Щодо встановлення дискримінаційних вимог в ТД та дискримінації при оцінці ТП

Щодо встановлення вимоги в ТД про надання фінансової звітності
Закупівля Рішення АМКУ Не задоволена
Зміст вимоги

Відповідно до пункту 1 рішення АМКУ Учасник вимагає відмінити рішення Замовника щодо встановлення вимоги в ТД про надання копії балансу та звіту про фінансові результати за 2016 рік.

На думку Скаржника, ПП "АЛЬЯНС-ДНІПРО", як новостворене підприємство, ще складало фінансової звітності за минулий рік, а також ще не складало проміжну щоквартальну звітність за звітній рік.

На думку Скаржника, новостворені підприємства (як, наприклад, його підприємство) не зможуть виконати цю вимогу Документації.

Крім цього, Скаржник зазначив, що ст..16 Закону такого критерію як "наявність фінансової спроможності» не містить.

Рішення Колегії АМКУ

Вимога скаржника не задоволена, з наступних причин:

«Згідно з частиною другою статті 13 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" перший звітний період новоствореного підприємства може бути менш як 12 місяців, але не більш як 15 місяців.

Згідно з інформацією, розміщеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних-осіб підприємців та громадських формувань, ПП "Альянс-Дніпро" створено

10.01.2017.

Отже, для Скаржника звітний період може бути менш як 12 місяців.

Слід зазначити, оо Документація не містить вимоги щодо надання фінансової звітності саме за 2016 рік.

Скаржник не довів та документально не підтвердив, яким чином вищезазначена вимога Документації порушує його права та законні інтереси, а також перешкоджає йому взяти участь у вищезазначеній Процедурі закупівлі.

 Враховуючи викладене, у Колегії відсутні підстави для задоволення Скарги в цій частині».

Коментар

пункт 1 рішення

Щодо встановлення у Технічному завданні ТД не достатньо чітких вимог
Закупівля Рішення АМКУ Не задоволена
Зміст вимоги

Згідно пункту 3 рішення АМКУ Учасник вимагає відмінити рішення Замовника щодо встановлення не чітких технічних вимог

ТОВ "ЮБ "Анвальт" у Скарзі зазначає, що технічним завданням визначено тільки види послуг без зазначення обсягу таких послуг.

за твердженням Скаржника, технічним завданням не визначено ані кількості документів, які необхідно буде опрацювати, ані обсягу послуг, який може бути визначений годинами/людино-годинами/ людино-днями.

Скаржник вважає, що ТД складена з порушенням вимог Закону, а потенційні учасники позбавлені права об'єктивно визначити ціну тендерної пропозиції та доцільність участі у такій закупівлі.

Скаржник звертає увагу, що відповідно до пункту 1 розділу III ТД, в складі ТП учасник повинен подати підписану форму "Технічне завдання", а отже погодитись з тим, що у випадку перемоги у відритих торгах, він повинен буде надати невідомий обсяг послуг за встановленою ціною у встановлений строк, що суперечить принципу правової визначеності та принципам справедливості та добросовісності, визначеним Цивільним кодексом України.

Рішення Колегії АМКУ

У ході розгляду зазначеного питання Колегією встановлено наступне.

Додатком 4 Документації визначене технічне завдання, яке містить, зокрема, зміст послуг, орієнтований обсяг надання послуг та інформацію про те, що "обсяги закупівлі послуг можуть бути змінені залежно від реального фінансування видатків та від реальної потреби Замовника без збільшення загальної вартості договору".

Скаржник не довів та документально не підтвердив, яким чином наведені вище умови Документації порушують його права та законні інтереси, пов'язані з участю у Процедурі закупівлі, та позбавляють можливості подати свою тендерну пропозицію через наявні умови Документації.

Враховуючи наведене, у Колегії відсутні підстави для задоволення Скарги в цій частині.

Коментар

пункт 3 рішення

Щодо встановлення у ТД не достатньо обґрунтованих вимог
Закупівля Рішення АМКУ Не задоволена
Зміст вимоги

Згідно пункту 1 рішення АМКУ Учасник вимагає відмінити рішення Замовника щодо встановлення дискримінаційних вимог

За твердженням Скаржника дискримінаційною є вимога ТД щодо присутності у складі учасника не менше трьох адвокатів, що мають досвід аналогічної роботи.

Скаржник повідомляє, що статтею 4 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" визначено, що адвокат може здійснювати адвокатську діяльність індивідуально або в організаційно-правових формах адвокатського бюро чи адвокатського об'єднання (організаційні форми адвокатської діяльності). Адвокат вільний у виборі організаційної форми адвокатської діяльності.

 Також Скаржник зазначає наступне "відповідно до статті 13 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" адвокат, який здійснює адвокатську діяльність індивідуально, є самозайнятою особою.

Рішення Колегії АМКУ

У ході розгляду зазначеного питання Колегією встановлено наступне.

Додатком 4 ТД визначене технічне завдання, яке містить, зокрема, примітку: "Враховуючи наведену вище специфіку та обсяги роботи, в складі Учасника мають бути присутні не менше трьох адвокатів, що мають досвід аналогічної роботи, та можуть бути залученні до надання відповідних послуг. Кількість осіб з юридичною освітою не обмежується, але має бути достатньою для забезпечення належного та своєчасного надання послуг”.

Під час розгляду Скарги на засіданні Колегії, яке відбулось 15.12.2016, представник Замовника підтвердила, що у даному випадку мова йде саме про надання можливості учасникам відкритих торгів, які не мають у складі адвокатів та/або осіб які мають адвокатські свідоцтва, приймати адвокатів, які здійснюють індивідуально адвокатську діяльність, на підставі трудових або цивільно-правових договорів.

Враховуючи наведене, зокрема, пояснення Замовника про можливість учасника Процедури закупівлі приймати адвокатів які здійснюють індивідуально адвокатську діяльність, на підставі трудових або цивільно-правових договорів, Скаржник не довів та документально не підтвердив, яким чином наведені вище умови ТД порушують його права та законні інтереси, пов'язані з участю у Процедурі закупівлі, та позбавляють можливості подати свою тендерну пропозицію через наявні умови ТД.

 Враховуючи наведене, у Колегії відсутні підстави для задоволення Скарги в цій частині

Коментар

пункт 1 рішення

Закупівля Рішення АМКУ Задоволена
Зміст вимоги

Оскаржується вимога щодо надання учасником в складі ТП експлуатаційного дозвілу на потужності (об’єкти) на яких виготовляються запропоновані товари. враховуючи, що предметом закупівлі є постачання продуктових наборів у виготовлені яких використовуються продукти рослинного походження та перероблені продукти тваринного походження, така діяльність щодо виробництва не вимагає отримання експлуатаційного дозволу згідно із вимогами чинного законодавства. Єдиним документом, який наразі підтверджує додержання всіх норм під час виробництва товарів, аналогічних предмету закупівлі є "Рішення про державну реєстрацію потужності з виробництва харчових продуктів". Скаржник вважає умову про падання учасниками закупівлі такого документу, як "Експлуатаційній дозвіл на потужності (об’єкти) на яких виготовляються запропоновані товари" повністю дискримінаційною та такою, що не відповідає вимогам Закону.


Рішення Колегії АМКУ

Відповідно до умов Документації та норми № 3 Постанови Кабінету Міністрів України від 16.06.1992 № 336 до складу продуктових наборів, що закуповуються входить, зокрема, м'ясо, риба, молоко, яйця курячі. Відповідно до Правил ветеринарно-санітарної експертизи яєць свійської птиці, затверджених наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 07.09.2001 № 70, харчові продукти тваринного походження – продукти, що вживаються людиною в натуральному вигляді чи після відповідної обробки продовольчої сировини тваринного походження, - консерви м'ясні, м'ясо-рослинні та рибні, сири, молоко та молочні продукти, продукти дитячого харчування, маргарин, жири, ковбасні вироби, м'ясні концентрати тощо. Разом з тим, враховуючи наданий Скаржником лист Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області про неможливість отримання Скаржником даного експлуатаційного дозволу, Замовник не довів та документально не підтвердив необхідність встановлення вимоги щодо наявності експлуатаційного дозволу на потужності (об’єкти), на яких виготовляються запропоновані товари. Виконати наведену вище умову Документації зможуть лише ті суб'єкти господарювання, які мають зазначені дозволи, що є дискримінацією по відношенню до інших суб'єктів господарювання, у тому числі Скаржника. Дії Замовника в частині встановлення наведених вище вимог порушують принципи здійснення закупівель – недискримінація учасників (у тому числі, Скаржника), та вимоги частини четвертої статті 22 Закону, згідно з якою тендерна документація не повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників. Враховуючи наведене, Замовник повинен усунути наведені вище невідповідності шляхом внесення відповідних змін до Документації.

Закупівля Рішення АМКУ Не задоволена
Зміст вимоги

Скаржник зазначає, що Замовником у Документації зазначено, що учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати копії сертифікатів відповідності на пральні та сушильні машини. Скаржник зазначає, що з 01.01.2018 в Україні скасована обов'язкова сертифікація продукції, що виконувалась відповідно до Декрету. Враховуючи вище викладене, на думку Скаржника, включення Замовником до складу Документації пункту про надання учасниками копій сертифікатів відповідності на пральні та сушильні машини є безпідставним.

Замовник зазначає, що в Документації встановлена наступна вимога: "документи, які не передбачені законодавством для Учасників процедури закупівлі не подаються ними в складі тендерної пропозиції. Замість зазначеного документу від учасника процедури закупівлі подається довідка в довільній формі, у якій вказуються обґрунтовані причини не поданням учасником документу"

Рішення Колегії АМКУ

Відповідно до додатку 2 Документації учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції, зокрема, копії сертифікатів відповідності на пральні та сушильні машини. Скаржник не довів та документально не підтвердив неможливість виконати наведену вище умову Документації, а також не надав документального підтвердження, яким чином наведена вище умова Документації порушує його права та законні інтереси, пов'язані з участю у Процедурі закупівлі, та позбавляє можливості подати свою тендерну пропозицію через наявну умову Документації, у зв’язку з чим у Колегії відсутні підстави для задоволення Скарги в цій частині.

Щодо встановлення вимоги в ТД про надання підтвердних документів щодо якості товару
Закупівля Рішення АМКУ Не задоволена
Зміст вимоги

Згідно п.9 рішення Колегії, Скаржник вимагає відмінити рішення Замовника щодо встановлення дискримінаційних вимог про надання документів.

Скаржник зазначає, що в підпункті 2.2 пункту 2 додатку 3 Документації сказано, що на підтвердження відповідності продукції учасники повинні надати наступні документи:

-сканована копія свідоцтва про визнання Системи сертифікації УкрСЕПРО або сканкопію визнаний УкрСЕПРО, виданий і завірений підписом та печаткою органу з сертифікації відповідної галузі акредитації або їх копії завірені органом, який видав сертифікат (свідоцтво), або територіальним центром стандартизації, метрології та сертифікації або сканована копія висновку за результатами розгляду заявки (повинно бути не раніше 2017 року);

-сканована копія нотаріально завіреної копії відповідного сертифіката якості (сертифікат якості повинен бути складений (затверджений) не раніше 2017 року). В сертифікаті якості обов'язково зазначається об'єм товару (вага партії) (об'єм товару повинен бути не менше половини об'єму закупівлі визначеного в цій ТД).

За твердженням Скаржника, по-перше, згідно з умовами Документації предметом закупівлі є брикети з лушпиння соняшнику, які не підлягають обов'язковій сертифікації згідно з Переліком продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 01.02.2005 № 28. Тому учасник торгів не може змусити виробника брикетів пройти обов'язкову сертифікацію своєї продукції.

по-друге, згідно з ДСТУ 7124:2009 результати контролювання якості продукції виробники заносять у журнали та іншу документацію згідно з установленим на підприємстві зразком. Тобто виробник сам вирішує, які документи про якість товару оформляються на його підприємстві (це можуть бути посвідчення про якість, протоколи випробувань, сертифікати якості тощо). А Замовником надані преференції лише тим учасникам, у кого є саме сертифікат якості.

По-третє, як зазначає Скаржник, йому незрозуміло, чому сертифікат повинен бути складений не раніше 2017 року, якщо згідно з пунктом 11 Стандарту строк придатності лушпиння з дня виготовлення:

насипом - 12 міс.;

у мішках - 24 міс.

А також, чому об'єм партії товару, з якої відібрана проба, повинен бути не менше половини об'єму закупівлі визначеного в ТД (а це 317,368 т.), а не може бути менше, наприклад, 315 тонн або 10 тонн.

 Також Скаржнику незрозуміло, навіщо завіряти нотаріально копію документа про якість, якщо можна надати сканкопію оригіналу цього документа.

Рішення Колегії АМКУ

Вимога не задоволена з наступних причин.

У ході розгляду зазначеного питання Колегією встановлено наступне.

«Відповідно до пункту 2.2 додатку 3 Документації на підтвердження відповідності продукції надати наступні документи:

сканована копія свідоцтво про визнання Системи сертифікації УкрСЕПРО або сканкопію визнаний УкрСЕПРО, виданий і завірений підписом та печаткою органу з сертифікації відповідної галузі акредитації або їх копії завірені органом, який видав сертифікат (свідоцтво), або територіальним центром стандартизації, метрології та сертифікації або сканована копія висновку за результатами розгляду заявки (повинно бути не раніше 2017 року);

сканована копія нотаріально завіреної копії відповідного сертифіката якості (сертифікат якості повинен бути складений (затверджений) не раніше 2017 року). В сертифікаті якості обов'язково зазначається об'єм товару (вага партії) (об'єм товару повинен бути не менше половини об’єму закупівлі визначеного в цій тендерній документації).

 Разом з тим, Скаржник не довів та документально не підтвердив неможливість виконати зазначену умову Документації та не довів, яким чином дана вимога перешкоджає Скаржнику взяти участь у Процедурі закупівлі.»

Коментар

пункт 9 рішення

Закупівля Рішення АМКУ Не задоволена
Зміст вимоги

Скаржник вважає, що вимога стосовно надання копій ГОСТу/ДСТУ/технічних умов виробника на виготовлення товару є дискримінаційною. Скаржник зазначає, що запитувані Замовником документи є власністю їх розробників, які з одного боку не мають обов’язку надавати їх на запит учасників та можуть вимагати за неї окрему плату, а з іншого боку ці документи можуть та містять комерційну таємницю, що також обумовлює обмежений доступ до них.

Рішення Колегії АМКУ

Відповідно до підпункту 2.3 пункту 2 додатку 6 Документації учасник у складі тендерної пропозиції повинен подати копію ГОСТу, або копія ДСТУ, або копія технічних умов виробника на виготовлення товару або витяг з копії технічних умов виробника з даними про товар (найменування, тип, вид, виконання товару, правила приймання, випробування, транспортування, експлуатації та/або зберігання, основні технічні характеристики товару тощо), або копію технічних регламентів, або копію стандартів Міністерства промислової політики. Скаржник не довів та документально не підтвердив неможливість виконати наведені вище умови Документації, а також не надав документального підтвердження, яким чином наведені вище умови Документації порушують його права та законні інтереси, пов'язані з участю у Процедурі закупівлі, та позбавляє можливості подати свою тендерну пропозицію через наявну умову Документації, у зв’язку з чим у Колегії відсутні підстави для задоволення Скарги в цій частині.

Закупівля Рішення АМКУ Не задоволена
Зміст вимоги

Скаржник вважає, що вимога щодо надання зразку сертифікату/паспорту якості виробника суперечить вимогам чинного законодавства України та є дискримінаційною. 4 Скаржник зазначає, що чинним законодавством України обов’язкове складання таких документів як сертифікат/паспорт якості/безпеки передбачено лише для окремих видів товарів (зерно, паливо тощо) і не вимагається для даного виду товару - продукції для чищення.

Рішення Колегії АМКУ

Відповідно до підпункту 2.4 пункту 2 додатку 6 Документації учасник у складі тендерної пропозиції повинен подати зразок сертифікату якості виробника, або зразок паспорту виробника, або зразок сертифікату аналізу виробника, або копію паспорту безпеки виробника. Якщо виробників декілька, то зазначені документи повинні бути надані на кожного виробника продукції. Скаржник не довів та документально не підтвердив неможливість виконати наведені вище умови Документації, а також не надав документального підтвердження, яким чином наведені вище умови Документації порушують його права та законні інтереси, пов'язані з участю у Процедурі закупівлі, та позбавляє можливості подати свою тендерну пропозицію через наявну умову Документації, у зв’язку з чим у Колегії відсутні підстави для задоволення Скарги в цій частині

Закупівля Рішення АМКУ Задоволена
Зміст вимоги

Скаржник зазначає, що Документація Замовника (пункт 3.2) вимогу, що учасник гарантує при постачанні оливи надати: - завірену(і) копію(ї) протоколу(ів) прискорених стендових випробувань на партію оливи, яка пропонується до постачання, в двигуні 5ТДФМА-1 або типу 6ТД-2 (6ТД-2Е) циліндровою потужністю 200 к.с. в обсязі не менше 20 годин, виданих державним підприємством "Харківське конструкторське бюро з двигунобудування" або іншим підприємством, але погоджені з державним підприємством "Харківське конструкторське бюро з двигунобудування" з висновком чи має олива зауваження за 20 годин випробувань чи ні". Скаржник стверджує, що встановлення зазначеної вимоги обмежує коло учасників лише тими, які можуть надати завірену(і) копію(ї) протоколу(ів) прискорених стендових випробувань на партію оливи, погодженого(-их) саме державним підприємством "Харківське конструкторське бюро з двигунобудування", що є дискримінаційним по відношенню до інших суб'єктів господарювання, у тому числі, до підприємства Скаржника. Скаржник зазначає, що зазначена вимога є дискримінаційною, та штучно звужує коло потенційних учасників, що прямо суперечить пункту 6 статті 3 Закону про особливості. За твердженням Скаржника, подібні документи можуть видавати й інші підприємства України, що здійснюють ремонт бронетанкової техніки. Подібні підприємства є не тільки в Харкові, як наприклад, ДП "Харківський бронетанковий завод" , але й у Києві, Львові.

Рішення Колегії АМКУ

Замовник не довів та документально не підтвердив необхідності встановлення зазначеної вимоги в Оголошенні (в частині необхідності надання зазначених вище документів, виданих або погоджених саме державним підприємством "Харківське конструкторське бюро з двигунобудування"). Враховуючи викладене, взяти участь зможуть лише ті суб'єкти господарювання, які зможуть надати зазначені вище документи, видані державним підприємством "Харківське конструкторське бюро з двигунобудування" або іншим підприємством, але погоджені з державним підприємством "Харківське конструкторське бюро з двигунобудування" (що є дискримінаційним по відношенню до інших суб'єктів господарювання, зокрема, Скаржника)

Закупівля Рішення АМКУ Не задоволена
Зміст вимоги

Скаржник зазначає, що Замовником у витязі вимагається надання усіх розділів Технічних умов, що автоматично призводить до надання повної копії ТУ. Технічні умови є приватною власністю їх власника та можуть складати комерційну таємницю. Вимога щодо надання ТУ у складі Пропозиції перешкоджає участі Скаржнику у даній закупівлі.

Рішення Колегії АМКУ

Скаржник не довів та документально не підтвердив неможливість виконати наведену вище умову Документації, а також не надав документального підтвердження, яким чином наведена вище умова Документації порушує його права та законні інтереси, пов'язані з участю у Процедурі закупівлі, та позбавляє можливості подати свою тендерну пропозицію через наявну умову Документації, у зв’язку з чим у Колегії відсутні підстави для задоволення Скарги в цій частині.

Закупівля Рішення АМКУ Не задоволена
Зміст вимоги

Скаржник зазначає, що Замовник задля можливості прийняти участь у закупівлі змушує потенційних учасників отримувати акти випробувань продукції від самого себе. Тобто можливість стати переможцем в цьому тендері залежить виключно від самого замовника ПАТ "Укрзалізниця". Скаржник зазначає, що на сьогодні не має досвіду співпраці з ПАТ "Укрзалізниця", але такий досвід є з приватними компаніями, яким Скаржник вже поставляв пральні порошки.

Рішення Колегії АМКУ

Скаржник не довів та документально не підтвердив неможливість виконати наведену вище умову Документації, а також не надав документального підтвердження, яким чином наведена вище умова Документації порушує його права та законні інтереси, пов'язані з участю у Процедурі закупівлі, та позбавляє можливості подати свою тендерну пропозицію через наявну умову Документації, у зв’язку з чим у Колегії відсутні підстави для задоволення Скарги в цій частині.

Щодо встановлення вимоги в ТД про укладення договору з третьою особою
Закупівля Рішення АМКУ Задоволена
Зміст вимоги

Згідно рішення Колегії. Скаржник вимагає відмінити рішення Замовника щодо встановлення дискримінаційної вимоги.

За твердженням Скаржника вимоги ТД передбачають укладання окремого договору на надання послуг із організації приймання та контролювання якості нафтопродуктів між постачальником та установою, визначеною наказом МЕРТУ від 24.09.2012 №1042.

 Скаржник вважає, що вказана норма порушує права Скаржника як потенційного переможця, оскільки чинним законодавством не передбачений обов’язок брати зобов’язання щодо оплати витрат третіх осіб за власний рахунок. 

Рішення Колегії АМКУ

Вимога скаржника задоволена.

У ході розгляду зазначеного питання Колегією встановлено наступне.

 Наведені витрати на послуги, пов’язані з постачанням палива для реактивних двигунів (проведення вхідного контролю якості), які здійснюються на умовах окремого договору між постачальником та установою, визначеною наказом МЕРТУ від 24.09.2012 №1042, не відносяться до предмета закупівлі, а отже положення щодо відшкодування зазначених витрат не можуть бути включені до ТД.  

Щодо відхилення пропозиції учасника через надання не чинних підтвердних документів щодо якості товару
Закупівля Рішення АМКУ Задоволена
Зміст вимоги

Згідно п.1 рішення Колегії, Скаржник не погоджується з рішенням Замовника стосовно відхилення його Пропозиції та вважає, що Замовник прийняв рішення про відхилення його Пропозиції неправомірно.

У зв'язку з цим Колегією була розглянута підстава відхилення Пропозиції Скаржника та встановлено наступне.

Згідно з протоколом розгляду тендерних пропозицій 622.02.2017 № 340/22/-17-Т Замовника відхилив Пропозицію Скаржника з наступної підстави: "учасником не надані документи на підтвердження, що новий сертифікат відповідності на ПЦ-І- 500Р-Н, термін дії якого закінчується 21 червня 2017, буде наданий не пізніше закінчення терміну дії даного, що не відповідає вимогам пункту 1.1 додатку 1 до тендерної документації".

Скаржник з приводу цього зазначає, що така причина відхилення суперечить Закону України "Про публічні закупівлі", так як ним виконані всі умови, які Замовник вимагав підпунктом 1.1 пункту 1 додатку 1 Документації.

Рішення Колегії АМКУ

У ході розгляду зазначеного питання Колегія встановила наступне.

Відповідно до підпункту 1.4.3 пункту 1.4 розділу 1 Документації предметом закупівлі є "23.51.1 Цемент. 44111000-1 Будівельні матеріали (цемент)".

Відповідно до підпункту 1.4.4 пункту 1.4 розділу 1 Документації срок поставки - до 31.12.2017.

Згідно з додатком 1 Документації Замовник визначив найменування товару, як "Портландцемент ПЦ-1-500Р-Н насип" (ДСТУ Б В 2.7.-46-2010; ДСТУ Б В.2.7-112-2002) та встановив наступну вимогу стосовно надання документів підтвердження відповідності: "на підтвердження відповідності продукції, на продукцію вітчизняного та імпортного виробництва надати скановану копію з оригінальної копії сертифікату відповідності, що має дійсний термін дії на дату розкриття пропозиції.

Якщо сертифікат відповідності на серійний випуск продукції має менше 3 місяців до закінчення терміну його дії, учасник повинен надати скановану копію заявки до органу з сертифікації відповідної галузі атестації (акредитації) про необхідність проведення нової сертифікації до закінчення терміну дії даного.

Якщо термін дії сертифіката відповідності закінчується від 3-х місяців до кінця року постачання продукції (або терміну дії договору), то учасник повинен підтвердити, що новий сертифікат відповідності буде наданий не пізніше закінчення терміну дії даного сканованою копією".

станом на дату подання тендерних пропозицій сертифікат відповідності № UA 1.090.0029922-16 ПАТ "Івано-Франківськцемент" був дійсним; станом на дату розгляду тендерних пропозицій, дата розкриття не була визначена.

У той час, термін дії сертифіката відповідності № UA 1.090.0029922-16 на портландцемент, шлакопортландцемент, портландцемент композиційний (згідно з додатком на портландцемент ПЦ-1-500Р-Н) ПАТ "Івано-Франківськцемент" не входить у період "від 3-х місяців до кінця року постачання продукції (або терміну дії договору)".

Враховуючи вищенаведене, Пропозиція Скаржника була неправомірно відхилена з підстав, зазначених у протоколі.

Коментар

пункт 1 рішення

Щодо встановлення вимоги в ТД про проведення експертизи товару в лабораторіях, визначених замовником
Закупівля Рішення АМКУ Задоволена
Зміст вимоги

Згідно п.3 рішення Колегії, Скаржник вимагає відмінити рішення Замовника щодо встановлення дискримінаційних вимог

Скаржник зазначає, що в додатку 3 ТД сказано, що "Замовник має право при поставці кожної окремої партії вугілля вимагати проведення незалежної експертизи та лабораторних досліджень щодо якісних та технічних показників вугілля та їх відповідності вимогам замовника за рахунок Учасника. В такому випадку учасник зобов’язаний вжити заходів щодо забезпечення доставки проб вугілля до лабораторії та здійснити оплату відповідних лабораторних досліджень на умовах та у строки, визначені замовником (надати відповідний гарантійний лист). Замовник залишає за собою право вибору лабораторії, що здійснюватиме дослідження вугілля щодо технічних та якісних показників".

 Як зауважує Скаржник, в Документації ніде не вказаний перелік цих лабораторій, їх адреси, вартість доставки проб вугілля та вартість послуг з проведення лабораторних досліджень. На думку Скаржника, ця вимога через невизначеність критеріїв Замовника щодо проведення незалежної експертизи та лабораторних досліджень, невизначеність переліку цих лабораторій, їх адрес та вартості послуг з проведення лабораторних досліджень та доставки проб до лабораторії, припускає різне тлумачення, що може призвести до застосування Замовником різних підходів до учасників торгів. Крім того, Скаржник зазначає, що учасник торгів додатково повинен буде оплачувати вартість експертиз та лабораторних досліджень. Разом з тим, учасник вартість цих робіт не знає, а тому не може остаточно розрахувати вартість своєї тендерної пропозиції.

Рішення Колегії АМКУ

Відповідно до додатку 3 ТД Замовник має право при поставці кожної окремої партії вугілля вимагати проведення незалежної експертизи та лабораторних досліджень щодо якісних та технічних показників вугілля та їх відповідності вимогам Замовника за рахунок учасника. В такому випадку учасник зобов'язаний вжити заходів щодо забезпечення доставки проб вугілля до лабораторії та здійснити оплату відповідних лабораторних досліджень на умовах та у строки, визначені Замовником (надати відповідний гарантійний лист). Замовник залишає за собою право вибору лабораторії, що здійснюватиме дослідження вугілля щодо технічних та якісних показників.

Документація не містить переліку лабораторій, до яких учасник повинен доставити проби вугілля, що не дає учаснику можливості, зокрема, сформувати ціну своєї тендерної пропозиції. Крім того, зазначена умова Документації дозволяє Замовнику застосовувати право щодо необхідності проведення експертизи та лабораторних досліджень вибірково, застосовуючи не однаковий підхід до учасників Процедури закупівлі.

 Замовник не обґрунтував необхідність встановлення у Документації наведеної вище вимоги, а також не спростував інформацію, наведену ПП "Альянс-Дніпро" у Скарзі. Встановлення зазначеної вимоги порушує, зокрема, принцип відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель, визначений статтею 3 Закону, а також є дискримінаційними по відношенню до інших учасників Процедури закупівлі, у тому числі Скаржника.

Коментар

пункт 3 рішення

Закупівля Рішення АМКУ Не задоволена
Зміст вимоги

Скаржник вважає, що вимога щодо надання протоколу випробування від акредитованої випробувальної лабораторії є дискримінаційною. Скаржник зазначає, що якість та безпечність конкретної партії мийних засобів не може підтверджуватись протоколом випробувань зразків у лабораторії, а здати цілу партію на дослідження неможливо. При зверненні до акредитованої випробувальної лабораторії на дослідження надається виключно один чи декілька зразків продукції. Висновки такого випробування стосуються виключно наданих зразків і жодним чином не можуть поширювати свій результат на всю партію чи решту продукції. Скаржник зазначає, що на момент подання тендерних пропозицій продукція взагалі може бути ще не виготовлена виробником, або конкретно та партія що поставлятиметься Замовнику ще не отримана учасником

Рішення Колегії АМКУ

Відповідно до підпункту 2.6 пункту 2 додатку 6 Документації учасник у складі тендерної пропозиції повинен подати оригінал (-и) документу (-ів) (протокол випробувань або аналіз досліджень тощо), який (-і) підтверджує (-ють) відповідність пропонованого учасником товару показнику мийної (чистильної) здатності та показнику поверхнево – активних речовин (ПАР), зазначених у технічній специфікації Замовника (додаток 5), виданого лабораторією, яка акредитована Національним агентством з акредитації України у відповідності до вимог стандарту ДСТУ ISO/IEC17025. В Документації відсутні вимоги щодо необхідності надання документів на партію товару. Скаржник не довів та документально не підтвердив неможливість виконати наведені вище умови Документації, а також не надав документального підтвердження, яким чином наведені вище умови Документації порушують його права та законні інтереси, пов'язані з участю у Процедурі закупівлі, та позбавляє можливості подати свою тендерну пропозицію через наявну умову Документації, у зв’язку з чим у Колегії відсутні підстави для задоволення Скарги в цій частині.

Закупівля Рішення АМКУ Не задоволена
Зміст вимоги

Скаржник зазначає, що на сьогодні згідно з чинним законодавством для виробництва прального порошку та введення їх в обіг споживачеві - проведення випробувань у акредитованих лабораторіях не є обов’язковим. Нелогічність виконання даної вимоги полягає також у тому, що надання такого протоколу у складі Пропозиції є безглуздим, оскільки результати випробувань стосуються лише наданого зразка іншої партії і не мають жодного відношення до партії товару, що буде постачатись Замовнику в майбутньому. На момент підготовки пропозицій Скаржнику невідома партія, яка буде відвантажуватись Замовнику.

Рішення Колегії АМКУ

При цьому, Скаржник не довів та документально не підтвердив неможливість виконати наведену вище умову Документації, а також не надав документального підтвердження, яким чином наведена вище умова Документації порушує його права та законні інтереси, пов'язані з участю у Процедурі закупівлі, та позбавляє можливості подати свою тендерну пропозицію через наявну умову Документації, у зв’язку з чим у Колегії відсутні підстави для задоволення Скарги в цій частині.

Щодо встановлення вимоги про місцезнаходження заводу/бази навантаження
Закупівля Рішення АМКУ Задоволена
Зміст вимоги

Згідно рішення Колегії, Скаржник вимагає внести зміни в ТД в частині усунення дискримінаційної   вимоги.

Скаржник повідомляє, що "згідно із пунктом 4 додатку 3 "Технічні вимоги до предмета закупівлі (ЛОТ 1 - ЛОТ 3)" до ТД, місцезнаходження заводу/бази навантаження повинно бути розташоване в м. Києві або приміська зона до 10 км від межі м. Києва. Вказати місцезнаходження заводу/баз навантаження, поштові адреси, телефони, режим роботи".

На думку Скаржника, вищевказані дискримінаційні вимоги порушують права ГІГІ "Автомагістраль", як потенційного учасника закупівлі.

За інформацією Скаржника, встановлена Замовником в Документації вимога суперечить вищевказаним принципам публічних закупівель та підпадає під ознаки дискримінації суб’єктів господарювання згідно зі статтею 31 Господарського кодексу України.

Скаржник повідомляє, що згідно з додатком В до ДСТУ-Н Б Д. 1.1-2:2013 "Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва", середня відстань перевезень будівельних матеріалів, виробів і конструкцій у разі місця розташування будови в місті становить 30 км.

На думку Скаржника, вищезазначені вимоги порушують права Скаржника.

Рішення Колегії АМКУ

Відповідно до пункту 4.2 розділу 1 Документації за лотами №№ 1-3 місце поставки товарів: самовивіз із заводу/бази навантаження Учасника.

Технічні вимоги до предмета закупівлі зазначаються в додатку 3 до ТД.

У тих випадках, коли у найменуванні або класифікації товару містяться посилання на конкретну торгівельну марку або виробника - слід читати як "або еквівалент".

Підтвердження повинно бути надане за встановленою формою (таблиця), та супроводжуватися завіреними копіями необхідних документів, які вимагаються змістом ТД. Учасник повинен надати коментарі по кожному пункту технічних вимог замовника та підтвердити відповідність товару вимогам ТД.

У додатку 3 Документації міститься інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі за лотами №№ 1-3, у якій зазначено, що учасники повинні надати гарантійний лист учасника, в якому підтверджують інформацію про те, що "місцезнаходження заводу/бази навантаження повинно бути розташоване в м. Києві або приміська зона до 10 км від межі м. Києва. Вказати місцезнаходження заводу/баз навантаження, поштові адреси, телефони, режим роботи".

Замовник не довів та документально не підтвердив необхідність встановлення даної вимоги в Документації.

Встановлення зазначеної вимоги обмежує коло учасників лише тими, які мають заводу/бази навантаження в м. Києві або в приміській зоні до 10 км від межі м. Києва, що є дискримінаційним по відношенню до інших суб’єктів господарювання, у тому числі, Скаржника.

Щодо дискримінаційного підходу при розгляді пропозицій
Закупівля Рішення АМКУ Не задоволена
Зміст вимоги

Згідно п.3 Колегії, Скаржник вимагає відмінити рішення про визначення переможця процедури закупівлі.

ТОВ "ИТ-Транзит" у Скарзі зазначає, що визначивши переможцем Процедури закупівлі ТОВ "МАСТЕРДАТА УКРАЇНА", Замовник порушив принципи здійснення закупівель, визначені статтею 3 Закону, а саме: добросовісна конкуренція серед учасників, відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель, недискримінація учасників; об’єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій.

Рішення Колегії АМКУ

Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника від 28.11.2016 № 51 переможцем Процедури закупівлі було визначено ТОВ "МАСТЕРДАТА УКРАЇНА".

Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника від 02.12.2016 № 55 щодо відхилення тендерної пропозиції переможця та визначення переможцем учасника закупівлі ТОВ "МАСТЕРДАТА УКРАЇНА" відмовилось від підписання договору, Замовником вирішено визначити переможцем Процедури закупівлі ТОВ "ЕФ ДІ АЙ КАМПАНІ".

Дискримінаційного підходу до розгляду ТП Скаржника не виявлено.

Коментар

пункт 3 рішення

Закупівля Рішення АМКУ
Зміст вимоги

Скаржник оскаржує рішення замовника щодо відхилення його пропозиції та рішення вибору переможця торгів.

 Зокрема, скаржник вважає, що у складі пропозиції переможця подані документи, що не відповідали вимогам замовника (відгук про виконання аналогічного договору, довідка про учасника). Крім цього, у переможця відсутня антикорупційна програма.

Рішення Колегії АМКУ

Колегія АМКУ задовольнила скаргу частково ( в частині відміни рішення про визначення переможця торгів).

Коментар

Пункти 1-3 скарги.

Закупівля Рішення АМКУ Задоволена
Зміст вимоги

Скаржник оскаржує рішення замовника щодо відхилення його пропозиції та рішення вибору переможця торгів.

Зокрема, скаржник вважає, що помилки, через які відхилено його пропозицію є формальними.

Це стосується: оформлення банківської гарантії; відсутності додатків в копіях аналогічних договорів; відсутності повної інформації в довідці про якісні та кількісні характеристики робіт.

 Водночас скаржник вважає, що пропозиція переможця не відповідала вимогам ТД в частині розрахунку договірної ціни та надання документів на підтвердження наявності необхідного обладнання для виконання робіт.

Рішення Колегії АМКУ

Рішенням Колегії вимоги скаржника задоволені повністю.

Закупівля Рішення АМКУ Не задоволена
Зміст вимоги

Скаржник вимагає відхилити пропозицію іншого учасника та відмінити рішення про визнання його переможцем.

 За інформацією скаржника переможець не надав тендерне забезпечення та довідку про надання достовірної інформації в пропозиції.

Рішення Колегії АМКУ

Рішенням колегії у задоволенні скарги відмовлено. Зокрема колегією встановлено, що подання тендерного забезпечення не вимагалося, а довідка про достовірність інформації є у складі ТП переможця.

Закупівля Рішення АМКУ Не задоволена
Зміст вимоги

Скаржник вимагає відмінити рішення про відхилення його пропозиції та допущення до аукціону пропозицій 2 інших учасників.  

Оскарження стосувалося правильності оформлення довідок та сертифікатів.

Рішення Колегії АМКУ

Рішенням колегії у задоволенні скарги відмовлено

Закупівля Рішення АМКУ Задоволена
Зміст вимоги

Скаржник оскаржує рішення замовника щодо відхилення його пропозиції та рішення вибору переможця торгів.

 Зокрема, згідно п.2 скарги скаржник вважає, що у складі пропозиції переможця подані  документи, що не відповідали вимогам замовника (копія паспорту не містить всіх сторінок).

Рішення Колегії АМКУ

Колегія АМКУ задовольнила скаргу.

Закупівля Рішення АМКУ Задоволена
Зміст вимоги

Скаржник оскаржує рішення замовника щодо допущення до аукціону одного з учасників..

Зокрема, скаржник вважає, що пропозиція цього учасника не відповідала як технічним так і іншим вимогам замовника.

Це стосується: довідки про обладнання, виконання вимог щодо доставки продукції.

Рішення Колегії АМКУ

Рішенням Колегії вимоги скаржника задоволені.

Коментар

Пункти 1 та 3 скарги

Закупівля Рішення АМКУ Задоволена
Зміст вимоги
Скаржник оскаржує рішення замовника щодо відхилення його пропозиції та рішення вибору переможця торгів.
Зокрема, скаржник вважає, що у складі пропозиції переможця подані документи, що не відповідали вимогам замовника (довідка про кваліфікованих виробників не містить інформації про розряди фахівців, договір оренди техніки подано без специфікацій). Водночас на думку скаржника всі документи подані в його пропозиції відповідають вимогам ТД.
Рішення Колегії АМКУ

Колегія Задовільнила скаргу повністю

Закупівля Рішення АМКУ Не задоволена
Зміст вимоги

Скаржник вимагає відмінити рішення замовника щодо вибору переможця  через відсутність підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів.

 Скаржник наполягає (п.6 скарги) на відхиленні пропозиції переможця оскільки відомості про його керівника містяться в реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення.  

Рішення Колегії АМКУ

Рішенням колегії у задоволенні скарги за цим пунктом відмовлено, оскільки уповноваженим щодо участі у процедурі закупівлі призначено іншу посадову особу переможця.

Закупівля Рішення АМКУ Задоволена
Зміст вимоги
Скаржник вимагає відмінити рішення про визнання переможця.
За інформацією скаржника переможець не надав низку документів, що вимагалися замовником. Крім того, на думку скаржника, переможець надав не достовірну інформацію про кінцевого бенефіціарного власника.
Рішення Колегії АМКУ

Рішенням Колегії Скаргу задоволено

Закупівля Рішення АМКУ
Зміст вимоги

Скаржник оскаржує рішення замовника щодо відхилення його пропозиції та рішення вибору переможця торгів.

 На думку скаржника, переможець подав документи, що не відповідають вимогам замовника.

Рішення Колегії АМКУ

Рішенням Колегії торги відмінено через порушення замовником порядку оприлюднення, зокрема повідомлення про намір укласти договір.

Щодо дискримінаційного підходу при підготовці проекту договору
Закупівля Рішення АМКУ Задоволена
Зміст вимоги

Згідно п.2 рішення Колегії, Скаржник вимагає внести зміни до ТД в частині змісту проекту договору. В якому встановлюються вимоги до взаємовідносин між підрядником та субпідрядниками.

Рішення Колегії АМКУ

У ході ознайомлення із зазначеним питанням Колегією встановлено наступне.

Замовником в ТД встановлені умови, які передбачають втручання у  порядок розрахунків між потенційним учасником та третьою стороною (субпідрядником), що є дискримінацією по відношенню до таких учасників.

 У зв’язку з цим є підстави для задоволення скарги.

Коментар

пункт 2 рішення

Закупівля Рішення АМКУ Не задоволена
Зміст вимоги

Скаржник зазначає, що у Документації у додатку 2 (проект договору) розділі "5. ПОСТАВКА ТОВАРУ" зазначено: "5.1. Поставка Товару: протягом 10 робочих днів з дати укладення цього Договору, але не пізніше 30 листопада 2018 року". Скаржник зауважує, що в Україні товар, який вимагається у тендері, цілком або частково не виробляється і строк поставки з-за кордону складає мінімум 6-8 тижнів. Вимогою у поставці протягом 10 робочих днів Замовник обмежує коло можливих учасників лише тими, у кого цей товар вже є в наявності - і, вочевидь, на думку Скаржника, "чекає" на цей тендер

Рішення Колегії АМКУ

Скаржник не довів та документально не підтвердив неможливість виконання зазначеної умови Документації, у зв’язку з чим відсутні підстави для задоволення Скарги в цій частині.

Щодо дискримінаційного підходу при оцінці пропозицій в частині відсутності цифрового підпису на ТП
Закупівля Рішення АМКУ Задоволена
Зміст вимоги

Згідно з п.1 рішення Колегії, Скаржник вимагає відмінити рішення про відхилення його пропозиції.

Відповідно до протоколу розгляду пропозицій ТП скаржника була відхилена з наступної підстави: «Скаржник не відповідає умовам ТД, а саме згідно з ТД розділом «Оцінка тендерної пропозиції» пунктом 2 «Інша інформація».

Згідно з указаним пунктом: «Тендерна пропозиція учасника має бути підписана електронним цифровим підписом керівника учасника».

 На думку Скаржника рішення замовника  про відхилення його ТП  є необгрунтованим і протиправним.

Рішення Колегії АМКУ

У ході ознайомлення із зазначеним питанням Колегією встановлено наступне.

Замовником в ТД встановлена вимога щодо завантаження переможцем торгів протягом 1 робочого дня з дати проведення аукціону нової ТП. При цьому ТП має бути завірена електронним цифровим підписом керівника учасника».

У рішенні Колегії зазначено, що ТП, отримані електронною системою після закінчення строку їх подання, не приймаються та повертаються учасникам які їх подали. Отже, у зв’язку з тим, що  файл має бути завантажений після закінчення строку їх подання (що є порушенням Закону) він не може бути врахований та не відноситься до документів, передбачених ст..17 Закону.

 Враховуючи вищенаведене, Пропозиція Скаржника була неправомірно відхилена з підстави зазначеної замовником.

Коментар

пункт 1 рішення

Щодо змісту ТД в частині визначення предмета закупівлі
Закупівля Рішення АМКУ Задоволена
Зміст вимоги

Згідно рішення Колегії, Скаржник вимагає внести зміни до ТД в частині визначення предмета закупівлі, а саме поділити його на лоти.

 На думку Скаржника сформувавши предмет закупівлі без поділу на лоти замовник обмежив коло учасників торгів.

Рішення Колегії АМКУ

У ході ознайомлення із зазначеним питанням Колегією встановлено наступне.

Сформувавши предмет закупівлі без його поділу на лоти, Замовник обмежив участь у тендері тільки тими, які зможуть запропонувати лікарські засоби одразу за всіма позиціями.

 Виходячи з викладеного замовник має внести зміни в ТД в цій частині.

Закупівля Рішення АМКУ Задоволена
Зміст вимоги

Аналогічно попередній скарзі.

Закупівля Рішення АМКУ Задоволена
Зміст вимоги

Згідно рішення Колегії, скаржник вимагає внести зміни до ТД в частині визначення предмета закупівлі, а саме.

 На думку скаржника, Додатком 3 ТД встановлені вимоги щодо постачання витратних матеріалів в цілому, наслідком чого є те, що може бути  поставлена продукція. вироблена лише одним  виробником.

Рішення Колегії АМКУ

Відповідно до вимог ТД, «у зв’язку з особливістю предмета закупівлі щодо забезпечення цілісного та безпечного лікування пацієнтів методом постійного амбулаторного та автоматизованого периатонального діалізу, умовою торгів є подання учасниками своїх пропозицій щодо предмета закупівлі (всіх найменувань) лише в цілому.

Замовник не надав документального підтвердження, що за вказаним найменуванням товарів можливо запропонувати продукцію щонайменше двох виробників, зареєстровану в Україні та не спростував інформацію, наведену в скарзі.

 Виходячи з викладеного, Замовник має внести зміни до ТД в цій частині.   

Закупівля Рішення АМКУ
Зміст вимоги

Скаржник оскаржує дискримінаційні вимоги ТД, згідно з якими допущені порушення при визначенні предмета закупівлі. 

Рішення Колегії АМКУ

Рішенням Колегії вимоги скаржника  задоволено.

Щодо змісту ТД в частині подання зразка документів виробника
Закупівля Рішення АМКУ Задоволена
Зміст вимоги

Згідно п.2 рішення Колегії, Скаржник вимагає внести зміни до ТД в частині вилучення вимоги про подання зразка документів виробника, а саме.

Скаржник повідомляє, що у ТД замовником встановлена вимога щодо подання учасниками зразка документів виробника, які будуть подаватися з продукцією і підтверджують її приналежність і якість (сертифікат якості з відміткою інспекторського контролю філії НДКТІ УЗ, сертифікат відповідності), завірені учасником торгів.

На думку скаржника, така вимога є дискримінаційною  оскільки змушує учасників надати зразок документу і при цьому ще отримати на зразку відмітку у структурному підрозділі «Укрзалізниці».

Рішення Колегії АМКУ

Наведені вимоги ТД не узгоджені між собою і можуть бути підставою для відхилення ТП з причин не залежних від учасників.

 Виходячи з викладеного, вимога скаржника в цій частині  задоволена.    

Коментар

пункт 2 рішення

Закупівля Рішення АМКУ Не задоволена
Зміст вимоги

Скаржник зазначає, що він не є виробником пральних порошків і не співпрацює безпосередньо з виробником продукції. Скаржник закуповує товар у посередника з більш вигідними для нього умовами. Вимога про надання зразків документів виробника у складі Пропозиції перешкоджає участі Скаржника та іншим учасникам, що не співпрацюють напряму з виробником, прийняти участь у даній закупівлі.

Рішення Колегії АМКУ

Відповідно до додатку 1 Документації, вимоги до технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, зокрема, на кожен вид продукції надати зразки документів виробника, що підтверджують якість та походження продукції, запропонованої до постачання (паспорт та/або сертифікат якості тощо). Зразки документів виробника рекомендовано надавати з позначкою "Зразок". Документи з якості надаються ще раз учасником, якого визначено переможцем Процедури закупівлі, з кожною партією продукції, що постачається. Скаржник не довів та документально не підтвердив неможливість виконати наведену вище умову Документації, а також не надав документального підтвердження, яким чином наведена вище умова Документації порушує його права та законні інтереси, пов'язані з участю у Процедурі закупівлі, та позбавляє можливості подати свою тендерну пропозицію через наявну умову Документації, у зв’язку з чим у Колегії відсутні підстави для задоволення Скарги в цій частині.

Щодо змісту ТД в частині визначення вимог до предмета закупівлі
Закупівля Рішення АМКУ Не задоволена
Зміст вимоги

Згідно пункту 1 рішення АМКУ скаржник вимагає внести зміни до ТД в частині визначення вимог до предмета закупівлі, а саме.

Скаржник повідомляє, що у ТД замовником встановлена вимога щодо поставки виключно нового товару (не раніше 01.11.2016 виготовлення).

 На думку скаржника, така вимога є дискримінаційною  та не відповідає законодавству, зокрема Технічним вимогам Т06.08, якими встановлені терміни експлуатації предмета закупівлі –32 або 35 років (в залежності від конкретного найменування виробу).

Рішення Колегії АМКУ

За твердженням замовника продукція виготовлена до 01.12.2016 не відповідає вимогам, діючого в Україні ДСТУ ГОСТ 32400:2016. Продукція виготовлена раніше має нижчі технічні вимоги по хімічному складу та механічним властивостям.

 Водночас, Скаржник  не довів та не надав документального підтвердження не можливості виконання вимоги ТД щодо поставки нової продукції. Виходячи з викладеного, вимога скаржника в цій частині не задоволена.    

Коментар

пункт 1 рішення

Закупівля Рішення АМКУ Задоволена
Зміст вимоги

Скаржник вимагає усунути  дискримінаційні вимоги ТД, що призводять до обмеження конкуренції при закупівлі фармацевтичної продукції.

Рішення Колегії АМКУ

Рішенням Колегії скаргу задоволено.

Закупівля Рішення АМКУ Не задоволена
Зміст вимоги

Скаржник зазначає, що у додатку 2 Замовником вказано, що все звукове обладнання повинно бути придбано через офіційного імпортера (дистриб’ютора) обладнання в Україну, з відповідними підтверджуючими документами. За твердженням Скаржника, ця вимога є дискримінаційною, оскільки, виходячи з її змісту, взяти участь у Процедурі закупівлі можуть лише ті учасники, які або: 1.- безпосередньо співпрацюють із виробниками, тобто є імпортерами товару що є предметом Торгів, 2. які знаходяться в господарських відносинах безпосередньо з імпортером - офіційним дистриб’ютором.

Скаржник зазначає, що теза "з відповідними підтверджуючими документами" створює невизначеність для учасника і носить суб'єктивний характер щодо документів, які, на думку Замовника, можуть підтвердити статус імпортера, як офіційного  дистриб’ютора, або статус придбаного товару у такого імпортера – офіційного дистриб’ютора.

Рішення Колегії АМКУ

Скаржник не довів та документально не підтвердив неможливість виконати наведені вище умови Документації, а також не надав документального підтвердження, яким чином наведені вище умови Документації порушують його права та законні інтереси, пов'язані з участю у Процедурі закупівлі, та позбавляє можливості подати свою тендерну пропозицію через наявну умову Документації, у зв’язку з чим у Колегії відсутні підстави для задоволення Скарги в цій частині.

Закупівля Рішення АМКУ Не задоволена
Зміст вимоги

Відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій від 12.09.2018 підставою відхилення тендерної пропозиції Скаржника було наступне: "згідно п.7 ч.2 Додатку 2 ТД учасники у складі ТП повинні надати відомості з ЄДРПОУ, які отримано не більше ніж за 30 днів до кінцевого строку подання тендерних пропозицій (для юридичних осіб). Разом з тим, у порушення даної вимоги, учасником товариство з обмеженою відповідальністю "ІК-ПРОЕКТ" не надано відповідного документу, що порушує вимоги ТД". Скаржник зазначає, що ним у складі тендерної пропозицій було надано витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, датований 20.08.2018, де повністю дублюється вся інформація, яка наявна в відомостях з ЄДРПОУ.

Рішення Колегії АМКУ

Відповідно до інформації, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу, Скаржник є юридичною особою. У складі тендерної пропозиції Скаржника відсутні відомості з ЄДРПОУ, що не відповідає умовам Документації в цій частині. Враховуючи наведене, тендерна пропозиція Скаржника не відповідала наведеним вище умовам Документації, тому була правомірно відхилена замовником із зазначеної вище підстави, у зв'язку з чим відсутні підстави для задоволення Скарги в цій частині.

Щодо змісту ТД в частині визначення технічних вимог до предмета закупівлі
Закупівля Рішення АМКУ Задоволена
Зміст вимоги

Згідно пункту 3 рішення АМКУ скаржник вимагає внести зміни до ТД в частині визначення технічних вимог до предмета закупівлі, а саме.

Скаржник повідомляє, що у ТД замовником встановлена вимога щодо відповідності товару вимогам креслень до рам бокових 100.00.020-4СБ або 7055.00.020-0СБ та балок надресорних 100.00.010-4СБ або 7055.00.010-СБ  або еквівалент.

 На думку скаржника, така вимога є дискримінаційною  оскільки скаржник не має доступу до вказаних креслень, а зазначені ТУ відсутні у вільному доступі. Таким чином, скаржник не може визначити еквівалент предмета закупівлі.

Рішення Колегії АМКУ

У ході ознайомлення із зазначеним питанням Колегією встановлено наступне.

Оголошення про проведення процедури не містить 100.00.020-4СБ або 7055.00.020-0СБ 100.00.010-4СБ або 7055.00.010-СБ, що не дає можливості потенційним учасникам визначити еквівалент предмета закупівлі. 

 Виходячи з викладеного, вимога скаржника щодо внесення змін в ТД в цій частині  задоволена.   

Коментар

пункт 3 рішення

Закупівля Рішення АМКУ Задоволена
Зміст вимоги

Згідно п.2 рішення Колегії, Скаржник вимагає внести зміни до ТД в частині усунення дискримінаційних технічних вимог.

Скаржник повідомляє, що встановлені технічні вимоги до предмета закупівлі відповідають продукції лише одного виробника на Україні.

 Крім цього, скаржник вважає, що замовник не вірно визначив предмет закупівлі об’єднавши в одному предметі дві позиції товару.

Рішення Колегії АМКУ

Додаток 4 ТД містить ТЗ «код ДК 021:2015 – 24310000-00 Основні неорганічні хімічні речовини з переліком вимог, яким повинен відповідати запропонований товар.

Згідно рішення колегії замовник не обґрунтував необхідності встановлення в ТД вказаних вимог та не довів, що встановленим вимогам відповідає товар щонайменше двох виробників.

 Виходячи з викладеного, вимога скаржника щодо внесення змін в ТД в цій частині  задоволена.   

Коментар

пункт 2 рішення

Закупівля Рішення АМКУ Задоволена
Зміст вимоги
Скаржник оскаржує дискримінаційні вимоги ТД, згідно з якими:
1) продукція має бути виготовлена не раніше 01.11.2016;
2)має бути наданий зразок сертифіката якості на якому отримати відмітку структурного підрозділу запмовника 
3) вимоги, згідно з якими продукція поставляється згідно ТУ, відсутні у вільному доступі
Рішення Колегії АМКУ

Рішення Колегії скаргу задоволено.

Закупівля Рішення АМКУ Не задоволена
Зміст вимоги
Скаржник вимагає усунути  дискримінаційні вимоги ТД, що призводять до обмеження конкуренції (зокрема щодо визначення предмета закупівлі за іншим кодом CPV, визначення додаткових технічних характеристик та усунення технічних характеристик, які на думку скаржника є дискрмінаційними)
Рішення Колегії АМКУ

Рішенням Колегії у задоволенні скарги відмовлено

Закупівля Рішення АМКУ Не задоволена
Зміст вимоги

Згідно п.1 Скаржник оскаржує дискримінаційні вимоги ТД, згідно з якими:

термін придатності  продукції має бути не більше 7 діб;

При цьому скаржник готовий поставити товар (сир кисломолочний) з теміном придатності 14 діб.

Рішення Колегії АМКУ

Рішенням Колегії вимогу скаржника  за п.1 скарги не задоволено.

Закупівля Рішення АМКУ Задоволена
Зміст вимоги

Скаржник оскаржує дискримінаційні вимоги ТД, згідно з якими:

технічне завдання не відповідає вимогам ДСТУ (п.2 скарги);

проект договору не містить порядку зміни його умов (п.3.1 скарги).

Рішення Колегії АМКУ

Рішенням Колегії вимоги скаржника  за п. 2 та 3.1 скарги задоволено.

Щодо вибору переможця та відхилення пропозиції скаржника
Закупівля Рішення АМКУ Задоволена
Зміст вимоги
Скаржник оскаржує рішення замовника щодо відхилення його пропозиції та рішення вибору переможця торгів.
Зокрема, скаржник вважає, що подана ним довідка про відсутність заборгованості по бюджетним платежам відповідає вимогам ТД Замовника.
Рішення Колегії АМКУ

Рішенням Колегії вимоги скаржника задоволені

Закупівля Рішення АМКУ Задоволена
Зміст вимоги

Скаржник оскаржує рішення замовника щодо відхилення його пропозиції та рішення вибору переможця торгів.

 Зокрема, скаржник вважає, що подана ним довідка про залучення субпідрядників відповідає вимогам ТД Замовника

Рішення Колегії АМКУ

Рішенням Колегії вимоги скаржника задоволені

Закупівля Рішення АМКУ Задоволена
Зміст вимоги

Скаржник вимагає відмінити рішення про визначення переможця торгів.

Згідно п.1 скарги переможцем порушено строк подання одного з документів, який є обов’язковим для заповнення і подання у складі тендерної пропозиції.

Замовником проігноровано це порушення.

Рішення Колегії АМКУ

Рішенням Колегії скаргу задоволено.

Закупівля Рішення АМКУ Задоволена
Зміст вимоги

Скаржник оскаржує рішення замовника щодо відхилення його пропозиції та рішення вибору переможця торгів.

Зокрема, скаржник вважає, що помилки, через які відхилено його пропозицію є формальними.

Це стосується: подання данних про продукцію, що є предметом закупівлі.

Закупівля Рішення АМКУ Задоволена
Зміст вимоги
Скаржник оскаржує рішення замовника щодо вибору переможця торгів.
Зокрема, згідно п. 2 скарги скаржник вважає, що у складі пропозиції переможця подані документи, що не відповідали вимогам замовника (відсутня копія 6 стор. паспорта).
Закупівля Рішення АМКУ Задоволена
Зміст вимоги

Скаржник вимагає відхилити пропозицію іншого учасника та відмінити рішення про визнання його переможцем.

 За інформацією скаржника переможець надав не достовірну інформацію в пропозиції.

Щодо надання зразка товару
Закупівля Рішення АМКУ Не задоволена
Зміст вимоги

Скаржник не погоджується з умовами Документації що протягом трьох робочих днів з дня розкриття Пропозицій учасники надають на поштову адресу Замовника зразок Продукції, а також завірені копії документів, що підтверджують технічні та якісні та інші характеристики товару, а саме – копії технічних умов на радіостанцію, та копії протоколу випробувань на відповідність MIL-STD-810-C, -D, - Е, -F, які були проведені в Україні.

Рішення Колегії АМКУ

зразки продукції та копії технічних умов на радіостанцію, що пропонується на торги та копії протоколів випробувань на відповідність MIL-STD810-C, -D, -E, -F, які вимагаються після кінцевого строку подання Пропозицій, не є складовою Пропозиції учасника у розумінні Закону, отже невідповідність наданих зразків та протоколів, чи їх ненадання не може бути підставою відхилення Пропозиції учасника відповідно до вимог статті 30 Закону. Скаржник не довів та документально не підтвердив неможливість виконання вказаних умов Документації, та не довів, яким чином наведені умови Документації порушують його права та законні інтереси, пов'язані з участю у Процедурі закупівлі та перешкоджають Скаржнику взяти участь у Процедурі закупівлі та подати свою тендерну пропозицію, у зв'язку з чим відсутні підстави для задоволення Скарги в цій частині.

Щодо довідки про створення юридичної особи та досвіду роботи на ринку
Закупівля Рішення АМКУ Задоволена
Зміст вимоги

Скаржник зазначає, що вимога щодо надання довідки про реєстрацію та досвід роботи на ринку робіт/послуг протипожежного призначення не менше 5 років (для підтвердження надати свідоцтво про державну реєстрацію або інший документ) є дискримінаційною, оскільки ліцензія на надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення не має обмежень ні по території, ні по терміну дії, ні по об'єктам надання послуг. Встановивши вимогу про досвід в учасника 5 років, Замовник свідомо та навмисно обмежує коло учасників, які можуть взяти участь у торгах та можуть бути визнані переможцем торгів. Так як учасники, які мають необхідну матеріальнотехнічну базу, необхідну кількість працівників, досвід надання аналогічних послуг та відповідають всім встановленим вимогам, однак не мають досвіду саме 5 років не зможуть бути визнані переможцем торгів, оскільки не відповідатимуть технічному завданню Замовника.

Рішення Колегії АМКУ

Замовник не довів необхідності встановлення наведеної вище вимоги. Враховуючи викладене, взяти участь у Процедурі закупівлі зможуть ті суб’єкти господарювання, які мають досвід роботи на ринку робіт/послуг протипожежного призначення не менше 5 років, що є дискримінацією по відношенню до інших суб’єктів господарювання, у тому числі Скаржника.

Щодо довідки про наявність на складі продукції
Закупівля Рішення АМКУ Задоволена
Зміст вимоги

Скаржник зазначає, що пунктом 6 розділу 3 Документації та додатком 2 Документації вимагається: "Учасники повинні надати гарантійний лист в довільній формі, щодо підтвердження наявності в учасника не менше 50% марки вугілля, які є предметом даної закупівлі на складі, обов’язково вказавши адресу складу для можливості перевірки Замовником факту наявності, також учасник повинен надати копії документів, що підтверджують цю наявність, отриманих не раніше 2018 року (копії видаткових накладних, товаротранспортних або залізничних, та посвідчень про якість на отриману партію товару". Скаржник вважає дані вимоги дискримінаційними, оскільки Скаржник не має в наявності на момент подання пропозиції 50 % вугілля, що є предметом закупівлі, а планує його придбати у разі перемоги в торгах та укладанні договору за результатами Процедури закупівлі.

Рішення Колегії АМКУ

Замовник не довів та документально не підтвердив необхідність встановлення саме такої кількості наявного в учасників вугілля. За таких умов, взяти участь у Процедурі закупівлі зможуть лише суб'єкти господарювання, які на момент подання пропозицій мають у наявності не менше 50% всіх марок вугілля, які є предметом закупівлі на відповідному складі, що є дискримінаційним по відношенню до інших суб'єктів господарювання, у тому числі Скаржника.

Закупівля Рішення АМКУ Не задоволена
Зміст вимоги

Скаржник зазначає про наявність умов Документації, які заважать йому прийняти участь у Процедури закупівлі, зокрема, Скаржник не погоджується з умовою щодо надання інформації про наявність на складі учасника вугілля кам’яного. Скаржник зауважує, що за таких умов він повинен мати в наявності вугіллі на складі, чим обмежив коло учасників тими, хто вже має таке вугілля на складі.

Рішення Колегії АМКУ

Згідно з пунктом 6 розділу ІІІ Документації вугілля, за марками повинно відповідати діючим ДСТУ. Технічна характеристика кам’яного вугілля: вугілля марки ДГР (0-200) зола не більш 35,0%, волога не більш 10,0%, (згідно ДСТУ 3472-2015 та ГОСТ 19242-73). Відповідно до підпункту 5 пункту 6 розділу ІІІ Документації для підтвердження відповідності Пропозиції учасники повинні надати скановану інформацію про наявність на складі учасника вугілля кам'яного (марка, кількість). Скаржник не довів та документально не підтвердив неможливість виконання вказаних умов Документації, та не довів, яким чином наведені умови Документації порушують його права та законні інтереси, пов'язані з участю у Процедурі закупівлі та перешкоджають Скаржнику взяти участь у Процедурі закупівлі та подати свою тендерну пропозицію, у зв'язку з чим відсутні підстави для задоволення Скарги в цій частині.

Щодо формальних помилок
Закупівля Рішення АМКУ Задоволена
Зміст вимоги

Відповідно до кваліфікації тендерної пропозиції Скаржника від 18.09.2018 підставою відхилення Пропозиції Скаржника було наступне: "Учасником у складі Пропозиції не подано реєстру документів, що є порушенням вимог Документації". Скаржник зазначає, що ним був наданий реєстр документів відповідно до умов Документації.

Рішення Колегії АМКУ

Враховуючи вище викладене, в тому числі, визначення формальних помилок у Законі, Замовник не довів та документально не підтвердив, що оформлення Скаржником Пропозиції у спосіб, наведений вище, впливає на зміст Пропозиції Скаржника, у зв'язку з чим Пропозиція Скаржника була неправомірно відхилена Замовником з наведеної вище підстави.

Закупівля Рішення АМКУ Не задоволена
Зміст вимоги

Згідно з інформацією, оприлюдненою на веб-порталі Уповноваженого органу підставою для відхилення Пропозицї Скаржника стало наступне: "Учасником подано подано форму "Цінова пропозиція", яка не відповідає формі, що встановлена у Документації".

Рішення Колегії АМКУ

Враховуючи наведене, Пропозиція Скаржника не відповідала умовам Документації в цій частині та була правомірно відхилена з наведеної вище підстави, у зв’язку з чим відсутні підстави для задоволення Скарги в цій частині

Закупівля Рішення АМКУ Не задоволена
Зміст вимоги

Скаржник зазначає, що пунктом 1.3 розділу 3 Документації передбачено: "Замовник не зобов’язаний приймати пропозиції, що містять інші помилки, аніж ті, що названо вище". Таким чином, за твердженням Скаржника, Замовник звужує можливі формальні (несуттєві) помилки тими, що визначені Замовником в Документації, а у разі інших помилок, що не призводить до значного спотворення інформації, може відхилити тендерну пропозицію небажаного учасника.

Рішення Колегії АМКУ

Скаржник не довів та документально не підтвердив неможливість виконати наведену вище умову Документації, а також не надав документального підтвердження, яким чином наведена вище умова Документації порушує його права та законні інтереси, пов'язані з участю у Процедурі закупівлі, у зв'язку з чим відсутні підстави для задоволення Скарги в цій частині

Закупівля Рішення АМКУ
Зміст вимоги

Відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій від 07.09.2018 підставою відхилення тендерної пропозиції Скаржника було наступне: "не виконана вимога Замовника у п. 3 розділу 6 тендерної документації щодо надання проекту договору про закупівлю, який викладений у додатку 5 тендерної документації та який має бути наданий у заповненому вигляді, у складі тендерної пропозиції учасника наданий не заповнений проект договору". Скаржник вважає дану помилкою формальною.

Рішення Колегії АМКУ

Враховуючи наведене, тендерна пропозиція Скаржника не відповідала умовам Документації в цій частині, тому була правомірно відхилена Замовником із зазначеної в протоколі підстави, у зв'язку з чим відсутні підстави для задоволення Скарги в цій частині.

© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено

Необхідно авторизуватись

Необхідно авторизуватись

Помилка з'єднання