Щодо наявності матеріально-технічної бази та спеціалістів

Підтвердження наявності матеріально-технічної бази в конкретному регіоні
Закупівля Рішення АМКУ Задоволена
Зміст вимоги

Згідно пункту 1 рішення Колегії, Скаржник вимагає відмінити рішення Замовника щодо встановлення вимоги в ТД про наявність складу на території Сахновщинського району Харківської області, наявність автотранспорту для доставки вугілля

На думку Скаржника, у зв’язку з тим, що місцем поставки вугілля є "загальноосвітні навчальні заклади, дошкільні навчальні заклади Сахновщинського району Харківської області", вимога щодо наявності складу є необгрунтованою та недоречною.

Рішення Колегії АМКУ

Вимога скаржника задоволена, з наступних причин:

Згідно рішення АМКУ прийняти участь у Процедурі закупівлі зможуть лише суб’єкти господарювання, що мають в наявності склад на території Сахновщинського району Харківської області, що є дискримінаційним по відношенню до інших учасників Процедури закупівлі, які можуть виконати умови поставки, але не мають відповідних складів на території району.

Замовник також не довів та документально не підтвердив необхідність встановлення вищезазначеної вимоги.

Виходячи з наведеного, Замовник повинен внести відповідні зміни до ТД в цій частині.

Коментар

пункт 1 рішення

Закупівля Рішення АМКУ Не задоволена
Зміст вимоги

Згідно пункту 3 рішення Колегії, Скаржник вимагає відмінити рішення Замовника щодо встановлення вимоги в ТД про наявність автовагів на території Межівського  району Дніпропетровської області

Скаржник зазначає, що в підпункті 1.6 пункту 1 додатку 2 Документації від учасників вимагається "довідка складена у довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи та завірена печаткою (у разі наявності), в якій обов'язково зазначається інформація про наявність у власності* або оренді* автовагів (вагів)*** в учасника для забезпечення можливості зважування альтернативного палива - брикетів з лузги соняшника, на території Межівського району або наявність договору оренди на зважування брикетів з лузги соняшнику".

Скаржник зауважує, що пунктом 2 статті 16 Закону передбачена така кваліфікаційна вимога до учасників процедур закупівель, як наявність обладнання та матеріально-технічної бази, однак відсутнє будь-яке обмеження, яке говорить про те, що це обладнання та матеріально-технічна база повинні бути географічно розташовані на території району Замовника. Тому вказана вимога Замовника, на думку Скаржника, є незаконною та дискримінаційною, оскільки штучно звужує коло можливих учасників лише тими суб'єктами господарювання, які мають автоваги на території Межівського району Дніпропетровської області.

Рішення Колегії АМКУ

Вимога скаржника не задоволена, з наступних причин:

«Підпунктом 1.6 пункту 1 додатку 2 ТД передбачено надання довідки, складеної у довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи та завірена печаткою (у разі наявності), в якій обов'язково зазначається інформація про наявність у власності* або оренді* автовагів (вагів)*** в учасника для забезпечення можливості зважування альтернативного палива - брикетів з лузги соняшника, на території Межівського району або наявність договору оренди на зважування брикетів з лузги соняшнику.

Разом з тим, Скаржник не довів та документально не підтвердив неможливість виконати зазначену умову Документації та не довів, яким чином дана вимога перешкоджає Скаржнику взяти участь у Процедурі закупівлі.

Враховуючи викладене, у Колегії відсутні підстави для задоволення Скарги у цій частині».

Коментар

пункт 3

Закупівля Рішення АМКУ Задоволена
Зміст вимоги

Скаржник не погоджується з умовою, що для оперативного виконання гарантійних зобов'язань (ремонту, заміні обладнання) учасник і його сервісний центр повинен бути розташований на відстані не більше, ніж 250 км від розташування Замовника. Скаржник вважає, що дана вимога прописана під учасника, якого Замовник хотів зробити переможцем процедури закупівлі в попередньому тендері - ТОВ "Наукововиробниче комерційне підприємство "Спаринг-Віст", яке знаходиться в м Львів (240 км від Замовника). Скаржник звертає увагу, що основна частина підприємств, які постачають радіостанції знаходиться в м. Київ, яке розташовано на віддалі 340 км від Замовника. Крім того учасник може знаходитись і на відстані більше 250 км, а його сервісний центр в межах 250 км. Також слід зважити, що зважаючи на транспортне сполучення віддаль в 340 км майже не позначиться на виконання гарантійних зобов'язань (ремонту, заміні обладнання) в порівнянні з відстанню в 250 км особливо враховуючи те, що умовами проекту договору передбачено виконання гарантійних зобов'язань протягом 10 днів з дня направлення відповідної заявки замовником.

Рішення Колегії АМКУ

Згідно з додатком 5 Документації Замовник встановив, що для оперативного виконання гарантійних зобов'язань (ремонту, заміні обладнання) учасник і його сервісний центр повинен бути розташований на відстані не більше, ніж 250 км від розташування Замовника. За таких умов Документації, участь у Процедурі закупівлі зможуть прийняти лише ті учасника, які розташовані разом з їх сервісними центрами саме на відстані не більше,  7 ніж 250 км від розташування Замовника, що є дискримінаційним по відношенню до інших суб’єктів господарювання, у тому числі, Скаржника. Замовник не довів та документально не підтвердив необхідність встановлення зазначеної умови саме у спосіб, наведений вище.

Щодо надання підтвердних документів щодо наявності у учасника працівників відповідної кваліфікації
Закупівля Рішення АМКУ Задоволена
Зміст вимоги

Згідно пункту 3 Рішення АМКУ Скаржник  вимагає внести зміни в ТД.

Скаржник повідомляє, що в пункті 5 розділу III ТД для підтвердження наявності у учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, Замовник вимагає надання довідки в довільній формі про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, зокрема, із зберігання товару, його навантаження та доставки до Замовника із зазначенням інформації про ПІБ працівників, ідентифікаційний номер, посада, спеціалізація, досвід роботи на займаній посаді, а також копій документів, що підтверджують наявність працівників, зазначених у довідці (копії наказів про прийняття працівників на роботу, або копії трудових книжок перша сторінка та сторінка із останнім записом про прийняття на роботу; або копії договору цивільно- правового характеру, або інший документ, що підтверджує наявність працівників), а також копію податкового розрахунку сум доходів, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за останній квартал поточного року.

 На думку Скаржника, інформація про суми нарахованого доходу та утриманого з нього податку є конфіденційною інформацією і не підлягаю розголошенню без відома суб'єкта персональних даних. Враховуючи викладене, у разі відмови хоча б однієї особи (персональні дані якої зазначені у податковому розрахунку за формою № 1ДФ) на використання свої персональних даних, пропозиція такого учасника Процедури закупівлі може бути відхилена Замовником як така, що не відповідає ТД, з незалежних від учасника Процедури закупівлі причин.

Рішення Колегії АМКУ

Вимога скаржника задоволена, з наступних причин:

Згідно рішення Колегії: «Замовник не обґрунтував та документально не підтвердив необхідність встановлення даної вимоги в Документації.

Встановлення зазначеної вимоги обмежує коло учасників тими, хто може надати зазначений документ, що є дискримінаційним по відношенню до інших суб’єктів господарювання, у тому числі Скаржника.

Враховуючи викладене, дії Замовника (в частині встановлення зазначеної вище умови Документації) порушують вимоги частини четвертої статті 22 Закону, відповідно до якої тендерна документація не повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників (у тому числі Скаржника), а також порушують принципи здійснення закупівель, визначений статтею 3 Закону, а саме - недискримінація учасників та відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель.

Виходячи з наведеного, Замовник повинен внести відповідні зміни до Документації в цій частині».

Коментар

пункт 3 рішення

Закупівля Рішення АМКУ Не задоволена
Зміст вимоги

Згідно пункту 1 рішення Колегії, Скаржник вимагає внести зміни в ТД з метою усунення дискримінаційних вимог.

Скаржник повідомляє, що встановлена в ТД вимога щодо наявності в штаті посади начальника будівельно-монтажної дільниці з досвідом роботи не менше, ніж 3 роки та введення аналогічних об’єктів в експлуатацію за останні 2 роки є дискримінаційною.

 Скаржник зауважує, що має в штаті весь перелік спеціалістів, передбачених ліцензією. Водночас жодним нормативним актом не передбачена обов’язковість наявності посади начальника будівельно-монтажної дільниці.

Рішення Колегії АМКУ

Скаржник не довів та документально не підтвердив неможливість виконання зазначеної вимоги (зокрема долучити до виконання робіт працівника відповідної кваліфікації).

Коментар

пунтк 1 рішення

Закупівля Рішення АМКУ Задоволена
Зміст вимоги

Скаржник зазначає, що підпунктом 2.2 додатку 1 вимагається надати копію кваліфікаційного сертифікату штатного інженера-проектувальника у частині дотримання вимог пожежної та техногенної безпеки.

За твердженням Скаржника, формулювання, яке прописує Замовник, а саме – у частині дотримання вимог пожежної та техногенної безпеки не існує. Відповідно надати такий документ учасники не можуть. Скаржник зазначає, що має сертифікат інженера-проектувальника у частині дотримання вимог пожежної безпеки.

Рішення Колегії АМКУ

Замовник не довів необхідності встановлення наведеної вище вимоги, а також не спростував твердження Скаржника стосовно неможливості отримання наведеного вище документа. Дії Замовника в частині встановлення наведених вище умов Документації порушують один з принципів здійснення закупівель, визначених статтею 3 Закону, а саме – максимальна економія та ефективність, недискримінація учасників (у тому числі, Скаржника), який має можливість надати сертифікат інженера-проектувальника у частині дотримання вимог пожежної безпеки. Враховуючи викладене, Замовник повинен усунути наведені вище невідповідності шляхом внесення змін до Документації в цій частині.

Щодо допущення до оцінки учасника, що не надав підтвердних документів щодо наявності працівників
Закупівля Рішення АМКУ Задоволена
Зміст вимоги

Згідно пункту 1.2 рішення Колегії, скаржником висунута вимога щодо відміни не правомірного рішення замовника щодо допущення до оцінки ТП учасника який не підтвердив наявність спеціалістів.

За твердженням Скаржника, пунктом 1.2 додатку 2 Документації вимагається надати довідку, що містить інформацію про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідний досвід та знання. Також у довідці, наданій ТОВ "Форвард-трейд", зазначено тільки одну особу - директора.

Отже, за думкою Скаржника, у ТОВ "Форвард-трейд" немає працівників, що мають знання та досвід постачання товару відповідно до предмету закупівлі, що не відповідає кваліфікаційним критеріям.

Рішення Колегії АМКУ

У ході розгляду зазначеного питання Колегія встановила наступне.

Пунктом 1.2 додатку 2 Документації передбачено, що учасник повинен надати довідку в довільній формі за власноручним підписом службової (посадової) особи учасника та завірена печаткою (в разі наявності), що містить інформацію про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідний досвід та знання, датована не раніше дати виходу оголошення про проведення процедури закупівлі.

У складі Пропозиції ТОВ "Форвард-трейд" наявна довідка про наявність працівників від 29.08.2016 № 00002/7, яка не містить інформації про працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідний досвід та знання, як вимагалося у ТД.

Враховуючи наведене, Пропозиція ТОВ "Форвард-трейд" не відповідала вимогам ТД в цій частині.

Коментар

пункт 1.2 рішення

Щодо партнерських договорів
Закупівля Рішення АМКУ Не задоволена
Зміст вимоги

Скаржник оскаржує рішення замовника щодо встановлення в ТД вимоги про наявність мережі АЗС (власних або орендованих) – не менше двох.

 Скаржник вважає цю вимогу дискримінаційною оскільки має можливість відпуску пального з АЗС-партнерів.

Рішення Колегії АМКУ
Рішенням Колегії вимоги скаржника не задоволені
Закупівля Рішення АМКУ Задоволена
Зміст вимоги

Скаржник не погоджується з умовою щодо надання документів, які підтверджують партнерські стосунки учасника з офіційним представником в Україні виробника запропонованого програмного забезпечення, а саме – копії договору про партнерську співпрацю з офіційним представником виробника в Україні або лист від офіційного представника виробника в Україні про підтвердження партнерського статусу. Документи, що підтверджують партнерські стосунки учасника з офіційним представником в Україні виробника запропонованих учасником компонентів (складових) сторонніх виробників, що входять до складу підсистеми, а саме – копія договору про партнерську співпрацю з офіційним представником виробника в Україні або лист від офіційного представника виробника в Україні про підтвердження партнерських стосунків

Рішення Колегії АМКУ

Згідно з розділом 5 додатку 1 Документації Замовник вимагає надання: - документи, що підтверджують партнерські стосунки учасника з офіційним представником в Україні виробника запропонованого програмного забезпечення, а саме – договір про партнерську співпрацю з офіційним представником виробника в Україні або лист від офіційного представника виробника в Україні про підтвердження партнерського статусу. За таких умов Документація не передбачає можливості прийняти участь у Процедурі закупівлі саме виробників програмного забезпечення, що є дискримінаційним по відношенню до потенційних учасників – виробників програмного забезпечення, зокрема, Скаржника. Крім того, надані Замовником пояснення по суті Скарги містять розбіжності з наведеними вище умовами Документації. Такі дії Замовника порушують основні принципи здійснення закуівель, визначені статтею 3 Закону, зокрема, відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель. Враховуючи вищенаведене, Замовник повинен усунути невідповідності шляхом внесення відповідних змін до Документації.

Закупівля Рішення АМКУ Задоволена
Зміст вимоги

Скаржник зазначає, що він не є виробником пральних порошків і не співпрацює безпосередньо з виробником продукції. Скаржник зазначає, що він закуповує товар у посередника з більш вигідними для нього умовами. Таким чином вимога про надання документів про партнерські відносини саме з виробником перешкоджає участі Скаржнику та іншим учасникам, що не співпрацюють напряму з виробником прийняти участь у даній закупівлі.

Рішення Колегії АМКУ

Замовник не довів необхідність встановлення наведеної вище умови Документації саме у наведеній редакції. За таких умов, взяти участь у Процедурі закупівлі зможуть лише ті суб'єкти господарювання, які мають договірні тощо стосунки саме з виробником, що є дискримінаційним по відношенню до інших суб'єктів господарювання, у тому числі, Скаржника.

Закупівля Рішення АМКУ
Зміст вимоги

Скаржник зазначає, що вимога стосовно надання учасником свідоцтва офіційного ексклюзивного представника заводу-впробника (якщо учасник не є виробником обладнання) на території України є дискримінаційною по відношенні до Скаржника. Скаржник зазначає, що є повноважним та повноправним представником АО "Машиностроительный завод "Astra", яка є офіційним представником заводу виробника прального обладнання "ONNERA GPOUP" (Іспанія), Скаржник має право брати учать у всіх тендерах які проводяться на території України, а також на продаж, підключення, пуск та наладку, гарантійний та післягарантійний ремонт обладнання для пральних та хімчисток, які виробляються заводом "ONNERA GPOUP", але Скаржник не є ексклюзивним представником на території України.

Рішення Колегії АМКУ

Замовник не довів та документально не підтвердив необхідність встановлення зазначеної умови Документації в наведеній вище редакції. Враховуючи наведене, взяти участь у Процедурі закупівлі зможуть лише суб’єкти господарювання, які є офіційними ексклюзивними представниками заводу-виробника, що є дискримінаційним по відношенню до інших потенційних учасників, зокрема, Скаржника.

Щодо підтвердження наявності матеріально-технічної бази
Закупівля Рішення АМКУ Задоволена
Зміст вимоги

Скаржник оскаржує рішення замовника щодо встановлення в ТД вимоги про наявність транспорту для доставки продуктів.

Скаржник вважає цю вимогу дискримінаційною оскільки предметом закупівлі є послуги з харчування, а не продукти.

Анлогічно дискримінаційною скаржник вважає необхідність подання документів. Що підтверджують наявність складських приміщень.

Рішення Колегії АМКУ

Рішенням Колегії вимоги скаржника задоволені

Щодо наявності працівників у певній кількості
Закупівля Рішення АМКУ Задоволена
Зміст вимоги

Скаржник зазначає, що підпунктом 2.2 додатку 1 вимагається надати завірені копії свідоцтва про проходження спеціального навчання виконавців робіт (не менше трьох) та керівників робіт (не менше двох).

Кількість виконавців таких робіт повинна становити не менше двох осіб. Таким чином кількість осіб, яку прописує Замовник, є неправомірною, оскільки не відповідає вимогам Ліцензійних умов. Скаржник зазначає, що для нього дана вимога є дискримінаційною, оскільки він має свідоцтва про проходження спеціального навчання виконавців робіт (не менше двох), а також має свідоцтва про проходження спеціального навчання керівника робіт (не менше одного).

Рішення Колегії АМКУ

Замовник не довів необхідності встановлення наведеної вище вимоги. Враховуючи викладене, взяти участь у Процедурі закупівлі зможуть ті суб’єкти господарювання, які мають завірені копії свідоцтва про проходження спеціального навчання виконавців робіт (не менше трьох) та керівників робіт (не менше двох), що є дискримінацією по відношенню до інших суб’єктів господарювання, у тому числі Скаржника

Закупівля Рішення АМКУ Задоволена
Зміст вимоги

Скаржник зазначає, що в підпункті 2 пункту 2 додатку 1 Документації вимагається надати копії свідоцтв персоналу, який буде задіяний у наданні послуг та зазначений у довідці, а саме: - електромонтерів охоронно-пожежної сигналізації – не менше 2-х осіб; - налагоджувальників приладів, апаратури та систем автоматичного контролю регулювання та керування (контрольно-вимірювальних приладів та автоматики) – не менше 2 осіб.

Рішення Колегії АМКУ

Замовник не обґрунтував необхідність встановлення у Документації наведеної вище умови. Враховуючи викладене, взяти участь у Процедурі закупівлі зможуть ті суб’єкти господарювання, які мають в наявності копії свідоцтв електромонтерів охоронно-  пожежної сигналізації (не менше 2-х осіб) та налагоджувальників приладів, апаратури та систем автоматичного контролю регулювання та керування (контрольно-вимірювальних приладів та автоматики) (не менше 2 осіб) (що є дискримінаційним по відношенню до інших потенційних учасників, зокрема, Скаржника).

Закупівля Рішення АМКУ Задоволена
Зміст вимоги

Скаржник, посилаючись на умови Документації, зазначив, що в довідці ТОВ "Атласс" від 04.09.2018 № 1320 про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід міститься інформація стосовно одного працівника, що не відповідає вимогам Документації.

Рішення Колегії АМКУ

У складі Пропозиції ТОВ "Атласс" у файлі "34.про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.pdf" міститься довідка від 04.09.2018 № 1320 про наявність працівників відповідної кваліфікації які мають необхідні знання та досвід з інформацією лише про одного працівника – директора, що не відповідає умовам Документації в цій частині. Враховуючи вищенаведене, Пропозиція ТОВ "Атласс" не відповідала умовам Документації та мала бути відхилена Замовником, як така, що не відповідає умовам Документації на підставі вимог статті 30 Закону.

Щодо захисту персональних даних
Закупівля Рішення АМКУ Не задоволена
Зміст вимоги

Скаржник зазначає, що вимога щодо надання документів про освіту та/або підвищення кваліфікації, документу встановленого законодавством взірця (посвідчення та протокол/витяг з протоколу комісії з перевірки знань), що містить інформацію про результати перевірки знань з охорони праці, суперечить Закону України "Про захист персональних даних", оскільки вказані документи містять персональні дані працівників. Персональні дані є інформацією з обмеженим доступом та потребують добровільної згоди суб’єкта на обробку, зберігання і поширення її персональних даних відповідно до мети їх використання. Такі умови Документації, на думку Скаржника, порушують Закон України "Про захист персональних даних", Конституцію України та положення статті третьої Закону

Крім того, за твердженням Скаржника, вимога щодо надання документу встановленого законодавством взірця (посвідчення та протокол/витяг з протоколу комісії з перевірки знань), що містить інформацію про результати перевірки знань з охорони праці з встановленням часових рамок для такого документу також не відповідає чинному законодавству

Рішення Колегії АМКУ

Скаржник не довів та документально не підтвердив неможливість виконати наведену вище умову Документації, а також не надав документального підтвердження, яким чином наведена вище умова Документації порушує його права та законні інтереси, пов'язані з участю у Процедурі закупівлі, у зв'язку з чим відсутні підстави для задоволення Скарги в цій частині.

© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено

Необхідно авторизуватись

Необхідно авторизуватись

Помилка з'єднання