Щодо обрахування ціни тендерної пропозиції

Відхилення через не вірне обрахування учасником ціни пропозиції з урахуванням ПДВ
Закупівля Рішення АМКУ Задоволена
Зміст вимоги

Згідно п.1.4 рішення Колегії Учасник вимагає відмінити рішення Замовника щодо відхилення його ТП через не вірне обрахування ціни ТП. підставою відхилення Пропозиції Скаржника було: "В ціновій пропозиції ТОВ "Вінницька будівельна компанія" податок на додану вартість нарахований на всю суму цінової пропозиції, що суперечить вимогам статті 197 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI (податок нараховується на вартість матеріалів, виробів та обладнання)".

Рішення Колегії АМКУ

Вимога скаржника задоволена, з наступних причин:

Документація не містила окремих вимог стосовно умов та порядку нарахування ПДВ, тому Пропозиція Скаржника була неправомірно відхилена з наведеної вище підстави.

Коментар

пункт 1.4 рішення

Щодо включення вимоги до ТД щодо обрахування ціни без урахування ПДВ
Закупівля Рішення АМКУ Задоволена
Зміст вимоги

Згідно п.4 рішення Колегії, Учасник вимагає внести зміни до ТД щодо врахування ПДВ при оцінці пропозицій.

Скаржник повідомляє, що в додатку 1 та додатку 4 до ТД зазначено: "при оцінці пропозицій учасників торгів з різним статусом платників ПДВ приймається до порівняння ціна пропозиції без ПДВ".

На думку Скаржника, дані положення Документації є дискримінаційними по відношенню до тих учасників, які не є платниками ПДВ, та такими, що порушують основні принципи державних закупівель, визначені статтею 3 Закону, зокрема, максимальну економію та ефективність та не дискримінацію учасників.

Рішення Колегії АМКУ

Вимога скаржника задоволена, з наступних причин:

Згідно рішення Колегії:

«У додатку 4 ТД містяться Критерії та методика оцінки  тендерних пропозицій, зокрема, наступні критерії:

"Оцінка пропозицій здійснюється за критерієм - "ціна".

При оцінці пропозицій учасників торгів з різним статусом платників ПДВ приймається до порівняння ціна пропозиції без ПДВ".

Крім того, ТД передбачається формування ціни з урахуванням всіх податків.

Отже, оцінка тендерних пропозицій за наведеною вищу методикою може призвести до того, що переможцем може бути обраний учасник (платник ПДВ), цінова пропозиція якого (з урахуванням всіх витрат, у тому числі, ПДВ) може бути вищою за цінову пропозицію учасника, який не є платником ПДВ.

Такі дії Замовника є дискримінаційними по відношенню до тих учасників, які не є платниками ПДВ та порушують основі принципи публічних закупівель, визначені статтею З Закону України "Про публічні закупівлі", зокрема, максимальну економію та ефективність та недискримінацію учасників.

 Враховуючи викладене, Замовник має внести зміни в цій частині.

Коментар

пункт 4 рішення

Щодо включення вимоги до ТД щодо врахування необхідності щомісячного відшкодування Замовнику суми податку на землю, згідно з наданим Замовником розрахунком
Закупівля Рішення АМКУ Не задоволена
Зміст вимоги

Згідно п.2 рішення Колегії, Скаржник вимагає внести зміни до ТД в частині вилучення норми щодо відшкодування податку.

Скаржник зазначає, проектом договору (додаток 2 до Документації”) передбачено, що "Виконавець зобов’язаний: п. 6.3.26: у відповідності до п. 284.3 ст. 284 Податкового кодексу України проводити щомісячно відшкодування Замовнику суми податку на землю, згідно з наданим Замовником розрахунку".

За інформацією Скаржника, така істотна умова договору є порушенням чинного законодавства і прав учасників з зв’язку з наступним.

Скаржник повідомляє, що "відповідно до Податкового кодексу вносити плату за землю зобов’язана особа, чиє право на використання земельної ділянки у господарській діяльності”.

Рішення Колегії АМКУ

Вимога скаржника не задоволена, з наступних причин:

Згідно рішення Колегії:

Відповідно до пункту 6.3 додатку 2 Документації Виконавець зобов’язаний, зокрема, згідно з рішенням Дніпропетровської обласної ради від 19.02.2016 № 22-2/УІІ, на строк визначений у пункті 5.1. цього Договору, укласти договір з Замовником на безоплатне користування приміщенням харчоблоку, комор та технологічним обладнанням, кухонним інвентарем та посудом. Після закінчення строку цього договору повернути Замовнику приміщення, обладнання, кухонний інвентар та посуд у належному стані, кількості, якості та вигляду, придатному для подальшого користування, що відповідає стану на момент передачі"

У відповідності до пункту 284.3 статті 284 Податкового кодексу України проводити щомісячно відшкодування Замовнику суми податку на землю, згідно з наданим Замовником розрахунку.

Враховуючи норми Податкового кодексу України та положення Документації щодо "відшкодування Замовнику суми податку на землю", Скаржник не довів та документально не підтвердив, яким чином зазначена умова Документації порушує його права та законні інтереси, та перешкоджає йому взяти участь у Процедурі закупівлі.

Коментар

пункт 2 рішення

Щодо визначення переможцем учасника, який подав пропозицію з необґрунтовано низькою ціною
Закупівля Рішення АМКУ Не задоволена
Зміст вимоги

Згідно п.1 рішення Колегії, Скаржник вимагає від замовника відмінити рішення про визначення переможцем учасника який подав недостовірну інформацію про ціну пропозиції.

За твердженням Скаржника, ціна ТП ТОВ "Паперова" на деякі позиції предмету закупівлі є демпінговою (нижчою за середньо ринкову в три й більше разів), що підтверджується експертним висновком Київської торгово-промислової палати  від 30.03.2017 № ІД-272 (для підтвердження зазначеної інформації Скаржник наводить порівняльну таблицю).

За твердженням Скаржника, можна зробити висновок, що зазначені в таблиці найменування товару, вартість яких в три, чотири, шість та навіть в більше, як 30 разів нижча за середньо ринкові ціни на аналогічний товар

На думку Скаржника, у ТП ТОВ "Паперова" зазначена недостовірна інформація щодо ціни товару, яка підтверджується експертним висновком Київської торгово-промислової палати від 30.03.2017 № Ц-272.

Дії службових осіб ТОВ "Паперова" щодо зазначення недостовірної інформації в тендерній пропозиції можуть бути визнані ухиленням від оподаткування шляхом приховування прибутку через заниження ціни товару.

Відповідно до частини сьомої статті 28 Закону у разі отримання достовірної інформації про наявність факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника.

 Отже, враховуючи викладене вище, як зауважує Скаржник, Пропозиція ТОВ "Паперова" повинна бути відхилена Замовником, як така, що містить недостовірну інформацію.

Рішення Колегії АМКУ

Вимога скаржника не задоволена, з наступних причин:

Згідно рішення Колегії:

Разом з тим, ТД не містить окремих вимог щодо порядку формування ціни, зокрема, не містить обмежень до суми цінової пропозиції, які можуть запропонувати учасники Процедури закупівлі.

Враховуючи викладене, Скаржник не довів та документально не підтвердив, в чому полягає недостовірність наданої у складі Пропозиції ТОВ "Паперова" інформації, у зв'язку з цим відсутні підстави для задоволення Скарги в цій частині.

Коментар

пункт 1 рішення

© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено

Необхідно авторизуватись

Необхідно авторизуватись

Помилка з'єднання