноматеріали, цеоліти, лазерні матеріали, комплексні та напівпровідникові сполуки, скло та керамічні матеріали, сплави, леговані матеріали та мінерали. Засоби пошуку, аналізу та організації робочого процесу REAXYS розроблені з урахуванням потреб і цілей користувачів і включають, зокрема: - багатоступеневі реакції, що визначають реакції вихідних речовин, які лежать в основі сполук, синтез яких планується; - додаткові можливості пошуку, такі, наприклад, як генерування запиту щодо структури з назв або фраз завдяки наявності тезаурусу хімічних назв за IUPAC, за допомогою якого при введенні фрагментів та структур хімічних речовин автоматично генерується назва хімічних речовин, і навпаки, при введенні назви генерується структурна формула речовини, що значно зменшує ризик введення помилкового запиту та підвищує точність пошуків; або наявність фактографічної інформації про понад 320 мільйонів експериментальних властивостей речовин, що дозволяє проведення пошуку за властивостями речовин та композицій; - вдало спроектований веб-інтерфейс, який забезпечує спрощений пошук та чітку візуалізацію результатів; - пошук схожих речовин; - аналіз перетворення; - спеціальний пошуковий засіб ("планування синтезу"), який допомагає в загальних рисах оцінювати основні варіанти розрахунку синтезу, досліджувати і швидко визначати та вибирати ті, що найбільше відповідають потребам та дозволяють краще планувати стратегії синтезу. Важливо, що для доступу до БД REAXYS не потрібне встановлення програмного забезпечення на комп’ютер користувача або його модернізація, а користувачі застраховані від значного ряду технічних неполадок. Релевантність інформації БД REAXYS забезпечена наявністю значної за обсягом центральної координаційної БД експериментально підтверджених даних, необхідних хімікам, в якій, зокрема, містяться дані про структури, реакції (у тому числі багатоступеневі) та фізичні властивості речовин. Користувачі можуть одержувати унікальні дані, отримані з видань, ретельно відібраних за критерієм важливості і релевантності для спеціалістів з синтетичної хімії. Більшість сполук, представлених в REAXYS, також можуть бути визначені за їх номерами CAS Registry®. Отже, виходячи з викладеного, унікальність БД REAXYS є очевидною завдяки її потужній функціональності, змісту бази даних та релевантності інформації в ній представленій – критеріям, які дають підстави вважати Reaxys одним з найбільш ефективних засобів для проведення експертизи заявок на винаходи в галузі хімії, фармацевтики, медицини та біотехнології. БД Reaxys Medicinal Chemistry – найбільша у світі база даних біологічно активних речовин, якісної та кількісної інформації про біологічну активність сполук, що надає доступ до інформації про більш ніж 6,5 мільйони біологічно активних хімічних сполук, більш ніж 33,5 мільйонів записів про фармакологічні властивості хімічних сполук та дії більш ніж на 20 000 біологічних мішеней, отриманої з 128 000 патентів та 354 000 наукових статей з більш ніж 5 000 журналів. Ключові переваги використання бази даних Reaxys Medicinal Chemistry, визначені у ході тестування, є такими: 1. Контент бази даних Reaxys Medicinal Chemistry інтегрує дані по фармакологічним властивостям, які відсутні у інших БД, якими наразі користуються експерти віддлення при проведенні пошуків; 2. Інтерфейс бази даних Reaxys Medicinal Chemistry містить спеціалізовані пошукові поля, при введені термінів у які підсвічуються підказки, та пошук може бути проведений як по слову, яке шукають, так і по його синонімам; 3. Інтерфейс бази даних Reaxys Medicinal Chemistry містить спеціалізовані фільтри, які дозволяють максимально спрощувати побудову пошукового запиту; 4. База даних Reaxys Medicinal Chemistry оновлюється двічі на тиждень; 5. База даних Reaxys Medicinal Chemistry дозволяє проводити пошук молекул по даним про біологічну активність. Окрім того, база має унікальні і важливі документи, що підтверджує те, що використання бази даних Reaxys Medicinal Chemistry забезпечить істотне підвищення якості проведення кваліфікаційної експертизи заявок на винаходи і корисні моделі. У пакет передплати входить доступ до всіх наявних і таких, що з'являтимуться протягом терміну дії передплати, записів бази даних Reaxys Medicinal Chemistry, а також доступ до всіх функцій платформи Reaxys, в тому числі інноваційних функцій управління пошуком, аналітичних функцій, фільтрації результатів пошуку і можливості персоналізації. Окрім того, для експертів наявна можливість експортувати результати пошуку в pdf, xls і інші формати, в тому числі для подальшої обробки методами комп'ютерного аналізу. У рамках укладених угод БД REAXYS і Reaxys Medicinal Chemistry використовуються в Укрпатенті починаючи з 2011 та 2018 року, відповідно. За час користування цими БД підтверджено їх велику корисність для процедур пошуку та експертизи об’єктів промислової власності: підвищується якість, швидкість та гарантовано забезпечується повнота патентного пошуку. У разі нездійснення закупівлі послуг з користування БД REAXYS, БД Reaxys Medicinal Chemistry очікуються такі негативні наслідки: - Укрпатент порушить свої зобов’язання стосовно обов’язкового, гарантованого та безперебійного використання зарубіжних комерційних інформаційних ресурсів, які містять мінімум документації РСТ, до яких входить БД REAXYS, БД Reaxys Medicinal Chemistry, протягом усього терміну дії угоди між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та ВОІВ (10 років); - експерти Укрпатенту не зможуть проводити роботи з виконання патентної експертизи з тією якістю, яка визначена умовами Договору РСТ і що є обов‘язковою умовою для виконання Укрпатентом функцій МПО та ОМПЕ. Єдиним провайдером доступу до БД REAXYS, БД Reaxys Medicinal Chemistry є компанія Elsevier B.V., зазначені ресурси не мають конкурентів для інформаційного забезпечення експертизи заявок. Отже, виходячи із вищевикладеного, зміна виконавця є неможливою і вибір процедури закупівлі повністю відповідає умовам пункту 2) частини 2 статті 35 Закону України "Про публічні закупівлі", а саме, відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі: - Договір про патентну кооперацію від 19 червня 1970 року, що набув чинності в Україні 25 грудня 1991 року (з метою забезпечення доступу експертів до патентної документації мінімуму документації РСТ); - Інструкція до Договору про патентну кооперацію, затверджена 19 червня 1970 року Вашингтонською дипломатичною конференцією, присвяченою Договору РСТ; - Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" від 15 грудня 1993 року № 3687-XII; - наказ Міністерства освіти і науки України від 15.03.2002 № 197 "Про затвердження Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель"; - наказ Укрпатенту від 23.10.2015 № 211 "Про склад інформаційних ресурсів для проведення інформаційного пошуку" (зі змінами); - лист компанії Elsеvier B.V., що підтверджує унікальність БД REAXYS та БД Reaxys Medicinal Chemistry.

Інформація про предмет закупівлі

Предмет закупівлі

Тендерна документація

© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено

Необхідно авторизуватись

Необхідно авторизуватись

Помилка з'єднання