Щодо гарантійних листів від виробника/дистриб’ютора/дилер

Щодо встановлення вимоги про надання договору з виробником продукції, що є предметом закупівлі
Закупівля Рішення АМКУ Задоволена
Зміст вимоги

Згідно пункту 1 рішення Колегії, Скаржник вимагає внести зміни до ТД в частині вилучення норми щодо надання договору з виробником продукції.

Скаржник зазначає, що в підпункті 1.4 пункту 1 додатку 2 ТД Замовник вимагає надання учасниками торгів "завірену виробником копію сертифікату генетичних, технологічних та якісних характеристик предмета закупівлі, у даному випадку (альтернативне паливо, брикети з лузги соняшника) або копію договору на поставку вищезазначеного предмета закупівлі з виробником брикетів з лушпиння соняшнику".

За твердженням Скаржника, вимагаючи надання цих документів, завірених виробником брикетів з лушпиння соняшнику, Замовник ставить в нерівне становище можливих учасників торгів, порушуючи принцип добросовісної конкуренції, а також положення статті 20 Закону, де вказано, що пропозиції мають право подавати всі зацікавлені особи. Скаржник зауважує, що виготовлення брикетів з лушпиння соняшнику проводиться відповідно до положень ДСТУ 7124:2009 "Лушпиння соняшникове пресоване гранульоване" (надалі - Стандарт). Вимогами цього Стандарту не передбачено отримання виробником сертифікату генетичних, технологічних та якісних характеристик брикетів з лузги соняшника, тому в подальшому виробник не може надати покупцям копію зазначеного сертифіката генетичних, технологічних та якісних характеристик брикетів з лузги соняшника, як цього вимагає Замовник.

Таким чином, як зазначає Скаржник, якщо учасник не є безпосередньо виробником брикетів з лузги соняшника або якщо учасник купує брикети не у виробника, а у посередників (як, наприклад, Скаржник), то він не може виконати цю вимогу Документації. Скаржник зауважує, що він може надати лише копію договору на поставку предмета закупівлі зі своїм постачальником та завірену ним, а копію договору з виробником брикетів не може надати, оскільки не має з ним договірних відносин.

 На думку Скаржника, ця вимога значно обмежує кількість потенційних учасників торгів тільки виробниками або тими, які працюють безпосередньо з виробниками, а це є суттєвим порушенням законодавства про державні закупівлі.

Рішення Колегії АМКУ

Вимога скаржника щодо внесення змін до ТД задоволена.

Підпунктом 1.4 пункту 1 додатку 2 Документації передбачено надання завіреної виробником копії сертифіката генетичних, технологічних та якісних характеристик предмета закупівлі, у даному випадку (альтернативне паливо, брикети з лузги соняшника) або копію договору на поставку вищезазначеного предмета закупівлі з виробником брикетів з лушпиння соняшнику.

Замовник не обґрунтував необхідність встановлення у Документації наведеної вище вимоги, а також не спростував інформацію, наведену ПП "Альянс-Дніпро" у Скарзі. Крім того, наведені вище умови Документації обмежують коло учасників лише виробниками або суб'єктами господарювання, безпосередньо пов'язаними взаємовідносинами з виробниками. Такі вимоги є дискримінаційними по відношенню до інших учасників Процедури закупівлі, у тому числі Скаржника.

Коментар

пункт 1 рішення

Закупівля Рішення АМКУ Задоволена
Зміст вимоги

Згідно п.1 рішення Колегії Учасник вимагає внести зміни до ТД в частині вилучення норми щодо надання діючого договору учасника з виробником програмного забезпечення.

Скаржник повідомляє, що в додатку 4 ТД від учасників вимагається надання угоди з виробником програмного забезпечення «Система охорони і моніторингу Dozor» на підключення до системи.

 Скаржник вважає, що позбавлений від можливості прийняти участь у торгах через встановлення такої вимоги.

Рішення Колегії АМКУ

Вимога скаржника щодо внесення змін до ТД задоволена.

 Колегія встановила, що встановивши вказану вимогу замовник обмежив коло учасників тендеру, лише тими хто має діючу угоду  з  певним виробником програмного забезпечення. Така вимога є дискримінаційною по відношенню до інших учасників.

Коментар

пункт 1 рішення

Щодо встановлення вимоги про надання гарантійного листа від виробника
Закупівля Рішення АМКУ Не задоволена
Зміст вимоги

Згідно п1. рішення Колегії Учасник вимагає внести зміни до ТД в частині вилучення норми щодо надання гарантійного листа від виробника

Скаржник повідомляє, що в додатку 3 ТД від учасників вимагається надання гарантійного листа від виробника товару (товарів), адресованого на ім'я постачальника (який завіряє сертифікати) для учасника процедури закупівлі або на ім'я учасника процедури закупівлі, в якому зазначено право використання копій сертифікатів генетичних, технологічних та якісних характеристик на кожну марку вугілля кам'яного.

 За твердженням Скаржника, вимагаючи надання цього гарантійного листа від виробника вугілля Замовник ставить в нерівне становище можливих учасників торгів, порушуючи принцип добросовісної конкуренції, а також положення статті 20 Закону, де вказано, що пропозиції мають право подавати всі зацікавлені особи. Цією вимогою дискримінуються потенційні учасники торгів (у тому числі Скаржник), які не є виробниками вугілля, або ті, які не мають договірних відносин безпосередньо з виробниками вугілля, а можуть купувати вугілля у інших організацій-посередників, які нерідко пропонують кращі умови, ніж виробники.

Рішення Колегії АМКУ

Вимога не задоволена з наступних причин.

Згідно з додатком 3 ТД на підтвердження відповідності кожної марки вугілля зазначеним вимогам учасник надає у складі тендерної пропозиції, зокрема, наступні документи: гарантійний лист від виробника товару (товарів), адресований на ім’я постачальника (який завіряє сертифікати) для учасника процедури закупівлі або на ім’я учасника процедури закупівлі, в якому зазначено право використання копій сертифікатів генетичних, технологічних та якісних характеристик на кожну марку вугілля кам'яного.

Разом з тим, Скаржник не довів та документально не підтвердив неможливість отримання ним зазначеного гарантійного листа від постачальника або виробника та неможливість виконати зазначену умову Документації та не довів, яким чином дана вимога перешкоджає Скаржнику взяти участь у Процедурі закупівлі.

Враховуючи викладене, у Колегії відсутні підстави для задоволення Скарги в цій частині.

Коментар

пункт 1 рішення

Закупівля Рішення АМКУ Не задоволена
Зміст вимоги

Скаржник зазначає, що додатком 2 визначено, що учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати оригінал документа (гарантійний лист, договір, декларація, тощо) від виробника, про те, що Учасник може здійснювати гарантійні сервісні послуги. За твердженням Скаржника, встановлення Замовником в Документації вимоги щодо необхідності надання учасником гарантійного листа саме від виробника товару, що є предметом торгів є дискримінаційною по відношенню до учасників Процедури закупівлі, які можуть запропонувати даний товар та роботи (послуги), але з незалежних від них обставин не мають змоги отримати вищевказаний гарантійний лист від виробника до моменту до моменту визнання таких учасників переможцем Процедури закупівлі. При цьому умови додатку 2 не передбачають та не дають можливість надання вищевказаного гарантійного листа від дилера або дистриб’ютора або іншого представника виробника та/або можливості надання такого листа безпосередньо від переможця.

Рішення Колегії АМКУ

Скаржник не довів та документально не підтвердив неможливість виконати наведені вище умови Документації, а також не надав документального підтвердження, яким чином наведені вище умови Документації порушують його права та законні інтереси, пов'язані з участю у Процедурі закупівлі, та позбавляє можливості подати свою тендерну пропозицію через наявну умову Документації, у зв’язку з чим у Колегії відсутні підстави для задоволення Скарги в цій частині.

Коментар

пункт 3

Закупівля Рішення АМКУ Задоволена
Зміст вимоги

Скаржник зазначає, що відповідно до пункту 3 додатку 10 Документації вимагається надати для учасника, який не є виробником продукції: завірену учасником копію документу перекладеного українською або російською мовою (лист виробника, або сертифікат, або договір), який підтверджує статус учасника як офіційного представника, або дилера, або дистриб’ютора виробника товару. На думку Скаржника, наведені вище умови документації обмежують коло учасників лише виробниками або суб'єктами господарювання, безпосередньо пов'язаними з виробниками (офіційними представниками, дилерами, дистриб’юторами). Такі вимоги є дискримінаційними стосовно інших учасників Процедури закупівлі, у тому числі Скаржника. Тому що він не має прямих відносин з виробником продукції "TOYA S.A." (Польща), а закуповую продукцію в їх дистриб’юторів на території України, тому не має можливості виконати цей пункт Документації.

Рішення Колегії АМКУ

Відповідно до пункту 6 розділу III Документації учасники Процедури закупівлі повинні надати у складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим Замовником (згідно з додатками 3 та 10 Документації). У додатку 10 Документації наведено документи, що підтверджують відповідність предмета закупівлі технічним і якісним характеристикам, зокрема, для учасника, який не є виробником продукції: завірена учасником копія документу перекладеного українською або російською мовою (лист виробника, або сертифікат, або договір), який підтверджує статус учасника як офіційного представника, або дилера, або дистриб’ютора виробника товару. Замовник не довів необхідності встановлення наведеної вище вимоги. Виконати зазначену умову Документації зможуть суб’єкти господарювання, які мають стосунки з виробником предмета закупівлі, що є дискримінаційним по відношенню до інших суб’єктів господарювання, у тому числі, Скаржника, які не мають безпосередніх стосунків із виробником, проте мають можливість поставки товару відповідно до предмету закупівлі.

Закупівля Рішення АМКУ Не задоволена
Зміст вимоги

Скаржник не погоджується з умовою Документації, щодо надання оригіналу гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб’ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується учасником, у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені тендерною пропозицією учасника торгів. Гарантійний лист повинен включати ідентифікатор закупівлі (номер оголошення) оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу, а також назву предмету закупівлі та назву замовника згідно оголошення. Дана вимога стосується препаратів вартість яких за одним (окремим) найменуванням перевищує 100 тис.грн. Скаржник вважає, що вимога щодо визначення предмета закупівлі одним лотом та гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб’ютора уповноваженого на це виробником дискримінаційним по відношенню до учасників Процедури закупівлі, у тому числі, Скаржник звертає увагу, що надання таких листів Замовник вимагає лише на ті препарати, вартість яких перевищує 100 тис грн, що означає, що деякі учасники-дистриб'ютори або виробники не можуть брати участь у Процедурі закупівлі. Скаржник звертає увагу, що суб’єкти господарювання – потенційні учасники торгів, можуть мати у себе запаси ліків, необхідні для виконання взятих на себе договірних зобов’язань, або закупити вказані лікарські засоби у інших дистриб'юторів.

На думку Скаржника, надання листа авторизації від постачальника/виробника даних ліків не гарантує в подальшому виконання учасниками взятих на себе за договором зобов’язань та належну якість препаратів, оскільки дані речі жодним чином не пов’язані між собою, адже підтвердженням відповідності Пропозиції торгів учасника технічним, якісним, кількісним вимогам можуть бути реєстраційне посвідчення, інструкція до застосування лікарського засобу, висновок про якість ввезеного засобу та інші документи

Рішення Колегії АМКУ

З урахуванням пункту 1.1 мотивувальної частини рішення Скаржник не довів та документально не підтвердив неможливість виконання наведених вище умов Документації, а також не надав документального підтвердження, яким чином наведені вище умови Документації порушують його права та законні інтереси, у зв’язку з чим відсутні підстави для задоволення Скарги в цій частині

Закупівля Рішення АМКУ Не задоволена
Зміст вимоги

Вимога Документації щодо визначення предмета закупівлі лише одним лотом та надання авторизаційних листів від виробника за кожним найменуванням препаратів, штучно звужує коло учасників торгів, так як, реалізація та постачання вказаних найменувань може здійснюватись окремо один від одного різними суб’єктами господарювання. Поряд з тим, лише у вузького кола дистриб’юторів лікарських засобів можуть бути в наявності всі найменування лотів закупівель, що, в свою чергу, обмежує можливості участі у торгах учасників ринку, які не мають повного асортименту перелічених найменувань. Не всі суб’єкти на фармринку мають прямі контракти з усіма виробниками товару, що заявлений для участі в торгах для можливості забезпечення поставки товару.

Скаржник зазначає, що виробники продукції або їх представництва мають можливість на власний розсуд надавати певним учасникам листи авторизації, іншим ж учасникам відмовляти в їх наданні, або зволікаючи час – не надавати. Скаржник зазначає, що товариство звернулось до постачальників з проханням про надання відповідних авторизаційних листів, проте відповіді станом на дату подання скарги так і не отримало.

Скаржник зазначає, що окрім цього, не зрозуміла сама правова природа та поняття "авторизаційного листа". Ні Закон, ні Цивільний та Господарський кодекси України не містять такого поняття як "авторизаційний лист". Відповідно, на думку Скаржника, і відсутня юридична визначеність такого авторизаційного листа та його правові наслідки.

Рішення Колегії АМКУ

Скаржник не довів та документально не підтвердив неможливість виконати наведену вище умову Документації, а також не надав документального підтвердження, яким чином наведена вище умова Документації порушує його права та законні інтереси, пов'язані з участю у Процедурі закупівлі, та позбавляє можливості подати свою тендерну пропозицію через наявну умову Документації, у зв’язку з чим відсутні підстави для задоволення Скарги в цій частині.

Закупівля Рішення АМКУ Задоволена
Зміст вимоги

Скаржник зазначає, що у Документації у додатку 2 розділі "І. Загальна частина" зазначено вимоги: "Авторизаційний лист (у довільній формі) від Виробника обладнання, що запропоновано, або його представництва в Україні (за наявності) про партнерські взаємовідносини з Учасником. 5. Гарантійний лист (у довільній формі) від Виробника обладнання, який підтверджує, що обладнання, що пропонується, забезпечене гарантійним/сервісним обслуговуванням". Скаржник зауважує, що деякі виробники обладнання, яке можливо запропонувати у цьому тендері, не мають офіційного представництва в Україні, а закордонні офіси цих виробників не видають авторизаційних листів у тому вигляді, як вимагає Замовник, але більшість з них має офіційного представника (реселера, дистриб’ютора тощо). Ця вимога Замовника суттєво обмежує конкуренцію та призводить до дискримінації учасників

Рішення Колегії АМКУ

Дії Замовника в частині встановлення наведених вище умов Документації порушують один з принципів здійснення закупівель, визначених статтею 3 Закону, а саме – максимальна економія та ефективність, недискримінація учасників (у тому числі, Скаржника), які мають можливість запропонувати до постачання продукцію відповідно до предмету закупівлі, проте не мають безпосередніх стосунків із виробниками. Враховуючи викладене, Замовник повинен усунути наведені вище невідповідності шляхом внесення змін до Документації в цій частині.

Закупівля Рішення АМКУ Задоволена
Зміст вимоги

Скаржник зазначає, що згідно з додатком 1 Документації встановлено що з метою запобігання закупівлі фальсифікатів та дотримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості та зі строками придатності, учасник надає в електронному (сканованому) вигляді гарантійний лист виробника (а під час укладання договору - оригінал гарантійного листа виробника) наданого безпосередньо на ці торги з номером оголошення електронної закупівлі, яким виробник підтверджує можливість поставки предмету закупівлі цих електронних торгів з технічними характеристиками та в терміни, визначені замовниками торгів". Скаржник наголошує, що виробник може не надати гарантійні листи такого змісту, та подібна вимога суттєво звужує коло учасників, адже деякі виробники не мають змоги або бажання надати гарантійні листи саме з таким формулюванням як встановлює Замовник.

Рішення Колегії АМКУ

Дії Замовника в частині встановлення у Документації наведених вище вимог у спосіб, наведений вище, порушують вимоги частини третьої статті 5 та частини четвертої статті 22 Закону, якими передбачена недискримінація учасників, а також права та законні інтереси Скаржника, пов'язані з його участю у Процедурі закупівлі, та принципи недискримінації учасників, відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель, передбачені статтею 3 Закону

Щодо не відхилення пропозиції учасника, який не подав документів, що підтверджують гарантії виробника на постачання предмета закупівлі
Закупівля Рішення АМКУ Не задоволена
Зміст вимоги

Згідно п.2 рішення Колегії, Скаржник вимагає відхилити пропозицію іншого учасника.

Скаржник зазначає, що ТП ТОВ "Компанія "Енергопромгруп" повинна бути відхилена, так як, на думку Скаржника, не відповідає умовам Документації з наступних підстав.

Скаржник зауважує, що відповідно до підпункту 3.1 пункту 3 додатку 1 ТД, якщо учасник не є виробником продукції, він повинен надати скановану копію документів, які підтверджують стосунки із виробником. Зазначені документи повинні бути дійсними на весь термін постачання продукції та обов’язково містити гарантії виробника щодо якості продукції.

 За інформацією Скаржника, в листі виробника про представництво його інтересів, який був наданий в складі ТП ТОВ "КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОПРОМГРУП", не зазначено, що цей документ діє на весь термін постачання продукції, що не відповідає вимогам Замовника.

Рішення Колегії АМКУ

У ході розгляду зазначеного питання Колегія встановила наступне.

Відповідно до пункту 3.7 розділу 3 ТД учасник надає документи на предмет закупівлі згідно вимог визначеним у додатку 1.

Відповідно до підпункту 3.1 пункту 3 додатку 1 ТД, якщо учасник не є виробником продукції надати скановану копію документів, які підтверджують стосунки із виробником:

а)      договір з виробником;

або:

б)     сертифікат дистриб’ютора, представника, дилера, тощо;

або:

в)     лист виробника про представництво його інтересів;

або:

г)      інший документ, в якому обов’язково зазначаються стосунки з учасником;

або:

д)     копії зазначених документів, що завірені учасником.

Зазначені документи повинні бути дійсними на весь термін постачання продукції та обов’язково містити гарантії виробника щодо якості продукції.

Якщо в документі зазначено термін дії до року постачання з автоматичною пролонгацією, надати підтвердження пролонгації цього документу від виробника.

У складі Пропозиції ТОВ "КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОПРОМГРУП" міститься лист від 20.01.2017 № 24, яким ПАТ "Дікергофф Цемент Україна" зазначило, що ТОВ "КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОПРОМГРУП" представляє його інтереси з реалізації цементу для потреб ДП "УПП ДАЗТУ" та всіх структурних підрозділів Укрзалізниці.

 Скаржник не довів та документально не підтвердив, що зазначений лист не є дійсним на весь термін постачання продукції, тому у Колегії відсутні підстави для задоволення Скарги в цій частині.

Коментар

пункт 2 рішення

Щодо відхилення пропозиції учасника, який (на думку замовника) не подав документів, що підтверджують гарантії виробника на постачання предмета закупівлі
Закупівля Рішення АМКУ Задоволена
Зміст вимоги

Згідно п.1 рішення Колегії, Скаржник вимагає відмінити рішення замовника про відхилення його  пропозиції.

Скаржник зауважує, що замовник відхилив його ТП з причини не подання ним копії договору відповідно до якого Учасника визнано офіційним представником, або дилером, або дистриб’ютором, або копія сертифікату дистриб’ютора, або копія листа про  представництво інтересів, тощо.

 Скаржник стверджує, що у складі ТП ним подано завірено копію договору на поставку нафтопродуктів, укладеного між скаржником та виробником нафтопродуктів.    

Рішення Колегії АМКУ

У ході розгляду зазначеного питання Колегія встановила наступне.

Відповідно до вимог Додатку 6 ТД учасники повинні подати у складі ТП документи, що підтверджують відповідність технічним, якісним та кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі. Якщо учасник не є виробником продукції, то у складі ТП він повинен подати копію договору відповідно до якого Учасника визнано офіційним представником, або дилером, або дистриб’ютором, або копія сертифікату дистриб’ютора, або копія листа про  представництво інтересів, тощо.

У складі ТП учасником подано завірено копію договору на поставку нафтопродуктів, укладеного між скаржником та компанією «Укрнафта» нафтопродуктів, який свідчить про співпрацю скаржника з виробником дизельного палива.

Враховуючи викладене пропозиція Скаржника була відхилена не правомірно з цієї підстави.

Коментар

пункт 1 рішення

© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено

Необхідно авторизуватись

Необхідно авторизуватись

Помилка з'єднання