Оскарження процедур згідно Закону про особливості

Щодо відхилення пропозиції учасника через порушення вимог ТД
Закупівля Рішення АМКУ Задоволена
Зміст вимоги

Згідно пункту 1 рішення Колегії, Скаржник вимагає відмінити рішення Замовника щодо відхилення його ТП.

Підставою для відхилення є порушення терміну подання одного з документів, який мав бути у складі ТП Учасника (висновок щодо відповідності Зразка речового майна нормативним документам та зразку-еталону).

Рішення Колегії АМКУ

Вимога скаржника задоволена, з наступних причин.

Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону про особливості у разі виявлення невідповідності документів учасника встановленим вимогам або відсутності будь-якого документу учасник відбору може усунути виявлені недоліки протягом 24 годин з моменту ознайомлення на переговорах з такими недоліками.

 Не звернувшись за усуненням порушень до скаржника Замовник порушив частини четвертої статті 6 Закону про особливості.

Коментар

пункт 1 рішення

Щодо неправомірно-го відхилення ТП через підтвердження виконання всіх заявлених аналогічних договорів
Закупівля Рішення АМКУ Задоволена
Зміст вимоги

Згідно рішення Колегії, Скаржник вимагає відмінити рішення Замовника щодо відхилення його ТП.

Відповідно до витягу з протоколу засідання тендерного комітету Міністерства оборони України щодо прийняття рішення про відхилення цінових пропозицій за переговорною процедурою закупівлі мастильних засобів від 20.03.2017 №75/52/6 вирішено: "відповідно до пункту сьомого частини першої статті 4 Закону відхилити пропозицію щодо закупівлі мастильних засобів два лоти товариства з обмеженою відповідальністю "ЗТМ "Аріан" за лотом 2 у зв’язку з тим, що учасник не усунув недоліки у поданих документах протягом 24 годин з моменту ознайомлення з такими недоліками під час проведення переговорів.

У Скарзі ТОВ "ЗТМ "Аріан" не погоджується з рішенням Замовника про відхилення своєї тендерної пропозиції, зазначає, що таке рішення є незаконним.

Скаржник зазначає, що ним у встановлений строк було усунуто всі недоліки та подано через веб-портал Уповноваженого органу всі виправлені документи.

Окрему увагу Скаржник звертає на те, що відповідно до умов оголошення про проведення про проведення відбору учасників на закупівлю мастильних засобів (надалі - Оголошення) вимагалась наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору.

 За твердженням Скаржника, на виконання зазначеної вимоги достатньо одного договору, а ним було надано більше договорів та відгуків, ніж вимагалось Замовником.

Рішення Колегії АМКУ

У ході розгляду зазначеного питання Колегією встановлено наступне.

Відповідно до частини першої статті 4 Закону про особливості замовник відхиляє цінову пропозицію учасника відбору, зокрема, з такої підстави, як неусунення учасником недоліків у поданих ним документах протягом наступних 24 годин з моменту ознайомлення учасника з такими недоліками під час проведення переговорів.

Відповідно до підпункту 4 пункту 12.3 Оголошення до переліку документів, які вимагаються для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним критеріям, вимогам установлені статтею 17 Закону та іншим вимогам Закону, що подаються у складі цінової пропозиції віднесено:

скановану довідку у довільній формі про досвід виконання аналогічного договору щодо поставки мастильних засобів за 2015 рік або 2016 рік, або 2017 рік, в якій повинна бути зазначена інформація про обсяг поставки товару (у кількісному виразі), найменування суб’єкта господарювання, з яким було укладено договір, його адресу та контактний телефон, а також стан належного виконання договору стосовно якості та строків.

У складі цінової пропозиції Скаржника міститься довідка від 22.02.2017 № 035/02 про досвід виконання аналогічних договорів, яка містить інформацію про п’ять договорів.

Також Скаржником 16.03.2017 на веб-порталі Уповноваженого органу оприлюднений лист від 16.03.2017 № 21/03, адресований ДК "Укрспецекспорт", з проханням надати лист-відгук про виконання договору від 20.04.2016 № USE-18.4-64-D- 16.

Разом з цим, в Оголошенні не було окремих вимог щодо необхідності надання більше одного аналогічного договору, зазначеного у довідці.

Враховуючи наведене, цінова пропозиція Скаржника була неправомірно відхилена Замовником з наведеної підстави.

Щодо встановлення в ТД дискримінаційних технічних вимог
Закупівля Рішення АМКУ Задоволена
Зміст вимоги

Згідно п.1 рішення Колегії, Скаржник вимагає відмінити рішення Замовника щодо встановлення дискримінаційних технічних вимог.

За твердженням Скаржника, Замовник у пункті 3.1 оголошення про проведення відбору учасників (надалі - Оголошення) на підтвердження відповідності технічним, якісним та кількісні характеристикам до предмета закупівлі, вимагає від учасників: "Харчові продукти, які використовуються Виконавцем для надання Послуг за Договором повинні відповідати вимогам чинних стандартів для харчових продуктів: ДСТУ, ГОСТ, ГСТУ, СОУ, ТУ У та ТУ, розробленими та затвердженими Міністерством оборони України, які зареєстровані установленим порядком відповідно до чинного законодавства.

Поставку харчових продуктів, на які відсутні державні стандарти або ТУ Міноборони дозволяється здійснювати за ТУ виробника".

Скаржник стверджує, що описуючи вищезазначену вимогу, Замовник передбачив, що харчові продукти, які використовуються Виконавцем для надання Послуг за Договором повинні відповідати вимогам чинних стандартів для харчових продуктів: ДСТУ, ГОСТ, ГСТУ, СОУ. ТУ У а також ТУ, розробленими та затвердженими Міністерством оборони України. Таким чином, на думку Скаржника, використавши сполучник "та", Замовник передбачив обов’язкову вимогу щоб харчові продукти, які використовуються Виконавцем, серед іншого, обов’язково відповідати ТУ, які розроблені та затверджені Міністерством оборони України.

Скаржник стверджує, що він не обізнаний з ТУ, які розроблені та затверджені Міністерством оборони України, і Замовник не навів перелік ТУ, які розроблені та затверджені Міністерством оборони України для харчових продуктів, які можуть використовуватися Виконавцем для надання Послуг, Скаржник не може визначити, чи відповідають харчові продукти, які заплановано використовувати Скаржником, ТУ, які розроблені та затверджені Міністерством оборони України.

Скаржник стверджує, що наведені вимоги ставлять його в нерівні умови з іншими учасниками, які обізнані з ТУ, розробленими та затвердженими Міністерством оборони України для харчових продуктів, які можуть використовуватися для надання послуг

Рішення Колегії АМКУ

Вимога скаржника задоволена, з наступних причин.

Згідно рішення Колегії, в Оголошенні про проведення закупівлі, згідно Закону про особливості, відсутні ТУ У 8010185.001-2001 (зміна № 2, 3).

Вимога Оголошення щодо постачання повсякденного набору сухих продуктів, виробленого згідно з ТУ У 8010185.001-2001 (зміна № 2, 3), обмежує коло учасників лише тими суб’єктами господарювання, які обізнані з положеннями ТУ У 8010185.001-2001 (зміна № 2, 3), що є дискримінацією по відношенню до інших потенційних учасників Процедури закупівлі, у тому числі, Скаржника.

Відповідно до статті 3 Закону про особливості технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі і кваліфікаційні критерії до учасників відбору не можуть містити дискримінаційних умов та зменшувати рівень конкуренції.

Дії Замовника (в частині встановлення зазначених вище умов в Оголошенні) порушують вимоги статті 3 Закону про особливості та принципи здійснення закупівель, визначені статтею 3 Закону України "Про публічні закупівлі" (надалі - Закон), а саме - недискримінація учасників.

Враховуючи викладене, Замовник має внести зміни до Оголошення в цій частині.

Коментар

пункт 1 рішення

Закупівля Рішення АМКУ Задоволена
Зміст вимоги

Згідно п.1, 2 скарги замовник встановив дискримінаційні вимоги щодо підтвердження відповідності зразків продукції вимогам замовника.

Щодо встановлення у ТЗ не достатньо обґрунтованих та не чітких вимог
Закупівля Рішення АМКУ Не задоволена
Зміст вимоги

Згідно п.3 рішення Колегії, Скаржник вимагає відмінити рішення Замовника щодо встановлення дискримінаційних технічних вимог.

Скаржник повідомляє, що Замовник у пункті 3.1 Оголошення на підтвердження відповідності технічним, якісним та кількісні характеристикам до предмета закупівлі вимагає від учасників: "При наданні послуг у дні державних та релігійних свят у розкладках продуктів передбачається видача з поліпшеного асортименту харчових продуктів, Виконавець за власний рахунок використовує додаткові харчові продукти, які оплаті не підлягають".

За твердженням Скаржника, Замовником використано оціночне поняття "продуктів з поліпшеного асортименту" без надання уточнення, що саме буде вважатись продуктами з поліпшеного асортименту.

Враховуючи зазначене вище, На думку Скаржника, за відсутності в Оголошенні уточнення, що саме розуміється під "продуктами з поліпшеного асортименту", Скаржник опинився в нерівних умовах порівняно з іншими учасниками які обізнані з "поліпшеним асортиментом" у розумінні Замовника.

 Враховуючи вищезазначене, Скаржник просить зобов’язати Замовника внести зміни до оголошення про проведення відбору, шляхом уточнення, що саме мається на увазі під "продуктами з поліпшеного асортименту".

Рішення Колегії АМКУ

Вимога не задоволена з наступних причин.

У підпункті 3.1 пункту 3 Оголошення зазначено, зокрема, що при наданні послуг у дні державних та релігійних свят у розкладках продуктів передбачається видача з поліпшеного асортименту харчових продуктів, Виконавець за власний рахунок використовує додаткові харчові продукти, які оплаті не підлягають.

В Оголошенні відсутні окремі вимоги до поліпшеного асортименту харчових продуктів, у зв’язку з чим, учасники Процедури закупівлі можуть на свій розсуд визначати такий асортимент і це не може бути підставою для відхилення їх цінової пропозиції.

Враховуючи пояснення Замовника, Скаржник не довів та документально не підтвердив, яким чином вищевказана вимога порушує його права та законні інтереси та перешкоджає йому взяти участь у Процедурі закупівлі.

 Враховуючи викладене, у Колегії відсутні підстави для задоволення Скарги в цій частині.

Коментар

пункт 3 рішення

Щодо визначення технічних вимог до предмета закупівлі
Закупівля Рішення АМКУ Задоволена
Зміст вимоги

Згідно пункту 1 рішення АМКУ Скаржник вимагає внести зміни до Оголошення в частині усунення дискримінаційних вимог, зокрема відсутності технічних вимог до предмета закупівлі.

Скаржник повідомляє, що в Оголошенні про проведення процедури закупівлі  технічні вимоги до предмета закупівлі не визначені взагалі.

Замовником не вірно визначені назва предмета закупівлі та його модель.

 На думку скаржника, жоден з учасників не зможе взяти участь у процедурі закупівлі.

Рішення Колегії АМКУ

Оголошення про проведення процедури, що здійснюється відповідно до Закону про особливості, не містить чітких вимог до предмета закупівлі, що не дає можливості потенційним учасникам визначитися з пропозицією щодо предмета закупівлі. 

Виходячи з викладеного, вимога скаржника щодо внесення змін в Оголошення в цій частині  задоволена.   

Коментар

пункт 1 рішення

Щодо визначення переможцем учасника, пропозиція якого не відповідає вимогам технічного завдання ТД
Закупівля Рішення АМКУ Задоволена
Зміст вимоги

Згідно п.1 рішення Колегії, Скаржник вимагає відмінити рішення замовника про визначення переможця через невідповідність його ТП вимогам ТД.

На думку скаржника переможець запропонував товар, що не відповідає ТЗ замовника. Зокрема у довідці наданій переможцем не має підтвердження, що товар відповідає зразку-еталону. 

Рішення Колегії АМКУ

Вимога скаржника задоволена, з наступних причин.

Переможцем  у ТП запропоновано товар, що не відповідає вимогам ТЗ. 

Коментар

пункт 1 рішення

© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено

Необхідно авторизуватись

Необхідно авторизуватись

Помилка з'єднання