Моніторинг у закон (позиція щодо законопроекту №4738)

15.03.2017 12:58

До порядку денного Комітету ВРУ з питань економічної політики, на 15 березня п.р., включене питання  моніторингу публічних закупівель, що має бути врегульоване законопроектом №4738, внесеним н.д. Кошелєвою А.В., Іванчуком А.В. та Матківським Б.М.

Варто зазначити, що цей законопроект  викликав жваву дискусію  між  усіма ключовими учасниками  процесу регулювання процесу закупівель в Україні.

Наразі  основна концепція моніторингу закупівель, втілена в законопроекті №4738 передбачає застосування оперативного моніторингу процедур закупівель на стадії від оголошення  до укладення та виконання умов договору закупівель. Ідея моніторингу, втілена в законопроекті, полягає  в  аналізі процедур закупівель, що здійснюється замовниками, фахівцями Державної аудиторської служби України (ДАСУ) та надання рекомендацій щодо усунення можливих порушень законодавства у сфері закупівель без призупинення процедури закупівель.

При цьому, замовникам надається можливість надання пояснень чи аргументованих заперечень до висновків  ДАСУ.

Водночас, за відсутності заперечень від замовників чи їх не обґрунтованості,  передбачається проведення органами ДАСУ перевірки певної процедури закупівлі, що містить ознаки порушень.

Згідно законопроекту, обмін інформацією між контролюючим органом та замовником під час моніторингу здійснюється в електронній формі та розміщується в системі електронних закупівель (ProZorro).

Законопроект, після доопрацювання,  підтримано ДАСУ, Мінекономрозвитку, Мінфіном, Рахунковою палатою.

Головним опонентом запропонованого законопроекту є Антимонопольний комітет України (АМКУ), який згідно діючого Закону України «Про публічні закупівлі» є органом, що забезпечує розгляд скарг учасників процедур закупівель.  

Позиція АМКУ зводиться  до не сприйняття моніторингу у запропонованому вигляді, як ефективного засобу контролю,  через можливість прийняття ДАСУ не достатньо «юридично зважених» рекомендацій, які суперечитимуть рішенням Колегії з розгляду скарг, що згідно Закону, функціонує в АМКУ.

В результаті виконання рекомендацій ДАСУ, на думку АМКУ,  замовник вимушений буде приймати недостатньо обґрунтовані  рішення щодо здійснення певних процедур закупівель  (відміни чи зміни переможця процедури закупівлі), що, як наслідок, може призвести до оскарження цих рішень в АМКУ чи судовому порядку та можливої відміни результатів торгів.

Tranparency International Україна (TI) також брала активну участь в опрацюванні цього важливого законопроекту.

Незважаючи на існування певних ризиків ефективної реалізації функції моніторингу органами ДАСУ, на думку експертів  ТІ Україна (спираючись на досвід країн ЄС),  запровадження механізму оперативного контролю через аналіз процедур закупівель має бути досить ефективним.

Саме за пропозицією ТІ, яка відображена в законопроекті,  основним критерієм для початку моніторингу процедури закупівлі є показник ризик-індикатору закупівлі. Варто зазначити, що методика використання  ризик- індикаторів успішно  реалізована для аналізу допорогових закупівель, що здійснюються через систему «ProZorro».

Ідея застосування ризик факторів полягає автоматичному відборі  процедур закупівель , що мають бути досліджені  на підставі певних показників, на які реагує електронна система.

Наприклад: 

- показник - «визначення предмету закупівлі»  (зазначення не вірного коду, згідно Класифікатора, що не відповідає предмету закупівлі);

- показник - низький рівень конкуренції (участь не більше двох учасників - для предметів закупівлі широкого вжитку (папір, оргтехніка, комп’ютери, тощо).

Крім цього, для аналізу інформації, що свідчить про ознаки порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель (згідно законопроекту)  можуть використовуватися  дані органів державної влади, підприємств, установ, організацій, що можуть бути отримані органами фінансового контролю у порядку, встановленому законом.

Ця норма, у разі її прийняття, дозволятиме ТІ Україна, та іншим громадським організаціям, в подальшому, брати ще більш активну участь у аналізі закупівель та своєчасному інформуванні контролюючих органів про можливі порушення у цій сфері.

За наполяганням ТІ Україна, моніторинг закупівель має здійснюватися виключно шляхом електронного документообігу через систему електронних закупівель.

Враховані також поправки Ті Україна щодо строків проведення моніторингу та оприлюднення довідок про його результати.

Водночас, не врахованими залишилися пропозиції ТІ Україна щодо  спрощення  процесу моніторингу та зменшення документообігу (хоч і в електронному вигляді, законопроект передбачає необхідність внесення змін в «рекомендаційні» довідки про моніторинг, за результатами заперечень замовників та рішень АМКУ).

Досить  неоднозначним   вбачається  також процес обов’язкового переходу від моніторингу до перевірки, у разі  коли умови укладеного договору про закупівлю відрізняються від проекту договору, наданого у складі пропозиції учасника.

Це суперечить концепції моніторингу закупівель  в частині  його рекомендаційного характеру, та, як наслідок, вимагає додаткових людських та матеріально-технічних ресурсів ДАСУ.

За результатами  аналізу законопроекту №4738, ТІ Україна вцілому підтримує необхідність його прийняття, з метою правового врегулювання процедури моніторингу закупівель, що здійснюється органами ДАСУ,  однак вбачає доцільним його  редакційне доопрацювання під час підготовки до розгляду у Верховній Раді України.

Матеріал підготовлено в рамках проекту, USAIDUK aid та Фонду Євразія “Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах”.

Переговорна процедура. Чи дійсно відсутня конкуренція на торгах?

Ми виявили негативну тенденцію використання замовниками переговорної процедури на підставі “відсутності конкуренції” без належних обґрунтувань або взагалі за їх відсутності.

18.04.2018 19:53

Аналіз найактивнішого скаржника на закупівлі ProZorro

Аналітики Київської школи економіки підготували й оприлюднили  дослідження щодо фірм, які постійно оскаржують процедури закупівлі окремих замовників в Антимонопольному комітеті

05.02.2018 12:40

Як не треба купувати наркотики

В квітні цього року Національним інститутом фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського було оголошено торги на закупівлю наркотичних препаратів і прекурсорів. Процедура виявилася дуже цікавою з огляду на прийняті замовником рішення та її кінцеві результати.

26.07.2017 18:56

Контроль публічних закупівель. Досвід Польщі для України.

На початку лютого цього року група з представників різних органів влади України (Мінекономрозвитку, Державної аудиторської служби, Рахункової палати, Секретаріату Комітету з питань економічної політики Верховної Ради) та експертів з питань закупівель за організації та сприяння Проекту ЄС “Гармонізація системи державних закупівель в Україні зі стандартами ЄС” (www.eupublicprocurement.org.ua), перебувала з робочим візитом у Польщі. Метою візиту було вивчення досвіду Польщі у запровадженні та функціонуванні системи контролю у сфері публічних закупівель.

21.02.2017 16:09

© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено

Необхідно авторизуватись

Необхідно авторизуватись

Помилка з'єднання