Щодо порушення загальних вимог ТД та вимог при застосуванні переговорної процедури

Щодо відхилення пропозиції учасника через відсутність перекладу документу українською мовою
Закупівля Рішення АМКУ Не задоволена
Зміст вимоги

Згідно пункту 3.2 рішення АМКУ скаржник вимагає відмінити рішення Замовника щодо відхилення його ТП. 

Підставою відхилення тендерної пропозиції Скаржника було наступне: "всупереч умовам пункту 7 розділу І ТД для підтвердження проведення розрахунків за договором надано акт звірки взаєморозрахунків, складений російською мовою".

Скаржник зазначає, що ТП, які готувались ним, складено українською мовою, а акт звірки, який Скаржник надав для підтвердження своєї кваліфікації надався безпосередньо контрагентом по договору, а не готувався Скаржником.

Рішення Колегії АМКУ

Вимога скаржника не задоволена, з наступних причин:

Відповідно до пункту 7 розділу І ТД, ТП та всі документи, що мають відношення до неї, складаються українською мовою. У разі надання будь-яких документів іншою мовою, вони повинні бути перекладені на українську мову. Переклад та справжність підпису перекладача мають бути засвідчені нотаріально.

 У складі ТП Скаржника міститься документ "акт сверки" (мовою оригіналу) від 23.11.2016 № 1/11 складений російською мовою без перекладу українською мовою, що не відповідає умовам Документації в цій частині.

Коментар

пункт 3.2 рішення

Закупівля Рішення АМКУ Задоволена
Зміст вимоги

Згідно пункту 1 рішення Колегії Учасник вимагає відмінити рішення Замовника щодо відхилення його ТП. 

Підставою відхилення тендерної пропозиції Скаржника було наступне: «учасник подав у складі ТП копії паспортів якості викладених російською мовою, що не відповідає вимогам ТД».

Рішення Колегії АМКУ

Вимога скаржника задоволена, з наступних причин:

Відповідно до пункту 7 розділу І ТД, ТП та всі документи, що мають відношення до неї, складаються українською мовою.

Однак відповідно до вимог ТД надання паспорту якості замовником не вимагалося, тому не може бути підставою для відхилення ТП.

Коментар

пункт 1 рішення

Щодо вимоги в ТД про подання ТП в паперовій формі
Закупівля Рішення АМКУ Задоволена
Зміст вимоги

Згідно пункту 5 рішення АМКУ, Скаржник вимагає відмінити рішення Замовника щодо висунення вимоги про подання ТП в паперовій формі.

Скаржник повідомляє, що в пункті 5 розділу III ТД від учасника- переможця торгів вимагається надати Замовнику ТП у паперовому вигляді.

Скаржник зазначає, що згідно з статтею 14 Закону подання інформації під час проведення процедури закупівлі здійснюється виключно в електронному вигляді через електронну систему закупівель.

Скаржник повідомляє, що згідно з частини третьою статті 17 Закону переможець торгів у строк, що не перевищує п'яти днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір, повинен надати Замовнику лише документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 2, 3, 5, 6 і 8 частини першої цієї статті.

Скаржник зауважив, що в Законі не сказано, що переможець торгів повинен надати ще тендерну пропозицію у паперовому вигляді.

Рішення Колегії АМКУ

Вимоги скаржника задоволені з наступних причин.

Законом не передбачено надання учасником-переможцем ТП у паперовому вигляді.

Замовник не обґрунтував та документально не підтвердив необхідність встановлення даної вимоги в ТД.

Враховуючи викладене, дії Замовника (в частині встановлення зазначеної вище умови ТД) порушують вимоги частини четвертої статті 22 Закону, відповідно до якої ТД не повинна містити вимог, що порушують принципи здійснення закупівель, визначений статтею 3 Закону, а саме - недискримінація учасників та відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель.

Виходячи з наведеного, Замовник повинен внести відповідні зміни до ТД в цій частині.

Коментар

пункт 5 рішення

Щодо трактування поняття «формальна помилка»
Закупівля Рішення АМКУ Задоволена
Зміст вимоги

Згідно пункту 1.3 Рішення АМКУ, скаржник вимагає відмінити рішення Замовника щодо допущення до оцінки ТП учасника через трактування помилки як формальної.

Скаржник зазначає, що у додатку За Документації наведено приклад декларації про відповідність, яку має надати учасник.

Декларація про відповідність, як передбачено додатком За, серед іншого, має містити номер документу, назва, редакцію/дату випуску.

За інформацією Скаржника, у наданій ТОВ "Форвард-трейд" декларації зазначено лише номер технічних умов, без зазначення назви, редакції та дати випуску, а також дати її видання.

Замовник стверджує, що у декларації про відповідність, наданій ТОВ "Форвард- трейд", зазначено номер технічних умов без зазначення назви, редакції та дати випуску та місця, дати видання декларації, дати випуску. Замовник зазначає, що даний факт було віднесено до розряду формальних (несуттєвих) помилок, які не впливають на зміст Пропозиції.

Рішення Колегії АМКУ

Скарга задоволена в цій частині.

Пунктом 2 розділу "Оцінка тендерної пропозиції" визначено повний перелік формальних (несуттєвих) помилок.

У складі Пропозиції ТОВ "Форвард-трейд" міститься декларація постачальника про відповідність, однак в даному документі відсутня інформація про редакцію/дату випуску та відсутня дата видання. ТД передбачено визначення формальних помилок, зазначений випадок не передбачений ТД. Відсутність зазначеної інформації не є формальною помилкою.

Таким чином, ТОВ "Форвард-Трейд" не відповідає умовам Документації, встановлені Замовником у додатку За.

Коментар

пункт 1.3 рішення

Закупівля Рішення АМКУ Не задоволена
Зміст вимоги

Згідно пункту 1.4 рішення Колегії, скаржник вимагає відмінити рішення Замовника щодо допущення до оцінки ТП учасника через трактування помилки як формальної.

Скаржник зазначає, що в Документації від учасників вимагається надати тендерну пропозицію за формою, наведеною у Додатку 1.

ТОВ "Форвард-трейд" була надана "Заявка-пропозиція", у вступній частині якої не вказано найменування учасника, що вимагалося у наведеній в додатку 1 формі документу.

На думку Скаржника, надана ТОВ "Форвард-трейд" Заявка-пропозиція не є тендерною пропозицією, та не повинна розглядатися.

 За інформацією Замовника, відповідно до вимог вказаного додатку 1 ТД учасник надав ТП на фірмовому бланку із зазначенням назви підприємства та усієї необхідної інформації, яка мала бути у складі пропозиції за формою додатку 1.

Рішення Колегії АМКУ

Скарга не задоволена в цій частині.

Відповідно до частини третьої статті 22 Закону ТД може містити опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх пропозицій.

Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням ТП та не впливають на зміст пропозиції, а саме - технічні помилки та описки.

У складі ТП ТОВ "Форвард-трейд" міститься документ, який має назву "Заявка-пропозиція лот № 1", разом з тим можна віднести до ряду формальних (несуттєвих) помилок, які не впливають на зміст Пропозиції.

 Враховуючи наведене, ТОВ "Форвард-трейд" не порушило умови ТД в цій частині, тому у Колегії відсутні підстави для задоволення Скарги в цій частині.

Коментар

пункт 1.4 рішення

Закупівля Рішення АМКУ Задоволена
Зміст вимоги

Згідно пункту 1 рішення Колегії, Скаржник вимагає відмінити рішення Замовника щодо допущення до оцінки ТП учасника через трактування помилки як формальної.

За інформацією Скаржника, пунктом 1.4 розділу IIІ ТД визначено, що усі сторінки Пропозиції учасника Процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника Процедури закупівлі, а також відбитки печатки.

Скаржник також зазначає, що Пропозиція ТОВ "Форт-Трейд ЛТД" свідчить про те. що директор учасника (Пономарьов О.О.) є уповноваженою посадовою особою учасника Процедури закупівлі щодо підпису Пропозиції, проте починаючи з 69 сторінки та по 94 сторінку Пропозиція переможця Процедури закупівлі не містить підпису директора.

Рішення Колегії АМКУ

На сторінках 69 - 94 Пропозиції ТОВ "Форт-Трейд ЛТД" містяться, зокрема, копії сертифікатів відповідності, додатків до них, авторизаційного листа тощо, які не засвідчені підписом посадової особи учасника (директором зазначеного учасника).

Підпунктом 1.3 пункту 1 ("Оформлення тендерних пропозицій") розділу III ТД визначено, що усі сторінки Пропозиції учасника Процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника Процедури закупівлі, а також відбитки печатки.

Підпунктом 2.2 пункту 2 розділу V Документації визначено, що формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням Пропозиції та не впливають на зміст пропозиції, а саме -- технічні помилки та описки.

Разом з цим. Замовник не надав на розгляд Колегії підтвердження того, що відсутність підписів посадової особи ТОВ "Форт-Трейд ЛТД", зокрема, на вищевказаних сторінках його Пропозиції сприймалась ним як формальні (несуттєві) помилки.

Враховуючи викладене, Пропозиція ТОВ "Форт-Трейд ЛТД" не відповідала вищевказаним умовам Документації.

Коментар

пункт 1 рішення

Щодо допущення до оцінки пропозицій учасника який не подав документи на підтвердження вимог ТД
Закупівля Рішення АМКУ Задоволена
Зміст вимоги

Скаржник вимагає перевірити наявність порушень під час визначення переможця.

Рішення Колегії АМКУ

Вимога скаржника задоволена – виявлені порушення при виборі переможця.

У ході розгляду зазначеного питання Колегією встановлено наступне.

У ТП учасника (ФОП «Яценко І.В.») міститься документ «інформація про необхідні технічні. Якісні та кількісні характеристики   предмета закупівлі». Однак ТП не містить документів, що підтверджують вимоги до предмета закупівлі, що вимагалися Додатком 3 ТД.

Таким чином ТП ФОП Яценко І.В мала бути відхилена.

Щодо обрахунку обсягу закупівлі
Закупівля Рішення АМКУ Не задоволена
Зміст вимоги

Згідно пункту 7 рішення Колегії, Скаржник вимагає внести зміни до ТД в частині коригування обсягу закупівлі.

Скаржник зазначає, що в підпункті 4.3 розділу "Загальні положення" Документації зазначено місце, кількість, обсяг поставки товарів: 634,736 тонн до КЗ "Межівська ЦРЛ" ДОР" (поставка кожного тижня протягом опалювального періоду у кількості 22 тонни). Також у підпункті 4.4 цього розділу зазначено строк поставки товарів: березень-грудень 2017 року (поставка кожного тижня протягом опалювального періоду у кількості 22 тонни).

Як зауважує Скаржник, оскільки опалювальний сезон триває з 15 жовтня до 15 квітня, то поставка повинна відбуватися протягом 16 тижнів (опалювальний сезон у 2017 році) в кількості 22 тонни па тиждень. А це 16*22 т = 352 тонни замість 634,736, зазначених Замовником.

 Тому, Скаржник просить зобов'язати Замовника внести зміни до Документації, усунувши цю невідповідність в кількості товару.

Рішення Колегії АМКУ

Вимоги скаржника не задоволені з наступних причин.

У ході розгляду зазначеного питання Колегією встановлено наступне.

«Пунктом 4 розділу "Загальні положення" Документації визначено інформацію про предмет закупівлі. Відповідно до підпункту 4.1 пункту 4 розділу "Загальні положення" Документації предметом закупівлі є "код ДК 021:2015 "03110000-5" сільськогосподарські культури, продукція тваринного садівництва та рослинництва, (альтернативне паливо, брикети з лузги соняшника)". Відповідно до підпунктів 4.3 та 4.4 розділу "Загальні положення" Документації місце, кількість, обсяг та строк поставки товарів: 634,736 тонн до КЗ "Межівська ЦРЛ" ДОР" (поставка кожного тижня протягом опалювального періоду у кількості 22 тонни); березень-грудень 2017 року (поставка кожного тижня протягом опалювального періоду у кількості 22 тонни).

Згідно з підпунктом початок 7.9.4 Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14.02.2007 №71, початок і закінчення опалювального періоду (і пов'язана з цим зміна гідравлічного і теплового режиму роботи ДТ і теплових мереж) установлюється в кожному регіоні окремо. Опалювальний період починається, якщо протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря становить 8 град. С та нижче, а закінчується, коли протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря перевищує 8 град. С. Уключення та відключення систем теплоспоживання здійснюється за графіком, узгодженим з теплопостачальною організацією.

Разом з тим, ТД не містить обмежень щодо обсягів постачання предмета закупівлі протягом періоду, відмінного від опалювального.

Скаржник не довів та документально не підтвердив, яким чином вищезазначена вимога ТД порушує його права та законні інтереси, а також перешкоджає йому взяти участь у вищезазначеній Процедурі закупівлі.

Коментар

пункт 7 рішення

Щодо вибору переговорної процедур
Закупівля Рішення АМКУ Задоволена
Зміст вимоги

Згідно пункту 1 рішення Колегії, Скаржник вимагає відмінити переговорну процедуру.

 Замовником застосовано переговорну процедуру на підставі пункту 4 частини 2 статті 35 Закону (замовником двічі відмінено тендер через відсутність достатньої кількості учасників, при цьому предмет закупівлі, вимоги до нього, а також вимоги до учасника не повинні відрізнятися від вимог зазначених у ТД).

Рішення Колегії АМКУ

Вимога скаржника задоволена – виявлені порушення при виборі процедури.

У ході розгляду зазначеного питання Колегією встановлено наступне.

До застосування переговорнної процедури  замовник двічі застосовував відкриті торги.

Згідно інформації розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу є відмінність між вимогами ТД у частині встановлення кваліфікаційних критеріїв. Змінився також строк надання послуг.

На засіданні Колегії замовник погодився, що відбулися зміни вимог ТД.

Таким чином, Замовник порушив вимоги пункту 4 частини другої статті 35 Закону, що вплинуло на об’єктивність вибору процедури закупівлі.

Щодо допущення до оцінки учасника, який не виконав вимоги ТД
Закупівля Рішення АМКУ Не задоволена
Зміст вимоги

Згідно пункту 3 рішення Колегії, Скаржник вимагає відмінити рішення замовника про визначення переможця.

Скаржник зазначає, що додатком 3 ТД визначені інші документи, що є обов’язковими для надання та є невід'ємною частиною “тендерної документації”, а саме:

копія документу (ів). виданого (их) органами державної податкової інспекції (фіскальної служби), про взяття учасника на облік як платника податків;

копія дозволу або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством України.

Крім цього, як зазначає ТОВ "Здраво", у ТД зазначено, що документи, які не передбачені законодавством для учасників, не подаються ними у складі Пропозиції (з наданням законодавчо обґрунтованого письмового пояснення щодо їх відсутності).

За твердженням Скаржника, Пропозиція ТОВ "Форт-Трейд ЛТД" не містить вищезазначених копій документів та пояснень щодо їх відсутності, що не відповідає зазначеним вище вимогам ТД.

Рішення Колегії АМКУ

У додатку 3  ТД визначений перелік "інших документів, що являються обов'язковими для надання Замовнику, та є невід'ємною частиною тендерної документації".

У підпункті 2.2 пункту 2 зазначеного переліку зазначено наступне: "копія документу (ів). виданого (их) органами державної податкової інспекції (фіскальної служби), про взяття учасника на облік як платника податків".

У пункті 3 зазначеного переліку зазначено наступне: "копія дозволу або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством України".

Також у додатку 3 ТД зазначено, що документи, які не передбачені законодавством для учасників, не подаються ними у складі Пропозиції (з наданням законодавчо обґрунтованого письмового пояснення щодо їх відсутності).

У складі Пропозиції ТОВ "Форт-Трейд ЛТД" відсутня копія документу (ів). виданого (их) органами державної податкової інспекції (фіскальної служби), про взяття зазначеного учасника на облік як платника податків.

Разом з цим, у додатку 3 ТД зазначено наступне: "Замовник не вимагає документального підтвердження інформації, що міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним".

Інформація про взяття ТОВ "Форт-Трейд ЛТД" на облік як платника податків міститься у відкритому Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ( https://usiMTiinjust.gov.ua/), доступ до якого є вільним.

Таким чином, переможець Процедури закупівлі не порушив умови ТД в цій частині.

Згідно з інформацією, яка міститься у відкритому Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ( https://usr.minjust. gov.ua, видами діяльності ТОВ "Форт-Трейд ЛТД" є:

код КВЕД 46.19. Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту:

код КВЕД 46.46. Оптова торгівля фармацевтичними товарами;

код КВЕД 46.49. Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення:

код КВЕД 46.90. Неспеціалізована оптова торгівля (основний):

код КВЕД 47.73. Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах;

код КВЕД 47.99. Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами.

При цьому, у складі Пропозиції ТОВ "Форт-Трейд ЛТД” відсутня копія дозволу або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності.

Разом з цим, у статті 7 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" визначений перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, згідно з яким, зокрема, господарська діяльність з постачання медичного обладнання та виробів медичного призначення (зокрема, відеоколоноскопів), а також види діяльності, інформація про які зазначена у вищевказаному Єдиному реєстрі стосовно ТОВ "Форт-Трейд ЛТД", не підлягає ліцензуванню.

Таким чином, ТОВ "Форт-Трейд ЛТД” не порушило умови ТД в цій частині, тому у Колегії відсутні підстави для задоволення Скарги в цій частині.

Коментар

пункт 3 рішення

Щодо допущення до оцінки учасників, ТП яких не відповідає вимогам ТД
Закупівля Рішення АМКУ Не задоволена
Зміст вимоги

Згідно рішення Колегії, Скаржник вимагає відмінити рішення замовника про допущення до оцінки 3-х інших учасників.

Скаржник зазначає, що ТД визначені документи, що є обов’язковими для надання, а також встановлені вимоги щодо їх оформлення. 

За інформацією скаржника учасники подали документи, які не відповідають вимогам ТД замовника.

Рішення Колегії АМКУ

Вимоги скаржника не задоволені.

© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено

Необхідно авторизуватись

Необхідно авторизуватись

Помилка з'єднання