Як Рахункова Палата контролює закупівлі

24.04.2018 13:06

Контроль за законністю здійснення публічних закупівель та освоєнням державних коштів була і залишається актуальною темою. Серед великої кількості контролерів в даній сфері вагоме місце займає Рахункова Палата України (далі - РПУ), адже саме до її повноважень належить перевірка закупівель за кошти Державного бюджету України. 

В першу чергу варто сказати, що повноваження Державної аудиторської служби та Рахункової Палати України певним чином дублюються, зокрема і в частині проведення перевірки закупівель, а також складення адмінпротоколу про порушення.

Кого перевіряє Рахункова Палата України?

Особливий акцент робимо саме на фінансуванні закупівель, оскільки для даного органу воно має принципове значення. Відповідно до Закону України “Про Рахункову палату України” РПУ - спеціально створений орган для контролю за надходженням та витрачанням коштів Державного бюджету УкраїниЗ вище наведеної статті вбачається, що предметом перевірки не можуть бути закупівлі, які здійснюються за кошти місцевих бюджетів та власні кошти підприємства.  

Що стосується об’єктів контролю, то ч.2 ст.7 Закону України “Про Рахункову Палату України” до них відносить 1. державні органи, 2.органи місцевого самоврядування, 3. інші бюджетні установи, у тому числі 4. закордонні дипломатичні установи України, 5. суб’єкти господарювання, 6.громадські чи інші організації, 7. фонди загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, 8. Національний банк України та інші фінансові установи.

Перевірка закупівель та її наслідки

РПУ перевіряє публічні закупівлі шляхом здійснення державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту).  Статтею 13 Закону України “Про Рахункову палату України” визначено особливості здійснення такого заходу контролю саме в частині публічних закупівель.

Заходи зовнішнього аудиту проводяться на підставі річних та поточних планів роботи Рахункової палати та її Колегії, річних і поточних планів роботи департаментів та інших структурних підрозділів, які мають на це повноваження.

Рахункова палата може також здійснювати позапланові заходи державного аудиту. В даному випадку, рішення щодо таких перевірок приймається на засіданні РПУ, а ініціатором включення відповідної установи у план виступає:

1. Рахункова Палата (за власною ініціативою);

2. Верховна Рада України та її комітети

3. депутати

4. Президент України

5. Кабінет Міністрів України

Під предмет аналізу РПУ підпадають всі стадії здійснення закупівель. Фактично, аудит охоплює: перевірку, аналіз законності та ефективності здійснення закупівель, дотримання закупівельних процедур; оцінку своєчасності отримання товарів, послуг та проведення робіт; аналіз стану прозорості та додержання встановлених принципів здійснення закупівель.

В разі виявлення порушень РПУ складають протокол про адміністративне правопорушення відповідно до статті 164-14 КУпАПУ, згідно з яким максимально можлива санкція є штраф у розмірі 1500 неоподаткових мінімумів доходів громадян. 

Варто зазначити, що в разі виявлення порушень на стадії виконання умов договору, у РПУ будуть відсутні підстави для складення адмінпротколу, оскільки стаття 164-14 не покриває стадію виконання договору. В такому разі, матеріали можуть передаватись правоохоронним органам. 

Що стосується співпраці з громадськістю, то під час проведення третього круглого столу для учасників реформи системи публічних закупівель, представник РПУ зазначила, що “Рахункова палата регулярно отримує листи та  скарги від ГО про порушення у сфері публічнихзакупівель.Питання,порушенівтакихскаргах,ретельновивчаютьсяпід час зовнішніх фінансових аудитів на об’єктах, яких стосуються скарги. Однак, згідно з відповіднимиположеннямизаконодавства,існуєпланроботи Рахунковоїпалати,який затверджується на конкретний звітний період, що обмежує можливість Рахунковоїпалатинегайно реагуватинаскарги ГО”.

Спільні та відмінні риси у роботі ДАСУ та РПУ

Як відомо, нещодавно було регламентовано порядок здійснення моніторингу публічних закупівель, який спрямований на попередження порушень. Варто зазначити, що РПУ не має повноважень здійснювати моніторинг закупівель, який був регламентований статтею 7-1 Закону України “Про публічні закупівлі”. Дане повноваження належить виключно ДАСУ, як центральному органу виконавчої влади, який реалізує  державну політику у сфері державного фінансового контролю. В свою чергу, ДАСУ має можливість здійснювати контроль за закупівлями у формі планової/позапланової ревізії та моніторингу, а РПУ в свою чергу контролює виключно через заходи фінансового аудиту, процедура якого описана вище.

Обидві структури уповноважені на складення протоколу про адміністративні правопорушення на підставі статті 164-14 КУпАПУ. 

Згідно нововведень в частині моніторингу робота ДАСУ буде більш публічною, оскільки рішення та висновок оприлюднюватиметься в ProZorro тоді, як результати роботи РПУ наявні лише в паперовій формі, а ознайомитись з ними можна шляхом направлення офіційного запиту чи у річному звіті.

Результати роботи у сфері контролю за публічними закупівлями у 2017 році

Протягом 2017 року РПУ провела 95 заходів державного зовнішнього фінансового контролю, за результатами яких складено три адмінпротколи за статтею 164-14 КУпАПУ, йдеться у відповіді на запит. При цьому, не було накладено жодного стягнення по даних протоколах.

Зміни в Законі про закупівлі: що пропонує законопроект № 8265?

З запуском ProZorro реформа не закінчилась: технічні та законодавчі зміни продовжуються

05.07.2018 15:10

Нечесні закупівлі. Коли у справу вступає СБУ?

Які повноваження в частині публічних закупівель має Служба безпеки України - менш відомо. 

20.04.2018 13:14

Що може Держказначейство в закупівлях

Які документи має право вимагати Держказначейство в паперовому вигляді? Які повноваження мають казначеї і при виявленні яких порушень в закупівлях можна до них звертатись?

23.02.2018 18:42

Чи справді АМКУ може блокувати закупівлі?

Вже давно медіапростором гуляє новина, що, начебто, Антимонопольний комітет може заблокувати чи розблокувати якусь закупівлю.

19.02.2018 19:23

© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено

Необхідно авторизуватись

Необхідно авторизуватись

Помилка з'єднання