Щодо виконання аналогічних договорів

Про виконання певної кількості аналогічних договорів
Закупівля Рішення АМКУ Не задоволена
Зміст вимоги

Згідно пункту 1 Рішення АМКУ Скаржник вимагає внести зміни до ТД щодо підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів.

Скаржник наголосив, що зазначивши вимогу щодо надання учасниками Процедури закупівлі договорів (не менше 2-х) на постачання аналогічних послуг Замовник безпідставно звузив коло учасників, тим самим дискримінувавши Скаржника. ТД в цій частині, на думку Скаржника, містить вимогу, що обмежує конкуренцію та призводить до дискримінації учасників.

Рішення Колегії АМКУ

Вимога скаржника щодо внесення змін до ТД в цій частині відхилена.

Коментар

пукнт 1 рішення

Закупівля Рішення АМКУ Задоволена
Зміст вимоги

Згідно пункту 4 Рішення АМКУ Скаржник вимагає внести зміни до ТД щодо підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів.

Скаржник повідомляє, що на підтвердження наявність досвіду виконання аналогічного договору Замовник вимагає від учасників надання підтвердження виконання, як мінімум двох аналогічних договорів.

Рішення Колегії АМКУ

Вимога скаржника щодо внесення змін до ТД в цій частині задоволена.

Згідно рішення Колегії, Замовник не обґрунтував та документально не підтвердив необхідність встановлення даної вимоги в ТД.

Встановлення зазначеної вимоги обмежує коло учасників лише тими, хто може надати копії щонайменше двох виконаних аналогічних договорів, що є дискримінаційним по відношенню до інших суб’єктів господарювання, у тому числі Скаржника.

Коментар

пункт 4.1 рішення

Закупівля Рішення АМКУ Задоволена
Зміст вимоги

Аналогічно попередньому рішенню.

Коментар

пункт 6 рішення

Закупівля Рішення АМКУ Задоволена
Зміст вимоги

Аналогічно попередньому рішенню.

Коментар

пункт 2 рішення

Щодо визначення переможцем учасника, який не надав підтвердження виконання певної кількості аналогічних договор
Закупівля Рішення АМКУ Задоволена
Зміст вимоги

Згідно пункту 1 рішення АМКУ Скаржник вимагає відмінити рішення про визначення переможця.

За інформацією Скаржника, надані Переможцем відгуки Відділу освіти Вовчанської районної державної адміністрації, Навчального центру Оперативно- рятувальної служби цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Державної гімназії-інтернату з посиленою фізичною підготовкою "Кадетський корпус" не відповідають вимогам ТД, оскільки не містять інформації про кількість поставленого товару та з них неможливо встановити факт виконання договорів про постачання в повному обсязі.

На думку Скаржника, враховуючи, що у складі тендерної пропозиції Переможцем надано інформацію про виконання аналогічних договорів, яка не відповідає вимогам Документації Замовник повинен був відхилити зазначену тендерну пропозицію, у зв'язку із невідповідністю такого учасника кваліфікаційним критеріям.

Рішення Колегії АМКУ

У додатку 2 ТД містяться кваліфікаційні критерії до учасника відповідно до статті 16 Закону та спосіб їх документального підтвердження, зокрема, наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору:

для підтвердження виконання аналогічних договорів учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати договори, у формі, відповідно до додатку 7 ТД, копії договорів та копії інших документів, що підтверджують факт передачі майна, або оригінали відгуків про виконання учасником аналогічних договорів від замовників. Відгук повинен містити інформацію про назву предмету закупівлі (договору), кількість, роки виконання договору та інформацію про виконання договору в повному обсязі.

Отже, мінімальна кількість договорів має становити не менше двох договорів.

У складі ТП Переможця міститься менше двох аналогічних договорів.

Також для підтвердження вищезазначеної вимоги у складі ТП Корпорація "Слобожанська Паляниця" надала три листи-відгуки про виконання учасником аналогічних договорів зазначених вище.

Разом з цим, вищезазначені листи-відгуки не містять інформацію щодо кількості та інформацію стосовно виконання договору в повному обсязі.

Отже, у складі ТП Переможця відсутнє підтвердження виконання аналогічних договорів, що порушує вимоги додатку 2 ТД.

Враховуючи викладене, ТП Корпорації "Слобожанська Паляниця" не відповідала вимогам ТД в цій частині.

Коментар

пункт 1 рішення

Вимога про виконання аналогічних договорів певного вартісного обсягу
Закупівля Рішення АМКУ Не задоволена
Зміст вимоги

Згідно пункту 2 рішення АМКУ скаржник вимагає відмінити дискримінаційну вимогу ТД.

За твердженням Скаржника дискримінаційною є вимога Документації щодо підтвердження учасниками Процедури закупівлі наявності досвіду виконання аналогічних договорів на суму не менше, ніж 500 тис. Грн.

За інформацією Скаржника, ринок надання юридичних послуг є вільним, а отже на ньому встановлюються вільні тарифи. Так, один той самий обсяг юридичних послуг може коштувати як 500 тис. грн, так і 200 тис. грн.

Скаржник зазначає, що маючи досвід виконання аналогічних договорів, сума яких була навіть незначно меншою ніж 500 тис. грн, або маючи лише один аналогічний договір на 500 тис. грн. підприємство не зможе взяти участь у Процедурі закупівлі.

Рішення Колегії АМКУ

Додатком 2 Документації на підтвердження наявності в учасника документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів вимагається надання довідки про наявність в учасника досвіду виконання не менше 10 аналогічних договорів, з яких щонайменше 2 договори на суму не менш ніж 500 тис. грн, складена за формою згідно з додатком 5 до ТД (надати копії договорів, які зазначені у довідці, та не менше однієї копії акта наданих послуг/виконаних робіт до кожного наданого договору).

Скаржник не довів та документально не підтвердив, яким чином наведені вище умови ТД порушують його права та законні інтереси, пов'язані з участю у Процедурі закупівлі, та позбавляють можливості подати свою тендерну пропозицію через наявні умови Документації.

Коментар

пункт 2 рішення

Закупівля Рішення АМКУ Задоволена
Зміст вимоги

Скаржник зазначає, що вимогою щодо надання копії аналогічного договору, предмет якого є тотожним за предметом закупівлі, вартістю не менше 50% від вартості пропозиції учасника торгів, Замовник порушує принципи здійснення закупівель, визначені Законом. Оскільки визначена вартість аналогічного договору - не менше 50% від вартості пропозиції учасника торгів, не є визначальним критерієм під час виконання аналогічних робіт, а визначальним є досвід виконання аналогічних робіт відповідно до предмету закупівлі згідно з оголошенням. При цьому, на думку Скаржника, Документація не повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників.

Також Скаржник зауважує, що вимогою щодо надання документів, що засвідчують факт виконання робіт повністю чітко не визначено, який саме документ необхідно надати на виконання цієї вимоги. Крім того, надання фотокопії об’єктів (подається у наступному вигляді: сканована копія або сканований оригінал) жодним чином, на думку Скаржника, не підтверджує відповідність пропозиції учасника кваліфікаційним критеріям, закріплених у статті 16 Закону.

Рішення Колегії АМКУ

Документація не містить вичерпного переліку документів, якими не обхідно підтвердити повне виконання аналогічного договору, у зв'язку з чим учасник має право надати у складі Пропозиції на власний розсуд документ на підтвердження, і це не може стати підставою для відхилення Пропозиції учасника. Разом з тим, Замовник не довів необхідність встановлення вимоги Документації щодо обсягу аналогічного договору.

Щодо підтвердження виконання аналогічних договорів
Закупівля Рішення АМКУ Задоволена
Зміст вимоги

Згідно пункту 3 рішення АМКУ скаржник вимагає відмінити дискримінаційну вимогу ТД.

За твердженням Скаржника дискримінаційною є вимога ТД щодо підтвердження учасниками наявності досвіду виконання аналогічних договорів шляхом надання Декларації про готовність до експлуатації аналогічного об’єкта.

 На думку учасника ця вимога не може бути виконана, оскільки Декларація є виключно документом замовника, а інформація яка в ній зазначається є конфіденційною. 

Рішення Колегії АМКУ

На засіданні Колегії замовник підтвердив, що Декларація про готовність об’єкта до експлуатації є власністю Замовника, а другий екземпляр зберігається в Державній архітектурно-будівельній інспекції.

При цьому, замовник не довів можливість отримання Декларації потенційними учасниками процедури закупівлі.

Таким чином, Замовник має внести зміни до ТД в цій частині.

Коментар

пункт 3 рішення

Закупівля Рішення АМКУ Задоволена
Зміст вимоги

Скаржник вимагає відмінити рішення замовника щодо відхилення його пропозиції учасника через відсутність підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів.

 Скаржник повідомив, що у складі його пропозиції подана довідка про наявність договору на надання аналогічних послуг ПАТ «Укрзалізниця».

Рішення Колегії АМКУ

Колегія АМКУ визнала вимоги скаржника обґрунтованими та визнала рішення про відхилення не правомірним.

Закупівля Рішення АМКУ Задоволена
Зміст вимоги

У п.5 скарги Скаржник вимагає внести зміни до ТД в частині вилучення дискримінаційної вимоги.

 Зокрема, замовник встановив, що аналогічними вважаються договори з учасниками, укладені за результатами конкурсного відбору або якщо інформація про них є в публічному доступі.  

Рішення Колегії АМКУ

Колегія АМКУ визнала вимоги скаржника обґрунтованими та зобов’язав замовника внести зміни до ТД.

Закупівля Рішення АМКУ Задоволена
Зміст вимоги

Скаржник вимагає відмінити рішення замовника про вибір переможця через відсутність підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів.

 Скаржник повідомив, що у складі пропозиції переможця подані документи, що не підтверджують досвід постачання обладнання, що входить до складу предмета закупівлі.

Рішення Колегії АМКУ

Колегія АМКУ визнала вимоги скаржника обґрунтованими та зобов’язав замовника відмінити рішення про вибір переможця.

Коментар

пункт 1

Закупівля Рішення АМКУ Задоволена
Зміст вимоги

Скаржник вимагає відмінити рішення замовника про вибір переможця через відсутність підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів.

 Зокрема, скаржник вважає, що поданий переможцем договір не підтверджує подану у довідці про наявність досвіду інформацію.  

Рішення Колегії АМКУ

Колегія АМКУ визнала вимоги скаржника обґрунтованими та зобов’язав замовника відмінити рішення про визначення переможця

Коментар

пункт 3 

Щодо відхилення через відсутність в аналогічних договорах всіх необхідних додатків
Закупівля Рішення АМКУ Задоволена
Зміст вимоги

Згідно пункту 1.2 рішення АМКУ, скаржник вимагає відмінити рішення Замовника щодо відхилення його ТП. Скаржник зазначив, що вся підтверджуюча інформація, яка вимагалась Замовником у ТД, міститься в текстах доданих до ТП договорів, а тому відсутність цих додатків не є суттєвою помилкою та підставою для відхилення ТП.

Рішення Колегії АМКУ

Вимога скаржника задоволена, оскільки пропозиція Скаржника містить договір з додатками, які є його невід'ємними частинами, зокрема від 01.02.2014 № 2201/20, тому була неправомірно відхилена з наведеної вище підстави.

Коментар

пункт 1.2 рішення

Щодо встановлення аналогічності предмета закупівлі
Закупівля Рішення АМКУ Не задоволена
Зміст вимоги

Згідно пункту 1 рішення АМКУ скаржник вимагає відмінити рішення Замовника щодо допущення до оцінки  ТП іншого учасника, що на його думку не підтвердив виконання аналогічного предмету закупівлі договору.

За твердженням Скаржника, в порушення вимог ТД, а саме - наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору, тобто: консерви рибні "Сардини натуральні з добавленням олії" Замовник допускає та підтверджує кваліфікацію учасника ТОВ "Дніпрозбут", яке надало документи, які підтверджують його кваліфікацію: а саме - копію договору від 05.01.2016 № 5 між ТОВ "М'ясо-Жир-Резерв", де передбачено, що ТОВ "Дніпрозбут" поставило продукцію: рибні консерви. Кільки балтійські обсмажені в томатному соусі, а також рибні консерви. Бички обсмажені в томатному соусі. Тобто подані документи учасником ТОВ "Дніпрозбут" не відповідають вимогам замовника про наявність підтвердженого досвіду аналогічного договору, оскільки предмет закупівлі - консерви рибні "Сардини натуральні з добавленням олії".

Рішення Колегії АМКУ

Вимога скаржника не задоволена, з наступних причин:

У ТД зазначено, що учасник повинен надати довідку у довільній формі, що містить інформацію про раніше виконаний договір на поставку консервів рибних із зазначенням контрагента та його контактних осіб.

Тобто, в ТД відсутні вимоги щодо необхідності надання підтвердження учасниками Процедури закупівлі виконання аналогічного договору саме сардин натуральних з добавленням олії, у зв’язку з чим у Колегії відсутні підстави для задоволення Скарги в цій частині.

Коментар

пункт 1 рішення

Закупівля Рішення АМКУ Задоволена
Зміст вимоги

Скаржник зазначає, що умовами Документації визначено, що під аналогічним договором слід розуміти виконаний договір, предмет якого відповідає конкретній назві предмету цієї закупівлі (емальовані знаки).

Предметом цієї закупівлі є "31520000-7 Світильники та освітлювальна арматура (ліхтарі акумуляторні світлодіодні)".

Рішення Колегії АМКУ

Замовник не довів необхідність встановлення наведеної вище умови Документації у зазначеній вище редакції.

Враховуючи вищенаведене, Замовник повинен усунути наведені вище невідповідності шляхом внесення змін до Документації.

Щодо відхилення ТП через не підтвердження виконання аналогічних предмету закупівлі договорів
Закупівля Рішення АМКУ Задоволена
Зміст вимоги

Згідно пункту 1 рішення АМКУ Скаржник вимагає відмінити рішення про відхилення його пропозиції з наступних причин.

Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника:

"В результаті проведеного розгляду ТП ТОВ "ИТ-Транзит", на сьогоднішній день є підстави для відхилення його тендерної пропозиції. Запропонована учасником послуга повністю не відповідає вимогам ТД по потребам Замовника, а саме:

-не відповідає п.З додатку 1 ТД, документи не можуть бути враховані, оскільки надані договори не можна вважати аналогічними. Зазначені роботи не пов’язані зі створенням та автоматизацією процесів містобудівної діяльності;

-крім того, надані договори виконувались за стандартами Російської Федерації".

Скаржник зазначає, що у складі своєї ТП надав документ - довідку про досвід виконання договорів, аналогічних тематиці конкурсу, у якій навів розширені дані про 45 виконаних договорів, які, на думку Скаржника, мають аналогію з предметом закупівлі - проектування, розробка та наповнення даними автоматизованих інформаційних систем, в основному геоінформаційної направленості. Всі договори були виконані Скаржником переважно самостійно для замовників в Україні, Латвії, Канаді, Росії, Казахстані та Молдові в період з 2006 по 2016 роки.

Скаржник повідомляє, що надав у складі своєї тендерної пропозиції копії трьох контрактів, відповідно до умов цих контрактів він виконав роботи (викладені у технічних завданнях контрактів), що узгоджуються з повним комплексом розробки автоматизованих систем, відповідно до ГОСТ 34.601-90. "Автоматизированные системы. Стадии создания".

Скаржник вважає, що надана документація у повній мірі підтверджує його кваліфікацію і досвід щодо виконання аналогічних до предмета закупівлі договорів.

ТОВ "ИТ-Транзит" зауважує, що умови тендеру не передбачали підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів саме (або лише) для українських замовників, за українськими стандартами, чи з виключенням замовників з Російської Федерації.

Рішення Колегії АМКУ

Скарга задоволена.

Відповідно до пункту 3 таблиці, визначеної додатком 1 ТД, на підтвердження наявності документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів учасниками надається копія виконаного аналогічного договору, який було укладено в 2014-2016 роках та документ (документи), що підтверджує (-ють) його виконання: копія акта (актів) наданих послуг, та/або копія акта (актів) звірки, та/або копія податкової (податкових) накладних.

У складі тендерної пропозиції Скаржника містяться копії наступних контрактів:

від 27.07.2015 № 5/15, укладеного з ТОВ "Газтранзит" (Російська Федерація) на виконання "инжиниронговых работ по сопровождению центрального информационного ядра и общей клиентской функциональности ГИС МТ, включая реализацию нового механизма Привязок и разграничение доступа к технологическим схемам Геоинформационной системы магистральных трубопроводов (ГИС МТ) ООО "Газпром трансгаз Сургут" (РФ)" (мовою оригіналу);

від 26.02.2015 № 1/15, укладеного з ТОВ "Газтранзит" (Російська Федерація) на виконання "информационно-ин- жиниринговых работ по разработке концептуального проекта, классификаторов и методических проектных решений для реализации проекта создания "Информационно-управляющей системы транспортировки газа и газового конденсата ОАО "Газпром" (этап 2)" (мовою оригіналу);

від 26.05.2014 № 2/14 з ТОВ "Газтранзит" (Російська Федерація) на виконання "блока предпроектных работ по разработке Технического задания на создание Информационной системы генпланов предприятия ОАО "РусВинил" (РФ), а также формирование базы данных генпланов на основе пространственной информации" (мовою оригіналу).

Слід зазначити, що Документація не містить визначення "аналогічного договору", а також  особливих вимог до таких договорів, контрагентів за договорами та стандартів, за якими вони мають бути виконані.

Враховуючи наведене, ТП Скаржника була неправомірно відхилена Замовником із підстави, зазначеної у протоколі від 02.12.2016 № 55.

Коментар

пункт 1 рішення

Щодо визначення переможцем учасника без підтвердження аналогічності договорів
Закупівля Рішення АМКУ Не задоволена
Зміст вимоги

Відповідно до п.5 скарги Скаржник вимагає відмінити рішення замовника щодо визначення переможця через відсутність належного підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів.

 Скаржник повідомив, що у складі пропозиції переможця поданий відгук  попереднього замовника робіт без посилань на реквізити договору.

Рішення Колегії АМКУ

Колегія АМКУ визнала вимоги скаржника за цим пунктом не обґрунтованими.

Щодо підтвердження досвіду роботи з певним контрагентом
Закупівля Рішення АМКУ Задоволена
Зміст вимоги

Скаржник зазначає, що Замовник вимагає надати копію договору на виконання аналогічних робіт з бюджетними установами за 2017-2018 роки, завірені замовником робіт, з вказаними номерами телефонів відповідальних осіб та підтверджені актами прийняття систем протипожежного захисту в експлуатацію, або актами перевірки працездатності змонтованих систем АПС та оповіщення, а у підпункті 3.2 додатку 1 – лист-відгук та рекомендації від бюджетних установ на виконання аналогічних робіт. Скаржник зазначає, що є незрозумілим, на підставі чого Замовник обмежує коло суб'єктів за принципом фінансування, а виходить і права власності.

Рішення Колегії АМКУ

Замовник не довів та документально не підтвердив необхідність встановлення вимоги щодо обов’язковості наявності в учасника аналогічного договору, укладеного з бюджетними установами за 2017-2018 роки.

© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено

Необхідно авторизуватись

Необхідно авторизуватись

Помилка з'єднання