Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 41729 - Низька щільність ліпопротеїнів (ЛПНЩ) холестерину ІVD, контроль; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 47869 - Множинні аналіти клінічної хімії IVD, контрольний матеріал; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 41729 - Низька щільність ліпопротеїнів (ЛПНЩ) холестерину ІVD, контроль; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 61900 - Загальний білок ІВД, набір, спектрофотометричний аналіз; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 63410 - Загальний / кон'югований (прямий) білірубін ІВД, комплект, спектрофотометрія; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 63410 - Загальний / кон'югований (прямий) білірубін ІВД, комплект, спектрофотометрія; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 52925 - Аланінамінотрансфераза (ALT) IVD, реагент; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 52954 - Загальна аспартатамінотрансфераза (AST) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 53251 - Креатинін IVD, набір, спектрофотометричний аналіз; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 53587 - Сечовина (Urea) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 53301 – Глюкоза IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 47869 - Множинні аналіти клінічної хімії IVD, контрольний матеріал; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 30531 - Гематологічний контроль / калібратор; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 42651 - Буферний ізотонічний сольовий розчин, IVD; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 63377 - Засіб очищення приладу / аналізатора ІВД; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 61165 - Реагент для лізису клітин крові ІВД; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 63377 - Засіб очищення приладу / аналізатора ІВД; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 63377 - Засіб очищення приладу / аналізатора ІВД; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 61033 - Кювету для лабораторного аналізатора ІВД, багаторазового використання; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 57900 - Пробірка для збору зразків крові не вакуумна ІВД, з EDTA; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 55203 - Тиреопероксидаза антитіла (АТ-ТПО, мікросомальні антитіла) IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА); Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 55203 - Тиреопероксидаза антитіла (АТ-ТПО, мікросомальні антитіла) IVD, набір, імуноферментний; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 –54383- тиреоїдний гармон (ТТГ) IVD,набір імуноферметний аналіз (ІФА); Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 51798 - Treponema pallidum загальні антитіла IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА); Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 48319 - Вірус гепатиту B поверхневий антиген IVD, набір, імуногістохімічна реакція з ферментативною міткою; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 48368 - Вірус гепатиту C антитіла до GOR білку IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА); Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 62915 - Giardia lamblia загальні антитіла ІВД, комплект, імуноферментний аналіз (ІФA); Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 52418 - Токсокара собача, антитіла класу імуноглобулін G (IgG) IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА); Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 52133 - Аскарида людська, антитіла класу імуноглобулін G (IgG) IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА); Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 50768 - Бактерія Chlamydia trachomatis антитіла класу імуноглобулін G (IgG) IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА); Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 62995 - Мікроплазми хомініс імуноглобулін G (IgG) антитіла ІВД, набір, імуноферментний аналіз (ІФA); Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 18128 - Культивувальна пляшка; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 51830 - Ureaplasma urealyticum антитіла класу імуноглобулін G (IgG) IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА); Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 54416 - Вільний трийодтиронін IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА); Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 51830 - Ureaplasma urealyticum антитіла класу імуноглобулін G (IgG) IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА); Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 62995 - Мікроплазми хомініс імуноглобулін G (IgG) антитіла ІВД, набір, імуноферментний аналіз (ІФA); Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 30685 - Набір реагентів для ідентифікації антигенів до Treponema; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 46442 - Анти-АВ групове типування еритроцитів IVD, антитіла; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 52538 - Анти-B групове типування еритроцитів IVD, антитіла; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 52684 - Група O Rh (D) негативних еритроцити IVD, антигени; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 30167 - Набір реагентів для вимірювання глюкози; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 30161 - Набір реагентів для визначення вмісту креатиніну; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 53587 - Сечовина (Urea) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 30181 - Набір реагентів для вимірювання загальних білків; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 53229 - Загальний білірубін IVD, набір, спектрофотометричний аналіз; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 52954 - Загальна аспартатамінотрансфераза (AST) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 38556 - Набір аланін-амінотрансферази; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 52940 - Загальна амілаза IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 33165 - Набори лужної фосфатази; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 30183 - Набір реагентів для вимірювання сечової кислоти; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 30159 - Набір реагентів для вимірювання холестерину загального; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 30182 - Набір реагентів для вимірювання тригліцеридів; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 53027 - Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 53705 - C-реактивний білок (СРБ) IVD, набір, нефелометричний/турбідиметричний аналіз; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 30379 - Набір реагентів для вимірювання заліза; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 55112 - Ревматоїдний фактор IVD, набір, реакція аглютинації; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 57756 - Розчин-замісник формаліну ІВД; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 43203 - Набір для проведення тимолової проби; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 42386 - Пробірка вакуумна для взяття зразків крові, з активатором згортання IVD; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 42386 - Пробірка вакуумна для взяття зразків крові, з активатором згортання IVD; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 35209 - Голка для взяття крові, стандартна; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 42585 - Пробірка вакуумна для взяття зразків крові, з цитратом натрію, IVD; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 47588 - Пробірка вакуумна для відбору зразків крові IVD, з K3ЕДТА; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 36188 - Тримач вакуумної пробірки для забору крові, багаторазового використання; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 59058 - Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 52867 - Множинні електроліти IVD, калібратор; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 52867 - Множинні електроліти IVD, калібратор; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 59058 - Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 59058 - Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 52868 - Множинні електроліти IVD, контрольний матеріал

  • Ідентифікатор тендеру UA-2020-09-01-002184-c
  • 33690000-3 - Лікарські засоби різні
  • Завершена
Найменування замовника:
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОСТРОЗЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» ОСТРОЗЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Тип закупівлі
Відкриті торги
Контактна особа замовника
Ворон Ірина , +380976095122 , buhgalteriya.ostrog@gmail.com
Адреса замовника
Україна, Острозький район, 35866, Рівненська область, село Розваж, вулиця Центральна, будинок 104
Дата укладення договору
2.10.20
Очікувана вартість
769 000 UAH з ПДВ
Сума договору
414 387.46 UAH
Оцінка умов закупівлі:
Ризики:
останні зміни 2.10.20
  • Відгуки 0
  • Інформація про тендер
  • Ризик-індикатори 1

Інформація про процедуру

Роз’яснення:

до 06.09.2020 18:00

Оскарження умов:

до 12.09.2020 00:00

Подання пропозицій:

16.09.2020 18:00

Очікувана вартість
769 000 UAH з ПДВ
Вид тендерного забезпечення:
Відсутній

Інформація про предмет закупівлі

Предмет закупівлі
Категорія змовника відповідно до ч. 4 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі»: Підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі». Мови, якими повинні готуватись тендерні пропозиції: Усі документи, що мають відношення до тендерної пропозиції, та підготовлені безпосередньо учасником, повинні бути складені українською та/або російською мовами Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати): Забезпечення тендерної пропозиції не вимагається
Розгорнути Згорнути

Тендерна документація

Лоти

Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 41729 - Низька щільність ліпопротеїнів (ЛПНЩ) холестерину ІVD, контроль; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 47869 - Множинні аналіти клінічної хімії IVD, контрольний матеріал; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 41729 - Низька щільність ліпопротеїнів (ЛПНЩ) холестерину ІVD, контроль; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 61900 - Загальний білок ІВД, набір, спектрофотометричний аналіз; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 63410 - Загальний / кон'югований (прямий) білірубін ІВД, комплект, спектрофотометрія; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 63410 - Загальний / кон'югований (прямий) білірубін ІВД, комплект, спектрофотометрія; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 52925 - Аланінамінотрансфераза (ALT) IVD, реагент; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 52954 - Загальна аспартатамінотрансфераза (AST) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 53251 - Креатинін IVD, набір, спектрофотометричний аналіз; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 53587 - Сечовина (Urea) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 53301 – Глюкоза IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 47869 - Множинні аналіти клінічної хімії IVD, контрольний матеріал; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 30531 - Гематологічний контроль / калібратор; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 42651 - Буферний ізотонічний сольовий розчин, IVD; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 63377 - Засіб очищення приладу / аналізатора ІВД; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 61165 - Реагент для лізису клітин крові ІВД; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 63377 - Засіб очищення приладу / аналізатора ІВД; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 63377 - Засіб очищення приладу / аналізатора ІВД; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 61033 - Кювету для лабораторного аналізатора ІВД, багаторазового використання; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 57900 - Пробірка для збору зразків крові не вакуумна ІВД, з EDTA
Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 55203 - Тиреопероксидаза антитіла (АТ-ТПО, мікросомальні антитіла) IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА); Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 55203 - Тиреопероксидаза антитіла (АТ-ТПО, мікросомальні антитіла) IVD, набір, імуноферментний; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 –54383- тиреоїдний гармон (ТТГ) IVD,набір імуноферметний аналіз (ІФА); Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 51798 - Treponema pallidum загальні антитіла IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА); Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 48319 - Вірус гепатиту B поверхневий антиген IVD, набір, імуногістохімічна реакція з ферментативною міткою; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 48368 - Вірус гепатиту C антитіла до GOR білку IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА); Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 62915 - Giardia lamblia загальні антитіла ІВД, комплект, імуноферментний аналіз (ІФA); Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 52418 - Токсокара собача, антитіла класу імуноглобулін G (IgG) IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА); Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 52133 - Аскарида людська, антитіла класу імуноглобулін G (IgG) IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА); Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 50768 - Бактерія Chlamydia trachomatis антитіла класу імуноглобулін G (IgG) IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА); Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 62995 - Мікроплазми хомініс імуноглобулін G (IgG) антитіла ІВД, набір, імуноферментний аналіз (ІФA); Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 18128 - Культивувальна пляшка; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 51830 - Ureaplasma urealyticum антитіла класу імуноглобулін G (IgG) IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА); Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 54416 - Вільний трийодтиронін IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА); Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 51830 - Ureaplasma urealyticum антитіла класу імуноглобулін G (IgG) IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА); Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 62995 - Мікроплазми хомініс імуноглобулін G (IgG) антитіла ІВД, набір, імуноферментний аналіз (ІФA); Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 30685 - Набір реагентів для ідентифікації антигенів до Treponema; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 46442 - Анти-АВ групове типування еритроцитів IVD, антитіла; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 52538 - Анти-B групове типування еритроцитів IVD, антитіла; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 52684 - Група O Rh (D) негативних еритроцити IVD, антигени; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 30167 - Набір реагентів для вимірювання глюкози; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 30161 - Набір реагентів для визначення вмісту креатиніну; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 53587 - Сечовина (Urea) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 30181 - Набір реагентів для вимірювання загальних білків; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 53229 - Загальний білірубін IVD, набір, спектрофотометричний аналіз; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 52954 - Загальна аспартатамінотрансфераза (AST) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 38556 - Набір аланін-амінотрансферази; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 52940 - Загальна амілаза IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 33165 - Набори лужної фосфатази; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 30183 - Набір реагентів для вимірювання сечової кислоти; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 30159 - Набір реагентів для вимірювання холестерину загального; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 30182 - Набір реагентів для вимірювання тригліцеридів; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 53027 - Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 53705 - C-реактивний білок (СРБ) IVD, набір, нефелометричний/турбідиметричний аналіз; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 30379 - Набір реагентів для вимірювання заліза; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 55112 - Ревматоїдний фактор IVD, набір, реакція аглютинації; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 57756 - Розчин-замісник формаліну ІВД; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 43203 - Набір для проведення тимолової проби; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 42386 - Пробірка вакуумна для взяття зразків крові, з активатором згортання IVD; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 42386 - Пробірка вакуумна для взяття зразків крові, з активатором згортання IVD; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 35209 - Голка для взяття крові, стандартна; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 42585 - Пробірка вакуумна для взяття зразків крові, з цитратом натрію, IVD; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 47588 - Пробірка вакуумна для відбору зразків крові IVD, з K3ЕДТА; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 36188 - Тримач вакуумної пробірки для забору крові, багаторазового використання

Ризик-індикатор

Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 41729 - Низька щільність ліпопротеїнів (ЛПНЩ) холестерину ІVD, контроль; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 47869 - Множинні аналіти клінічної хімії IVD, контрольний матеріал; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 41729 - Низька щільність ліпопротеїнів (ЛПНЩ) холестерину ІVD, контроль; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 61900 - Загальний білок ІВД, набір, спектрофотометричний аналіз; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 63410 - Загальний / кон'югований (прямий) білірубін ІВД, комплект, спектрофотометрія; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 63410 - Загальний / кон'югований (прямий) білірубін ІВД, комплект, спектрофотометрія; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 52925 - Аланінамінотрансфераза (ALT) IVD, реагент; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 52954 - Загальна аспартатамінотрансфераза (AST) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 53251 - Креатинін IVD, набір, спектрофотометричний аналіз; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 53587 - Сечовина (Urea) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 53301 – Глюкоза IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 47869 - Множинні аналіти клінічної хімії IVD, контрольний матеріал; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 30531 - Гематологічний контроль / калібратор; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 42651 - Буферний ізотонічний сольовий розчин, IVD; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 63377 - Засіб очищення приладу / аналізатора ІВД; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 61165 - Реагент для лізису клітин крові ІВД; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 63377 - Засіб очищення приладу / аналізатора ІВД; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 63377 - Засіб очищення приладу / аналізатора ІВД; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 61033 - Кювету для лабораторного аналізатора ІВД, багаторазового використання; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 57900 - Пробірка для збору зразків крові не вакуумна ІВД, з EDTA

Переможець не знижував ціну в аукціоні - Так

В конкурентних торгах переможцем оголошений учасник, який не зменшував ціну

Лоти

Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 59058 - Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 52867 - Множинні електроліти IVD, калібратор; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 52867 - Множинні електроліти IVD, калібратор; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 59058 - Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 59058 - Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем; Класифікатор медичних виробів НК 024:2019 – 52868 - Множинні електроліти IVD, контрольний матеріал

Переможець не знижував ціну в аукціоні - Так

В конкурентних торгах переможцем оголошений учасник, який не зменшував ціну

© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено

Необхідно авторизуватись

Необхідно авторизуватись

Помилка з'єднання