Щодо підтвердження вимог статті 17 та застосування санкці

Щодо терміну видання довідки з МВС
Закупівля Рішення АМКУ Задоволена
Зміст вимоги

Згідно пункту 2 рішення Колегії, Скаржник вимагає відмінити рішення Замовника щодо встановлення вимоги в ТД про надання довідки МВС з певним терміном її видання (Пункт 2 рішення АМКУ).

Скаржник повідомляє, що у додатку 3 ТД Замовником обмежено потенційного переможця на терміни видання довідки іншою установою, а саме - "оригінал довідки з МВС України, видана не раніше оприлюднення повідомлення про намір укласти договір про те, що:

фізична особа, яка є учасником, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

службова (посадова) особа Учасника, яка підписала тендерну пропозицію, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку".

За інформацією Скаржника, видання даної довідки здійснюється після її замовлення від 10 до ЗО днів, довідка є чинною впродовж 3-х місяців з моменту видання.

На думку Скаржника, Замовником переформовано вимогу статті 17 Закону про терміни видання та надання довідок учасником-переможцем, що унеможливлює виконання цих вимог Замовника.

Рішення Колегії АМКУ

Вимога скаржника задоволена, з наступних причин:

Замовник не довів та документально не підтвердив необхідність встановлення вищезазначеної вимоги саме у наведеній вище редакції (в частині необхідності надання довідки, датованої не раніше оприлюднення повідомлення про намір укласти договір).

Враховуючи викладене, дії Замовника (в частині встановлення зазначеної вище умови Документації) порушують вимоги частини четвертої статті 22 Закону, відповідно до якої тендерна документація не повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників (у тому числі, Скаржника), а також порушують принципи здійснення закупівель, визначені статтею 3 Закону, а саме - недискримінація учасників, відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель.

Виходячи з наведеного, Замовник повинен внести відповідні зміни до Документації в цій частині.

Коментар

пункт 2 рішення

Щодо допущення до оцінки учасника у діях якого можливі антиконкурентні дії
Закупівля Рішення АМКУ Не задоволена
Зміст вимоги

Учасник вимагає відмінити рішення Замовника щодо вибору переможця торгів (пункт 2 рішення АМКУ).

За інформацією Скаржника, інформація, наявна у складі тендерної пропозиції Переможця, дає змогу дійти обґрунтованого висновку, що такий учасник приймає участь у Процедурі закупівлі лише формально, а безпосереднє здійснення постачання предмету закупівлі буде здійснюватися юридичною особою, яка протягом останніх трьох років притягувалася до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (тендерів).

Скаржник повідомляє, що в ТП Переможця є в наявності установчий договір корпорації, згідно із яким учасником зазначеної юридичної особи є товариство з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВЕЛЬНИЙ ДІМ "ДІНАС" (надалі - ТОВ "ТД "ДІНАС") (код ЄДРПОУ 30138061), яке відповідно до зведених відомостей, розміщених на офіційному веб-порталі АМКУ, було притягнуто до відповідальності згідно із рішенням Адміністративної колегії Харківського територіального відділення Антимонопольного комітету України.

Скаржник зазначає, що виробником продукції, яка була запропонована Переможцем, є ТОВ "ТД "ДІНАС", що підтверджується наданими документами про якість продукції у складі тендерної пропозиції Переможця та фактично здійснення постачання буде проводитись автомобільним транспортом, який належить також ТОВ "ТД "ДІНАС", що підтверджується відповідною довідкою про наявність матеріально технічної бази, наданою у складі тендерної пропозиції Переможця.

 На думку Скаржника, це намагання особи, притягнутої до відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (тендерів), брати участь у здійсненні процедури публічних закупівель, що не відповідає діючому законодавству та є його грубим порушенням.

Рішення Колегії АМКУ

Відповідно до статті 17 Закону замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника в разі, зокрема, якщо суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (тендерів).

Відповідно до додатку 3 ТД для підтвердження відсутності обставин для відмови в участі у Процедурі закупівлі, передбачених статгею 17 Закону, учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати, зокрема, довідку у довільній формі про те, що суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (тендерів) (Зведені відомості, розміщені на офіційному веб-порталі Антимонопольного комітету України (www.amc.gov.ua) в розділі "Діяльність у сфері державних закупівель").

У складі тендерної пропозиції Переможця міститься "інформація в довільній формі про відсутність відповідальності з посиланням на веб-сайт", в якій зазначається наступна інформація:

"Ми. КОРПОРАЦІЯ "СЛОБОЖАНСЬКА ПАЛЯНИЦЯ", повідомляємо про те, що щодо нас відсутні відомості на веб-сайті www.amc.gov.ua/amkv/doccatalog/document про притягнення суб’єкта господарювання (учасника) протягом останніх трьох років до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (тендерів)".

Слід зазначити, що ТОВ "ТД "ДІНАС" не є учасником Процедури закупівлі, тому Замовник не порушив норми Закону в цій частині, у зв’язку з чим у Колегії відсутні підстави для задоволення Скарги в цій частині.

Коментар

пункт 2 рішення

Відхилення пропозиції з причини порушення форми підтвердження вимог статті 17 Закону
Закупівля Рішення АМКУ Задоволена
Зміст вимоги

Згідно п.1 рішення Колегії Скаржник вимагає відмінити рішення Замовника щодо відхилення його пропозиції через подання підтвердження вимог статті 17 у формі єдиного документа.

Відповідно до протоколу засідання замовника від 20.01.2017 №19 пропозиція Скаржника відхилена з наступної причини: «надана інформація стосовно статті 17 не відповідає вимогам статті 17».

За інформацією скаржника, на думку замовника, надання скаржником інформації щодо статті 17 одним документом, а не декількома довідками є достатньою умовою для відхилення пропозиції скаржника. 

Рішення Колегії АМКУ

ТД замовника не містить вимоги щодо подання інформації саме окремими довідками. Водночас Замовник не довів у чому саме полягає не відповідність поданої скаржником довідки вимогам ТД.

Таким чином, пропозиція скаржника була відхилена не правомірно.

Коментар

пункт 1 рішення

Закупівля Рішення АМКУ Не задоволена
Зміст вимоги

Скаржник вимагає відмінити рішення замовника щодо відхилення його тендерної пропозиції у звязку наступним: "Згідно з протоколом засідання тендерного комітету від 19.07.2018 № 75/330/5 підставою для відхилення Пропозиції Скаржника стало наступне: "у довідці у довільній формі по ст. 17 зазначено що ТОВ "АРТ ін Хед" е визнаний у встановленому законом порядку банкрутом". 

Скаржник повідомляє, що фраза "учасник (ТОВ "Арт ін Хед") е визнаний" замість "учасник (ТОВ "Арт ін Хед") не визнаний" є формальною (несуттєвою) помилкою, яка не впливає на зміст пропозиції, у зв'язку з чим Пропозиція суб'єкта оскарження не могла бути відхилена Замовником, враховуючи вищевикладені умови Документації. При цьому, на думку Скаржника, Замовник не довів, що зазначена невідповідність в Пропозиції ТОВ "Арт ін Хед" є суттєвою та впливає на зміст його Пропозиції. Крім того, відповідно до частини сьомої статті 28 Закону замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 цього Закону, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника.

Рішення Колегії АМКУ

У складі Пропозиції Скаржника в архівній папці "Відповідність кваліфікаційним критеріям.rar" міститься довідка від 21.06.2018 № 21/06/05, в якій зазначено наступне: "учасник (ТОВ "Арт ін Хед") е визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура". У складі Пропозиції Скаржника відсутнє підтвердження того, Скаржник саме не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом. Враховуючи наведене, Пропозиція Скаржника не відповідала умовам Документації та була правомірно відхилена з наведеної вище підстави, у зв’язку з чим відсутні підстави для задоволення Скарги в цій частині.

Закупівля Рішення АМКУ Не задоволена
Зміст вимоги

Скаржник повідомляє, що згідно зі статтею 17 Закону Переможець торгів у строк, що не перевищує п’яти днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір повинен надати Замовнику документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 2, 3, 5, 6 і 8 частини першої цієї статті. Тобто у строк до 16.09.2018, переможець мав подати документи, визначені пункті 5 розділу III Документації. Як вбачається, з інформації розміщеної на сайті Уповноваженого органу зазначені документи відсутні.

Рішення Колегії АМКУ

Документація не містила окремих вимог щодо необхідності завантаження зазначених документів на веб-портал Уповноваженого органу. Скаржник не довів, що зазначені документи не були надані переможцем Замовнику.

Щодо допущення до оцінки пропозиції учасника у діях є можливі порушення ст. 17 в частині наявності антикорупційної програми
Закупівля Рішення АМКУ Не задоволена
Зміст вимоги

Згідно п.2.2 рішення Колегія, Скаржник вимагає відхилити пропозиції двох учасників через не подання ними у складі ТП антикорупційної програми та не вказання уповноваженої особи з реалізації антикорупційної програми

Рішення Колегії АМКУ

У складі ТД містить форма довідки про відсутність підстав для відхилення ТП відповідно до вимог ст.. 17, у т.ч. наявності/відсутності

антикорупційної програми та уповноваженої особи з реалізації антикорупційної програми.

Учасниками у складі ТП подані довідки про наявність

антикорупційної програми та уповноваженої особи з реалізації антикорупційної програми.

 У зв’язку з цим, учасники не порушили вимоги ТД в цій частині.

Коментар

пункт 2.2 рішення

Щодо допущення до оцінки пропозиції учасника, щодо якого застосовані санкції
Закупівля Рішення АМКУ Не задоволена
Зміст вимоги

Згідно п.2.2 рішення Колегії, Скаржник вимагає відхилити пропозицію учасників,  через застосування щодо них санкцій

Рішення Колегії АМКУ

Указом Президента введено рішення РНБО про застосування персональних санкцій, в додатках якого міститься перелік фізичних та юридичних осіб щодо яких застосовуються санкції.

У вказаному переліку відсутня інформація щодо учасників про яких йдеться у скарзі.

Скарга не задоволена з цієї підстави.

Коментар

пункт 2.2 рішення

Щодо вимоги про надання оновленої цінової пропозиції
Закупівля Рішення АМКУ Задоволена
Зміст вимоги

Скаржник зазначає, що умова Документації "Корегована цінова пропозиція та цінова пропозиція не може містити арифметичних помилок, зокрема, не допускається розходжень між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість або інших арифметичних дій. Ціна пропозиції в корегованій ціновій пропозиції та ціновій пропозиції мають відповідати остаточній ціні пропозиції за результатами аукціону або первинній ціні пропозиції, відповідно. Наявність вище визначених арифметичних помилок або невідповідностей призводить до відхилення пропозиції учасника.

водить до відхилення пропозиції учасника. Ціна за одиницю кожного та/або окремого пункту специфікації не може перевищувати ціни поданої до початку аукціону" порушує права Скаржника, так як нею Замовник порушує Закон, а саме – статтю 30, в якій визначено причини для відхилення пропозиції учасників, і в тому числі відсутні в переліку підстави з помилково порахованих та арифметичних помилок. Крім того, Скаржник зазначає, що відповідно до Закону метою цього Закону є забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції, а відповідна вимога Замовника порушує зазначену мету, так як відповідно до Закону буде проведено аукціон у три раунди відповідно до яких можливо буде знижуватись ціна і, відповідно, після проведення аукціону саме і вимагає подати кореговану форму пропозиції Замовник, не враховуючи те що аукціон проходить по загальній сумі пропозиції, а саме – форма Замовника вбачає розписати за найменуваннями ціни, що може спричинити перерозподіл сум за результатами аукціону у зв'язку з великим переліком товарів, а відповідно сума може містити щодо товару округлення для приведення до загальної ціни останнього раунду, а також Замовник не може відхиляти пропозицію за документами поданим після закінчення строку подачі, зазначеного в системі Прозоро, так як такі документи не можуть вважатись тендерною пропозицією учасника відповідно до Закону

Рішення Колегії АМКУ

відповідно до статті 30 Закону Замовник відхиляє тендерну пропозицію в разі якщо: 1) учасник: - не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим статтею 16 цього Закону; - не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; 2) переможець: - відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю; - не надав документи, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 цього Закону; 3) наявні підстави, зазначені у статті 17 і частині сьомій статті 28 Закону; 4) тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації.

Замовник не довів необхідність встановлення наведеної вище умови Документації. Наведена умова Документації не відповідає вимогам Закону, зокрема, вимогам статті 30 Закону. Встановлення вказаної вимоги порушує принципи, визначені Законом, зокрема, відкритості та прозорості.

Закупівля Рішення АМКУ Задоволена
Зміст вимоги

Скаржник зазначає, що умова Документації "Корегована цінова пропозиція та цінова пропозиція не може містити арифметичних помилок, зокрема, не допускається розходжень між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість або інших арифметичних дій. Ціна пропозиції в корегованій ціновій пропозиції та ціновій пропозиції мають відповідати остаточній ціні пропозиції за результатами аукціону або первинній ціні пропозиції, відповідно. Наявність вище визначених арифметичних помилок або невідповідностей призводить до відхилення пропозиції учасника. Ціна за одиницю кожного та/або окремого пункту специфікації не може перевищувати ціни поданої до початку аукціону" порушує права Скаржника, так як нею Замовник порушує Закон, а саме – статтю 30, в якій визначено причини для відхилення пропозиції учасників, і в тому числі відсутні в переліку підстави з помилково порахованих та арифметичних помилок.

Рішення Колегії АМКУ

Замовник не довів необхідність встановлення наведеної вище умови Документації. Наведена умова Документації не відповідає вимогам Закону, зокрема, статті 30 Закону. Встановлення вказаної вимоги порушує принципи, визначені Законом, зокрема, відкритості та прозорості.

© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено

Необхідно авторизуватись

Необхідно авторизуватись

Помилка з'єднання